Reisz T. Csaba

Reisz T. Csaba: Egy elveszettnek hitt önéletírás – Lipszky János emlékirata. Fons, 1. (1994) 1. 52–78.

Reisz T. Csaba: Lipszky János Pesten. Kísérlet Pest–Buda térképének kiadására 1802-ben. Történelmi Szemle, 37. (1995) 2. 229–255.

Reisz T. Csaba: Lipszky János levelei gróf Festetics Györgyhöz. Fons, 2. (1995) 3. 317–449.

Reisz T. Csaba: Bogdanich Imre Dániel. Természet Világa, 126. (1995) 2. 90–93.

Reisz T. Csaba: A Lipszky család és címere. Turul, 68. (1996) 1–2. 1–12.

Reisz T. Csaba: Lipszky János térképészeti hagyatéka.” (A Lipszky-térképek és feldolgozásaik jegyzéke) Fons, 4. (1997) 2. 203–242.

Reisz T. Csaba: Az óbudai németség története (Altofen). Németek Budapesten. Szerk.: Hambuch Vendel. Bp., 1998. 320–328. Német nyelvű kiadás: Reisz, T. Csaba: Die Geschichte der Deutschen in Altofen/Óbuda. Deutsche in Budapest. Hrsg. Hambuch, Wendelin. Bp., 1999. 509–519.

Reisz T. Csaba: Lipszky János: Repertorium locorum objectorumque (Buda, 1808). Magyar könyvek – Magyar századok. Szerk.: Kollega Tarsoly István. Bp., 2001. 194–197.

Reisz T. Csaba: A központi kormányszervek és a vármegyék szerepe a Lipszky-térkép elkészítésében. A magyar térképészet nagyjai. Bp., 2001. 17–26.

Reisz T. Csaba: Mikoviny Sámuel udvari kamarai mérnök. A magyar térképészet nagyjai. Bp., 2001. 164–178.

Cseh Gergő Bendegúz–Körmendy Lajos–Németh István–Rádi Péter–Reisz T. Csaba–Szőke Zoltán: A levéltárak helye az információs társadalomban, a levéltári anyag informatikai feldolgozása. Levéltári Szemle, 51. (2001) 1. 4–36.

Reisz T. Csaba: Hegedűs János: Sopron vármegye új leírása (Adalék Bél Mátyás földrajzi munkája kijavítási kísérletéhez). Soproni Szemle, 54. (2002) 4. 300–318.

Reisz T. Csaba: Magyarország általános térképének elkészítése a 19. század első évtizedében. Bp., 2002.

Reisz T. Csaba: Magyarország rövid földrajza. A Compendium Hungariae geographicum ismertetése. Fons, 10. (2003) 2. 291–318.

Balaton Petra: A székely akció története. I. Források, 1. Munkaprogram és kirendeltségi jelentések. Cartofil, Bp., 2004. [A dokumentumok szövegének gondozásában közreműködött Reisz T. Csaba]

Lipszky Digitalis. Lipszky János: A Magyar Királyság és társországai térképe és névtára (1804–1810). Arcanum–Cartofil, Budapest, 2005. (DVD)

Balaton Petra–Reisz T. Csaba: A székelyföldi ipari akció. Levéltári Közlemények, 77. (2006) 2. 55–122.