Rácz György

Rácz György: Az Ákos nemzetség címere. Turul, 68. (1995) 1–2. sz. 11–34.

Rácz György: Az Anjou-ház és a Szentszék (1301–1387). Magyarország és a Szentszék kapcsolatának ezer éve. Szerk. Zombori István. Bp., 1996. 55–81. [Újabb kiadásai: Az Anjou-ház Magyarországon (1301–1387). A magyar kereszténység ezer éve. Hungariae Christianae Millenium. Szerk. Csévalvay Pál–Maria Antonietta de Angelis. Budapest, 2001. 53–62.; A Thousand Years of Christianity in Hungary. Hungariae Christianae Millennium. Ed. Pál Cséfalvay–Maria Antonietta de Angelis. Bp., 2001.; La casa d’Angin in Ungheria (1301–1387). Mille anni di cristianesimo in Ungheria. Hungariae Christianae Millennium. A cura di Pál Cséfalvay–Maria Antonietta de Angelis. Bp., 2001. (Edizione della Conferenza Episcopale Ungherese) 53–62.]

Rácz György: Pannonhalma és Ják. Egy királyi és egy magánkegyúri bencés monostor a középkorban. Mons Sacer 996–1996. Pannonhalma ezer éve. I–III. Szerk. Takács Imre–Monostori Martina–Szovák Kornél. Pannonhalma, 1996. I. köt. 527–537.

Rácz György: A Magyar Országos Levéltárban őrzött 1526 előtti levéltári anyag épülő adatbázisa. Beszámoló és javaslat. Tanulmányok Borsa Iván tiszteletére. Szerk. Csukovics Enikő. Bp., 1998. 181–196.

Rácz György: Egyháztörténet. Magyar Kódex 2. Lovagkor és reneszánsz. Magyarország művelődéstörténete 1301–1526. Szerk. Szentpéteri József. Bp., 1999. 289–319.

Rácz György: A Ják nemzetség és monostoralapításai. I–II. Vasi Szemle, 54. (2000) 1–2. sz. 159–180.

Rácz György: A magyarországi káptalanok és monostorok magisztrátus-joga a 13–14. században. Századok, 134. (2000) 147–210.

Rácz György: A jáki apátság kegyurai a XIV–XV. században. Tanulmányok a középkorról. Szerk. Neumann Tibor. H. n., 2001. (Analecta Mediaevalia I. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Medievisztika Tanszékének kiadványsorozata) 179–201.

Rácz György: A középkori Atád. Nagyatád monográfiája. I. Szerk. Bősze Sándor. Nagyatád, 2001. 64–97.

A középkori Magyarország levéltári forrásainak adatbázisa. (DL-DF 4.2). Database of archival documents of medieval Hungary. Készült a Magyar Országos Levéltárban 1874–2003 között a Mohács előtti gyűjteményekhez készült levéltári segédletek elektronikus feldolgozásával. CD-ROM. Szerk. Rácz György. Bp., 2003.