Orosz Katalin

Orosz Katalin: Ethical and practical problems of the conservation of a patent of nobility. (poszter). Preprints of the 9th IADA Congress. Copenhagen, IADA, 1999. 245.

Orosz Katalin: Néprajzi bőrtárgyak tárolása, kiállítása, konzerválása. 2001. (Erdélyi Magyar Restaurátor Füzetek, 1.) 67–79.

Orosz KatalinAlbrechtné Kunszeri Gabriella: Állományvédelmi tapasztalatok Hollandiában. Levéltári Szemle, 51. (2001) 4. sz. 41–49.

Albrecht-Kunszeri, GabriellaBruin, Gerrit deOrosz, KatalinSteemers, Ted A.G: A model for damage survey and international co-operation. La Conservation Á L'Ére du Numerique. Paris, 2002. 161–172.

Orosz Katalin: Holland statisztikai módszer levéltári gyűjtemények állapotának felmérésére – az első hazai alkalmazás tapasztalatai. (Magyar Levéltárosok Egyesülete 2001. évi vándorgyűlése.) Bp., 2002. 139–150.

Orosz Katalin: A levéltári dokumentumok károsodása és a megelőzés lehetőségei. 2002. (Erdélyi Magyar Restaurátor Füzetek, 2.) 54–65.

Gabriella Albrecht-Kunszeri – Gerrit de Bruin – Katalin Orosz – Ted A. G. Steemers: Using the UPAA modules – Damage survey and the effects of the results on the preservation policy of the National Archives of Hungary. A Nemzetközi Levéltári Tanács 2004. évi kongresszusa. Bécs, augusztus 23–29. http://www.wien2004.ica.org/imagesUpload/pres_367_ALBRECHT_KUNSZERI_CBTE03.pdf (a letöltés ideje: 2008. május 9.)

Orosz Katalin: A Magyar Országos Levéltár Állományvédelmi Programjának kialakítása egy statisztikai állapotfelmérés eredményeinek felhasználásával Isis Erdélyi Magyar Restaurátor Füzetek 5. Székelyudvarhely, 2006. 102–108.

Szlabey Dorottya – Orosz Katalin: A levéltári iratanyag kölcsönzése külföldi kiállításra – kockázatok és tapasztalatok. Magyar Levéltárosok Egyesülete 2006. évi vándorgyűlése. Budapest, 2007. 209–215.