Oross András

Oross András: A kisded korában már vén folyó avagy a Rákos-patak és vízgyűjtő területének történeti földrajza. www.emla.hu/alapitvany/01-02/oross_andras_vegso.pdf (a letöltés ideje: 2004. 10. 04.)

Oross András: A Rákos-patak és vízgyűjtő területének történeti földrajza. Fons, 9. (2003) 2. sz.

Részvétel az 1715. országos összeírás feldolgozásában. CD-ROM. Bp., 2004.

Emlékezz! Válogatott levéltári források a magyarországi zsidóság üldöztetésének történetéhez, 1938–1945. Bp., 2004. (Részvétel a kötet összeállításában.)

Közreműködés az I. katonai felmérés térképszelvényeinek és országleírásainak kiadásában. CD-ROM. Budapest, 2004.

Ólmosi Zoltán–Oross András: Meszeljünk vagy ne? A Magyar Országos Levéltár freskóinak sorsa az ötvenes években. ArchivNet, 4. (2004) 6. sz. http://www.archivnet.hu/ (a letöltés ideje: 2005. június 3.)

Katona Klára–Oross András: Könyvtárosok, muzeológusok, levéltárosok tanulmányútja Münchenben (2004. október 10–16.). Levéltári Szemle, 54. (2004). 4. sz. 49–51.

250 Jahre. Von der Orientalischen zur Diplomatischen Akademie in Wien. Hrsg. Rathkolb, Oliver. Innsbruck–Wien–München–Bozen, 2004. (Oross András: Közreműködés a kötet névanyagának összeállításában.)

Oross András: Rendeletek és intézkedés-tervezetek a magyarországi várak lerombolásáról (1699–1702). Forrásközlés. Fons 12. (2005) 2. sz.

Oross András: Az 1702. évi magyarországi várrombolások (tervezet és valóság) Vázlatos áttekintés. Castrum. A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 1. (2005) 2. sz. 89–100. p.

Oross András: Új Honfoglalás – Emlékiratok a magyarság erdélyi helyzetéről (1940). ArchivNet, (2006) 4. sz. http://www.archivnet.hu (a letöltés ideje: 2007. május 21.)

Oross András: Végvárakból kaszárnyák. A Budai Kamarai Adminisztráció szerepe Magyarország új katonai berendezkedésében a 17–18. század fordulóján. Századok, 140. (2006) 6. sz. 1441–1473.

Oross András: Dokumentumok a kanizsai vár 1702–1703. évi lerombolásának történetéhez. Levéltári Közlemények, 77. (2006) 2. sz. 137–187.