Ólmosi Zoltán

Ólmosi Zoltán: A DISZ és a KISZ 1953–1957. Dokumentumok az ifjúsági mozgalom történetéből. (Szerk. és bev. tanulmány: Feitl István és Ólmosi Zoltán). Bp., 1987.

Ólmosi Zoltán: Mindszenty és a hatalom. Dokumentumkötet. (Bevezető tanulmány és a dokumentumok válogatása). Budapest. 1991.

Ólmosi Zoltán: A magyar ifjúság a Szabad Ifjúságban. Tallózás a DISZ központi lapjában (1953–1956). Ifjúsági Szemle, 1984/3. 93–105.

Ólmosi Zoltán: Kísérletek a megújulásra az ifjúsági mozgalomban az MDP Központi Vezetősége 1953. júniusi határozata után. Együtt az ifjúság tömegeivel. Budapest. 1987. 27–44.

Ólmosi Zoltán: Egy „új hangú” tanácskozásról. Szemelvények a DISZ KV. 1956. májusi üléséről. Ifjúsági Szemle, 1987/4. 91–110.

Ólmosi Zoltán: A DISZ Központi Vezetősége 1956. október 23-i ülésének referátuma. Ifjúsági Szemle, 1988/5. 83–98.

Ólmosi Zoltán: A Petőfi kör és a Dolgozó Ifjúság Szövetsége 1956 nyaráig. Ifjúsági Szemle, 1988/6.

Ólmosi Zoltán: A Petőfi kör 1956 nyaráig, História, 1989/3. – Uo. rövidítve: 2006/6–7. sz.

Ólmosi Zoltán: A Petőfi kör sajtóvitája és a hatalom. 1956 nyara. Múltunk, 1990/1. 33–61.

Ólmosi Zoltán: A Bessenyei körtől a Petőfi körig. Múltunk, 1992/1. 90–110.

Ólmosi Zoltán: Dokumentumok II. Rákóczi Ferenc és társai újratemetéséhez (1873–1906). Szerkesztette és a dokumentumokat válogatta: Halász Hajnal, Katona Csaba és Ólmosi Zoltán, Budapest, 2004.

Ólmosi Zoltán – Oross András: Meszeljünk vagy ne? A Magyar Országos Levéltár freskóinak sorsa az ötvenes években. Archívnet, 2004/6. és 2005/1.

Ólmosi Zoltán: A Petőfi kör sajtóvitája után... Archívnet, 2006/3.

Hallgasd a „nagy testvér” rádióműsorait! A néprádió és a vezetékes rádió az ötvenes években. Archívnet, 2007/6.