Németh László

Németh László: Szlovén–magyar levéltári kutatótábor. 1991. Levéltári Szemle, 41. (1991) 4. sz. 106–107.

Kapiller Imre–Németh László: Dokumentumok a zsidóság üldöztetésének történetéhez. Budapest. Magyar Auschwitz Alapítvány-Holocaust Dokumentációs Központ, 1994. 73. (Holocaust Magyarországon)

Németh László: Zsidók Zalában a XVIII. század első felében. Zalai történeti tanulmányok. 1994. Szerk. Bilkei Irén. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár, 1994. 17–32. (Zalai Gyűjtemény 35.)

Révai új lexikona. I. k. A-Baj. Főszerk. Kollega Tarsoly István. Szócikkíró: et. ae. Németh László. Szekszárd, Babits, 1996. 867. p.

Németh László: A nagykanizsai Munka szabadkőműves-páholy története 1890–1920. Zalai történeti tanulmányok. Zalaegerszeg, Zala Megyei Levéltár, 1997. 237–266. (Zalai Gyűjtemény 42.)

Németh László: A házi szövetség felbontása, avagy Pálóczi Horváth Ádám házassági bontóperének rövid summázata. Holmi. Szerk. Réz Pál. (1999) 11. évf. 6. sz. 748–753.

Németh László: Múlt „vallatói”, avagy tíz éves a szlovén–magyar ifjúsági levéltáros kutatótábor. Nemzetközi levéltári kutatótábor 1991-2000. Maribor. Pokrajinski Archív Maribor, 2000. 32–40.

Németh László: A Zala megyei zsidóság történetének levéltári forrásai. 1716–1849. Zalaegerszeg, Zala Megyei Levéltár, 2002. 292 p. (Zalai Gyűjtemény 52.)

Németh László: A Holocaust Zalában. Zala megye ezer éve. Szerk. Vándor László. Zalaegerszeg, 2001. 272–276.

Németh László: A Közigazgatási Bíróság ítélete a vármegyei autonómia tárgyában (1921). Wlassics Gyula és kora 1852–1937. Szerk. Kapiller Imre. Zalaegerszeg, Millecentenáriumi Közalapítvány, 2002. 130–150. (Zalaegerszegi Füzetek, 8.)

Németh László: A zsidóság történetének 18–19. századi forrásai a Zala Megyei Levéltárban. Magyar Levéltárosok Egyesülete két konferenciája. (Kaposvár, 2002. szeptember 4-6. Budapest, Balassi Intézet 2003. május 14.) Szerk. Böőr László Bp., MLE, 2003. 164–170.

Németh László: A vicesgerentialis procedura és a „rövid pörfolyta” Zalában a XVIII–XIX. században. Jogtudományi Közlöny, (2003) 7–8. sz. 336–341.

Németh László – Paksy Zoltánnal: Zsidók Zala Megye társadalmában. História, 26. (2004) 2–3. 55–60.

Együttélés és kirekesztés. Zsidók Zala megye társadalmában 1919–1945. Szerk. Németh László – Paksy Zoltánnal. Zalai Gyüjtemény 58. Zalaegerszeg, 2004. 600. p.

Németh László: A Zala megyei zsidóság gazdasági megsemmisítése. Az antiszemitizmus alakváltozatai. Tanulmányok. Szerk. Paksy Zoltán. Zalaegerszeg, 2005. 199–217.

Németh László: Emléktábla avatás Zalaegerszegen. Boschán Gyula életútja. Ügyvédek lapja, (2004) 4. sz.

JURATI IN PANNONIA 1971-2005. A Pannon Jogász Szimpóziumok története. Szerkesztette, az interjúkat készítette Németh László. Zalaegerszeg. 2005. 535 p. (magyar, német, szlovén nyelvű kiadvány)

Németh László: Degré Alajos miniszteri biztosi tevékenysége a székely szombatosok ügyében 1941–1944. Történelmi Szemle, 47. (2005) 1–2. 69–87.

Németh László: Ügyvédek Zalában 1850–1875. A forradalom és szabadságharc leverésétől a kamara megalakulásáig. Jogtörténeti Szemle, (2006) 1. sz.

Németh László: A Zala megyei bíróságok ítélkezési gyakorlatának kialakulása és az ügyvédi védelem az „ellenforradalmi” bűncselekményekben. (2006. dec. 8-án a Nógrád Megyei Levéltár által Salgótarjánban Megtorlások a XX. századi Magyarországon címmel megrendezett konferencia anyaga. Megjelenés alatt.)

Németh László: Válóperek Zalában a XVIII–XIX. században. Jogtörténeti Szemle. (megjelenés alatt)