Majtényi György

Horváth Sándor–Majtényi György–Tóth Eszter: Az élmunkás és a sztahanovista kitüntetés. Turul, 70. (1997) 1–2. sz. 29–42.

Horváth Sándor–Majtényi György–Tóth Eszter: Élmunkások és sztahanovisták. História, 20. (1998) 8. sz. 29–32.

Életrajz-írás: Politikus-életrajzok Magyarország történelméből 1945–90. (másokkal közösen) Sulinet 1956-os forradalom. Bp. 1998. www.sulinet.hu/tananyag ill. www.rev.hu/sulinet56.

Életrajz-írás: Életrajzok. (Másokkal közösen). 1956 enciklopédiája. A magyar forradalom és szabadságharc 1956. Október 6.–december 12. Bp., 1999. 1 CD-ROM. 

Sajtóannotáció, kronológia: 10 éves a rendszerváltás. Kronológia és sajtóannotáció a rendszerváltás 10. évfordulójára. (másokkal közösen) Bp., 1999.

Majtényi György: A szaktanács és a munkástanácsok. Első Század. A tudományos ösztöndíjpályázat kiemelkedő dolgozatainak szemléje. Történelem – Régészet. Budapest. 1999/1.

Majtényi György: Mobilitás és életstílus. Szakérettségisek életútja. A mesterség iskolája. Szerk. Bódy Zsombor–Mátay Mónika–Tóth Árpád. Bp., 2000. 429–449.

Majtényi György: Életmódváltozás a szakérettségizettek életében. Paraszti múlt és jelen az ezredfordulón. Szerk. Cseri Miklós–Kósa László–T. Bereczki Ibolya. Szentendre, 2000. 393–404.

Majtényi György: Életstílus és szubkultúra. Az autózás története (1920–1960). Korall, 1. (2000) 1. sz. 101–118.

http://www.korall.org/archivum/korall_1_files/eletstilus_szubkultura_01.htm?contentID=1

A Magyar Szocialista Munkáspárt Titkárságának jegyzőkönyvei. Szerk. Feitl István. A dokumentumokat gondozta és a jegyzeteket írta: Horváth Sándor– Majtényi György–Tóth Eszter Zsófia. Bevezető tanulmány: Horváth Sándor–Majtényi Görgy–Tóth Eszter Zsófia. Bp., 2000.

Majtényi György–Szatucsek Zoltán: Erzsébet-kilátó. Bp., 2001. 63. (2. jav. bőv. kiadás: 2005. 73.)

Bevezető tanulmány, szerkesztés: A szabó tűje és a cipész dikicse. Dokumentumok a kisipar és kiskereskedelem államosításának történetéből. Társszerkesztő: Szatucsek Zoltán. Bp., 2001. 262.

Majtényi György: Uraltak vagy önfejűek? Diktatúrák mindennapjai a német társadalomtörténet-írásban. Korall, 1. (2001) 5–6. sz. 242–252.

http://epa.oszk.hu/00400/00414/00004/pdf/
11korkep.pdf?contentID=4

Majtényi György–Seres Attila: Hungary and the CMEA. Archives of Former International Organizations of the States of Central and Eastern Europe. Ed. Stepniak, Wladislaw. Warszawa, 2001. 114–117.

Majtényi György: Reconstruction of a Life Story. 3rd International Conference of PHD Students. Miskolc, 2001. 133–134.

Majtényi György: A kávéháztól a népbüféig. A vendéglátóipar államosítása. ArchivNet, 1. (2001) 1. sz. http://www.archivnet.hu/ (a letöltés ideje: 2007. május 22.)

Kokas Pál–Majtényi György: Homokként pergett el a pénz. Magyar építkezések Líbiában. ArchivNet, 1. (2001) 2. sz. http://www.archivnet.hu/ (a letöltés ideje: 2007. május 22.)

Majtényi György: „Az igazság, ahogy én látom” Francois Mitterand írása magyarországi látogatásáról. ArchivNet, 2. (2002) 2. sz. http://www.archivnet.hu/ (a letöltés ideje: 2007. május 22.)

Kedves, jó Kádár elvtárs! Válogatás Kádár János levelezéséből. Szerk. Huszár Tibor. Bp., 2002. Ismerteti: Majtényi György. Levéltári Közlemények, 73. (2002) 3–4. sz. 318–320.

Majtényi György–Seres Attila: Magyarország és a KGST. A KGST iratainak utóélete – a KGST történelmének nyitott kérdései. Levéltári Szemle, 52. (2002) 2. sz. 34–43.

Közel-múlt. Húsz történet a 20. századból. Szerk. Majtényi György–Ring Orsolya. Bp., 2002. 225.

Majtényi György–Metro-Roland, Dini: Emlékezés a kollégiumra. Népi kollégisták – szakérettségisek. Évkönyv 2002. Bp., 2002. 322–334.

Majtényi György: Személyes jellegű források elemzése – értelmezési lehetőségek. Mérlegen a XX. századi magyar történelem – Értelmezések és értékelések. Szerk. Püski Levente–Valuch Tibor. Debrecen, 2002. 359–366.

Majtényi György: Emlékezés és személyiség. Az életút rekonstrukciójáról. Aetas, 17. (2002) 2–3. sz. 162–178.

http://www.aetas.hu/2002_2-3/2002-2-3-13.htm

Majtényi György: Ön-fejűség. A másik Németország történelme. Aetas, 18. (2003) 1. sz. 142–148.

http://www.aetas.hu/2003_1/2003-1-11.htm
#P1112_546396

Majtényi Balázs–Majtényi György: Jelen és múlt között. A romákat érintő 1960 utáni kisebbségi jogi szabályozás főbb állomásai. AmaroDrom, 13. (2003) 4. sz. (Melléklet, 20 o.)

Majtényi György: Hátsó udvar. Holmi, 15. (2003) 4. sz. 541–552.

Majtényi György: Önfejű munkások vagy öntudatos proletariátus? Vásárossorsok a diktatúrában. Munkásantropológia – munkástörténet. Szerk. Horváth Sándor–Pető László–Tóth Eszter Zsófia. Bp., 2003. 82–91.

Majtényi György: „Nekem a hatvanas évek…” A hatvanas évek tapasztalata egy élettörténeti elbeszélésben. Múlt századi hétköznapok. Szerk. Rainer M. János. Bp. 2003. 231–244.

Majtényi György–Szatucsek Zoltán: A kiskereskedelem és a kisipar államosítása. História, 26. (2004) 1. sz. 21–26.

Majtényi György: A szakérettségi intézményéről és a szakérettségizettekről. Iskolakultúra, 14. (2004) 9. sz. 72–82.

Majtényi György: Női szerep a forradalomban. Nők és férfiak… Szerk. Láczay Magdolna. Nyíregyháza, 2004. 116-121.

Majtényi György: A kávéházak községesítése. A vendéglátóipar államosítása. Száz rejtély a magyar kommunizmus történetéből. Főszerk. Halmos Ferenc. Bp., 2004. 58–69.

Majtényi György: K(áder)vonal. Pártállami kiváltságok. Száz rejtély a magyar kommunizmus történetéből. Főszerk. Halmos Ferenc. Bp., 2004. 90–91.

Pártközi értekezletek. Politikai érdekegyeztetés, politikai konfrontáció 1944–1948. Szerk. Horváth Julianna–Szabó Éva–Szűcs László–Zalai Katalin. Ismerteti: Majtényi György. Múltunk, 49. (2004) 2. sz. 297.

Horváth Sándor: A kapu és a határ. Mindennapi Sztálinváros. Ismerteti: Majtényi György. Múltunk, 50. (2005) 1. sz. 328.

A „hatvanas évek” emlékezete. Az Oral History Archívum gyűjteményéből válogatta és összeállította: Molnár Adrienne. Bp., 2004. Ismerteti: Majtényi György. Iskolakultúra, 15. (2005) 8. sz. 148–149.

Majtényi Balázs–Majtényi György: Roma kérdés és állami politikák. Kisebbségek kisebbsége. Szerk. Neményi Mária–Szalai Júlia. Bp., 2005. 409–429.

Majtényi György: ”Magyar barátaink szívünk kapuján kopogtatnak”. Magyar menekültek Ausztriában. Lymbus. Bp., 2005. 365–373.

Majtényi György: Állami segítség vagy erőszakos asszimiláció? Az 1945 utáni roma történelem forrásairól és értelmezéséről. Cigánysors. A cigányság történeti múltja és jelene. Felelős szerkesztő: Márfi Attila, társszerkesztő: Dr. Kosztics István. Pécs, 2005. 121-132.

Majtényi György: Az „új kultúrtörténet”-ről. Aetas, 20. (2005) 3. sz. 162–169.

http://www.aetas.hu/2005-03/cimlap.pdf

Majtényi György: A hatalom és a tudomány diskurzusairól. „Új értelmiség” Magyarországon a II. világháború után. Folyamatok a változásban. A hatalomváltások társadalmi hatásai Közép-Európában a XX. században. Szerk. Ablonczy Balázs–Fedinec Csilla. Bp., 2005. 289–317.

Majtényi György: Az értelmezés hatalma – a hatalom értelmezése. Az 1945 utáni társadalomtörténet fogalmi nyelvéről. Korall, 5. (2005) 19–20. sz. 37–52. http://epa.oszk.hu/00400/00414/00014/pdf/
04majtenyi.pdf?contentID=14

Majtényi György: A tudomány lajtorjája. „Társadalmi mobilitás” és „új értelmiség” Magyarországon a II. világháború után. Bp., 2005. 266.

Majtényi György: „Nem mehet akárki vadásznak”. Az elit és a vadászat a második világháború után. Fons, 13. (2006.) 1. sz. 3–20.

Majtényi György: A snagovi napló. Kritika, 35. (2006.) 11. sz. 22–24.