Lázár Balázs

Lázár Balázs: A Pest alatti harcok a tavaszi hadjáratban. Függetlenség és modern Magyarország 1848/49. A Magyar Történészhallgatók által meghirdetett tudományos pályázat és konferencia tanulmánykötete. Bp., 1999. Magyar Történészhallgatók Egyesülete. 111–123.

Lázár Balázs A Pest alatti harcok 1849. április 10–21. között. Hadtörténelmi Közlemények, 115. (2002) 3. sz. 740–786. (Kossuth Lajos születésének 200. évfordulójára megjelent emlékszám.)

Lázár Balázs: Háborús propaganda a hadiüzemekben. ArchivNet, 4. (2004) 6. sz. http://www.archivnet.hu/ (letöltés ideje: 2007. május 17.)

Hermann Róbert: Az 1848–1849-es szabadságharc nagy csatái. Bp., 2004. Recenzió. Levéltári Közlemények, 75. (2004) 2. sz. 238–241.

Lázár Balázs–Németh Andrea: Az államosítás előtt működött villamosipari és áramszolgáltató vállalatok repertóriuma. Bp., 2005. (Magyar Országos Levéltár segédletei, 16.)

Lázár Balázs: Avar László és Mingovits István jelentése az Aranyvonatról. ArchivNet, 6. (2006) 1. sz. http://www.archivnet.hu/ (letöltés ideje: 2007. május 17.)

Lázár Balázs: Báró krajovai és topolyai Kray Pál táborszernagy végrendelete. Lymbus Magyarságtudományi Forrásközlések. Bp., 2006. 141–149.

Lázár Balázs: Mantova visszafoglalása a második koalíciós háború idején 1799. július 5. – július 30. Hadtörténelmi Közlemények, 119. (2006) 2. sz. 415–457.