Laczlavik György

Laczlavik György: Várday Pál (1483–1549). (életrajz) Az esztergomi érsekek életrajzai. Szerk. Beke Margit. 2003.

Laczlavik György: Estei Hippolit (1479–1520). (életrajz) Az esztergomi érsekek életrajzai. Szerk. Beke Margit. 2003.

Oborni Teréz: Erdély pénzügyei I. Ferdinánd uralma alatt. 1552–1556. Bp., 2002. Ismerteti: Laczlavik György. Levéltári Közlemények, 73. (2002).

Laczlavik György: Várday Pál esztergomi érsek, királyi helytartó Mohács előtti pályafutása. Levéltári Közlemények, 75. (2004) 2. sz. 3–43.

Laczlavik György: A budavári Szent Zsigmond prépostság történetéhez. Studia professoris–professor studiorum. Tanulmányok Érszegi Géza hatvanadik születésnapjára. Szerk.: Almási Tibor, Draskóczy István, Jancsó Éva. Bp., 2005. 197–209.