Kovács Tamás

Kéziratok:

A kaposvári gettó története - szakdolgozat (Somogy Megyei Levéltár) Témavezető: Gyarmati György

A szociális gondoskodás formái és intézményei Kaposvár városban a nagy gazdasági világválság idején 1928-1933 - OKTV dolgozat (Somogy Megyei Levéltár)

 

Tanulmányok:

A nyilas emigráció. Rubicon, (2008) 1. sz. 64–67.

Egy gazdasági átalakulás anatómiája, in: Európai integráció – elvek és döntések. Gazdaság fejlődés Európában, Pannon Egyetem, Veszprém, 2007. I kötet, 287-294.

Az 1945-1952 közötti államosítások és azok társadalom-átalakító hatásai”, in: A XX. századi magyar gazdaság és társadalom, Győr, Széchenyi István Egyetem, 2007. (CD-ROM)

Magyar zsidók portugál védelem alatt 1944-ben, in: Világtörténet, 2007/ősz-tél, 64-69.

Az államosítás elvi és jogi problematikája néhány példán keresztül, in: Botos Katalin [szerk.]: 1956: Fordulópont a gazdaságpolitikában, Szeged, Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar, 2007, 147-159.

Internálótáborból koncentrációs táborba, in -- -Botos Jánossal: Üldöztetés - Embermentés - Újrakezdés, Budapest, Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány, 2007.

Menni vagy maradni? Zsidó kivándorlás a DEGOB jegyzőkönyvek fényében, in: -- - Botos János [szerk.]: Visszatérés, újrakezdés. Tudományos emlékülés 2006. november 23. Budapest, Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány, 2007, 73-78.

Esztergom megye. in Braham, Randolph L. [szerk.]: A holocaust földrajzi enciklopédiája, Budapest, Park Kiadó, 2007, 432 – 437.

Komárom megye. in Braham, Randolph L. [szerk.]: A holocaust földrajzi enciklopédiája, Budapest, Park Kiadó, 2007, 616 – 634.

Somogy megye. in Braham, Randolph L. [szerk.]: A holocaust földrajzi enciklopédiája, Budapest, Park Kiadó, 2007, 890 – 916.

(Csuka Gyöngyivel) Vegyesvállalatok a szovjet érdekszférában 1945-1956 között, különös tekintettel a szovjet tulajdonra, in: Közgazdász Fórum, 2006/12, IX évfolyam, 27-37.

A magyar fajvédelem a kezdetektől Bosnyák Zoltánig, in Rubicon, 2006/10, 52-55.

A Nemzeti Számonkérő Különítmény, in Múltunk, 2006/3, 71-102.

(Csuka Gyöngyivel) Az állam befolyásoló szerepe az 1948 után gazdasági társaságként továbbműködő vállalatok életében, in Tudás és versenyképesség pannon szemmel, 2 kötet, Veszprém, Pannon Egyetemi Kiadó, 2006, 1 kötet, 279-284.

Deportálások Magyarországon 1944-ben, különös tekintettel a csendőrség és a közigazgatás szerepére, in Krausz Tamás [szerk.]: Holokauszt: történelem és emlékezet/????????: ??????? ? ??????, Budapest, Magyar Ruszisztikai Intézet, [Russzisztikai Könyvek XVII.] 2006, 95-100.

The Culture of Memory in Hungary.  (letöltés ideje: 2008. március 19.)

A világháború éveiben (1940 – 1945), in Bősze Sándor [szerk.]: Újrakezdések zsidósors Somogy megyében a XVIII. századtól napjainkig, Kaposvár, Bét Olám Alapítvány - Somogy Megyei Levéltár, 2005, 147-170.

A nyilas éra politikai rendészetének felépítése. in Vitári Zsolt [szerk.]: Kutatási füzetek 12. Ünnepi szám Ormos Mária 75. születésnapjára, Pécs, 2005, 239 – 252.

Gettósítás Kaposváron. in Molnár Judit [szerk.]: A holokauszt Magyarországon - 60 év után európai perspektívában, Budapest, Balassi Kiadó, 2005, 497-513.

A zsidóság szerepe Kaposvár társadalmában a két világháború között. in Egry Gábor – Feitl István [szerk.]: A Kárpát medence népeinek együttélése a 19-20. században, Budapest, Napvilág Kiadó, 2005, 117-137.

Magyar munkaszolgálatosok Borban. in Vitári Zsolt [szerk.]: Kutatási füzetek 11. Ünnepi kiadás Harsányi Iván 75. születésnapjára, Pécs, 2005, 97-122.

Budapest ostroma 1944-1945-ben. in Korunk, 2005. február, 86-91.

A nyilasok és a rendőrség. in Rubicon, 2004/11, 20.

Nyilas rendvédelem 1944-1945-ben. in Rubicon, 2004/11, 18-23.

Zsidóság Somogy megyében 1686-1938. inOrmos Mária [szerk.]: Kutatási füzetek. 2004/10, 81-99.

A kaposvári zsidóság a vészkorszakban. in Randolph L. Braham [szerk.]: Tanulmányok a holokausztról III., 2004, 278-299.

Holokauszt Somogyban. in História. 2004/2-3, 51-54.

 

Recenziók:

Botos János A korona, pengő és forint inflációja (1900-2006), Budapest, Szaktudás Kiadó, 2007, in: Acta Oeconomica, 2007/4, 396 – 402. (angol nyelven)

Pásztor Cecília [szerk.]: Salgótarjáni zsidótörténet. Általános és középiskolások számára. Adatok források és tanulmányok a Nógrád Megyei Levéltárból. Salgótarján, 2003, in Nuber István [összeáll.]: Szomszédaink voltak…, Sopron, Emlékezés 1944-2004 Közhasznú Alapítvány – Nyugat Magyarországi Egyetem, 2007, 50-53.

Strba Sándor –Lang Tamás: Az érsekújvári zsidóság története, Pozsony, Kalligram, 2004. in Nuber István [összeáll.]: Szomszédaink voltak…, Sopron, Emlékezés 1944-2004 Közhasznú Alapítvány – Nyugat Magyarországi Egyetem, 2007, 80-83.

Tóthné Unghy Ilona: „…és meséld el fiaidnak…”A simontornyai zsidóság krónikája I.-II. Simontornya, 2004-2005, in Nuber István [összeáll.]: Szomszédaink voltak…, Sopron, Emlékezés 1944-2004 Közhasznú Alapítvány – Nyugat Magyarországi Egyetem, 2007, 63-64.

J. Barkley Rosser, Jr. and Marina V. Roser: Comparative Economics in a Transforming World Economy. A new course book?, in Acta Oeconomica, 2005. 3. volume, 360-363.

Szita Szabolcs: Aki egy embert megment – a világot menti meg. Mentőbizottság, Kasztner Rezső, SS embervásár 1944-1945. Önmentés, in Élet és Irodalom, 2005. szeptember 16, 28.

Grzegorz Lubczyk: A lengyel Wallenberg. Egy elfeledett hős, in Élet és Irodalom, 2005. április 29, 24.

Christopher R Browning: Origines of the Final Solution. The Evolution of Nazi Jewish Policy, September 1939 – March 1942, in Világtörténet, 2004. ősz/tél, 95-96

Romsics Ignác: A trianoni békeszerződés. Kezdődik 1867-ben, in Korunk, 2004. december, 114-115.

Krausz Tamás: Antiszemitizmus – holokauszt – államszocializmus, in Élet és Irodalom, 2004. november 19, 28.

Robert O. Paxton: Vichy French, in Világtörténet, 2004. tavasz/nyár, 92-94.

Mesélő sírkövek. Zsidó síremlékek Budapesten, in Élet és Irodalom, 2004. július 23, 24.

A Holokauszt Krónikája, in Élet és Irodalom, 2004. május 14, 24.

 

Szerkesztések:

[Botos Jánossal]: Visszatérés, újrakezdés. Tudományos emlékülés 2006. november 23. Budapest, Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány, 2007, 79 o.

[Botos Jánossal]: Üldöztetés - Embermentés - Újrakezdés, Budapest, Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány, 2007, 170 o.

 

Lektorálások:

Csuka Gyöngyi -Lukács Gábor: Egy merkantilista fiziokrata klasszikus? Közgazdasági ismeretek Nagyváthy János műveiben, in: Európai integráció – elvek és döntések. Gazdaság fejlődés Európában, Pannon Egyetem, Veszprém, 2007. I kötet, 277-286.

Török Ádám: A „Methodenstreit” és a magyar közgazdaságtudomány, in Magyar Tudomány, 2007/12

M. Keren - D. Levhari - M. Byalsky: On The Stability and Viability of co-operatives: THE KIBBUTZ as an Example, in Acta Oeconomica, 2006/3, 301-321.

 

Hivatkozások:

Török Ádám: A "methodenstreit" és a magyar közgazdaságtudomány, in: Magyar Tudomány, 2007/12, 1520-1526. 1521 o.: 3. sz. lábjegyzet; 1525. o.

Szita Szabolcs: Ein tragisches Kapitel der Gesichte Ungarn im Zweiten Weltkrieg, in: Kádár István et al. [hrgs.]: Zwangsarbeit, Todesmarsch, Massenmord, Hartnung-Gorre Verlag Konstanz, 2007, 16 o., 28 jegyzet

Csekő Ernő: Adatok és források a soproni zsidóság gazdaság megsemmisítéséről 1944-ben. II. elvett házak, zár alá vett üzletek, in Soproni Szemle, (2006)/1, 35-53; 1. és 30. számú jegyzet.

Csóti Csaba: A somogyi zsidóság 1914-1939 közötti történetéből, in: Bősze Sándor [szerk.]: Újrakezdések zsidósors Somogy megyében a XVIII. századtól napjainkig, Kaposvár, Bét Olám Alapítvány - Somogy Megyei Levéltár, 2005, 125-146; 100. jegyzet.

Nagypál Veronika: A kaposvári zsidó hitközség tevékenysége a dualista korszakban, Szombathely, 2003. [szakdolgozat] 2. o.: 3. számú; 7 o.: 13. számú lábjegyzet.

 

Bírálatok, recenziók:

Kőbányai János: Auschwitz kapui, a magyar holoakuszt narratívái, Múlt és jövő, 2004/4, 110-118; különösen: 112. és 115. o.

Levéltári Szemle, 2007/3, Gárdonyi Máté könyvismertetése, 87 – 90 o., különösen: 89 o.

Kiállításokban való közreműködés:

2006. Kényszermunka 1944-45. Az Ausztriában kényszermunkára deportált és ott megölt

zsidók történetét bemutató kiállítás. Anyagválogatás, kiállítás-vezető írása

(magyar, angol és német nyelven).

2005. 15 év. Kiállítás a Magyar Auschwitz Alapítvány létrejöttének 15. évfordulójára.

Anyagválogatás, a forgatókönyv megírásában való közreműködés.

 

Egyéb publikációk, publicisztikák, munkatapasztalatok:

a Holokauszt Emlékközpont weblapjának tudományos linkjeinek szerkesztése, tartalommal való feltöltése (www.hdke.hu) szerkesztett és összeállított anyagok, amelyek a letölthetőek a honlapról: Kényszermunka 1944-1945. Magyar zsidók az SS ausztriai munkatáboraiban Holokauszt menüpont Zsidótörvények, Üldözöttek és Politikusok almenük összeállítása, szerkesztése.

Kisbarnaki Kisbarnakiról, in 168 óra, 2006. december 21.

Gondolatok egy újabb rehabilitációról, in Népszabadság, 2006. október 31.

Magyar közgazdászok vándorgyűlése Félixfürdőn, in Szabadság, 2006. október 12, XVIII. évf., 238 sz., 7. (Kolozsvár)

Miből lesz a cserebogár?, in Népszabadság, 2007. augusztus 24.

Gárdaeredet – vizsgálat, in Népszabadság online, 2007. augusztus 27. http://nol.hu/cikk/461952/

Szoborparkban jártam, in Népszabadság online, http://nol.hu/cikk/468061/