Körösmezei András

Körösmezei András-Sipos Antalné: Szempontok a közlevéltárak gazdasági szervekkel kapcsolatos gyűjtőterületi munkájának végzéséhez. Szerkesztette: Lakos János. Bp., 2001. Levéltári Módszertani és Oktatási Füzetek 8. szám 7-36. p. 

Koroknai Ákos-Sipos Antalné-Körösmezei András-Erdélyi Andrea: Iratértékelési szempontok a gazdasági levéltárügyben a rendszerváltozás utáni évtizedben. Szerk.: Koroknai Ákos Kiadó: MOL, Bp., 2002. 38-49. p.    

Körösmezei András-Németh István-Tuza Csilla: Az informatika alkalmazása a németországi levéltárakban – Egy tanulmányút szakmai tanulságai. Levéltári Szemle, 51. évfolyam 2001. 1. szám 55-59. p. 

Beszámoló a 2001. május 7. és 11. között a Berni Schweizerisches Bundesarchivban töltött tanulmányútról. Levéltári Szemle, 51. évfolyam 2001. 3. szám  

Bláthy Ottó Titusz működése a Ganz Villamossági gyárban. Levéltári Szemle, 54. évfolyam 2004. 3. szám 39.p.

Bán Péter–Körösmezei András: Gazdasági szervek a 18. századtól napjainkig. Levéltári Közlemények, 79. (2008) (megjelenés alatt)