Körmendy Lajos

Körmendy Lajos: Proveniencia, pertinencia, nemzetközi levéltári jogviták. Levéltári Szemle, 29. (1979) 3. sz. 671–684.

Körmendy Lajos: A levéltári reprográfia Magyar Országos Levéltárban. 1982. (Magyar Könyvtárosok Egyesülete, Levéltári Szekció füzetei 2.) 20–24.

Körmendy Lajos: Le microfilmage de complément. Paris, 1983. (Actes de la XXIe Conférence internationale de la Table Ronde des Archives) 28–42.

Körmendy Lajos–Spekner Enikő: A Magyar Országos Levéltár anyagáról készült mikrofilmek a filmtárban – tematikai alapleltár. Budapest, 1983. (Levéltári leltárak, 81.) 1–379.

Körmendy Lajos: A „La Gazette des archives” c. folyóirat 1983. évi évfolyama. Levéltári Szemle, 35. (1985) 3. sz. 62–66.

Körmendy Lajos: Mikrofilm vagy mikrofiche? Levéltári Szemle, 36. (1986) 1. sz. 47–49.

Körmendy Lajos: Projets bilatéraux et internationaux d'échange d'archives au moyen de la reprographie. München, 1986. (Archivum XXXII.) 253–272.

Körmendy Lajos–Powell, Ted: Using Microfiche in Archives. Madrid, 1986. (International Council on Archives, CRA Bulletin, No. 3.) 51–54.

Körmendy Lajos: Levéltárosi benyomások Észak-Amerikában. Levéltári Szemle, 36. (1986) 4. sz. 81–86.

Körmendy Lajos: A másolatgyűjtemények adatvisszakereső rendszere. Levéltári Közlemények, 37. (1987) 1–2. sz. 141–146.

Körmendy Lajos: A Gazette des archives 1984. évi évfolyama. Levéltári Szemle, 37. (1987) 1. sz. 63–67.

Körmendy Lajos: A La Gazette des archives c. folyóirat 1985. évfolyama. Levéltári Szemle, 38. (1988) 1. sz. 67–71.

Körmendy Lajos–Lakos János: A XI. nemzetközi levéltári kongresszusról. Levéltári Szemle, 39. (1989) 1. sz. 57–69.

Körmendy Lajos: A Gazette des Archives 1986–1987-es évfolyamai. Levéltári Szemle, 39. (1989) 1. sz. 81–87.

Körmendy Lajos: Manual of Archival Reprography. International Council on Archives. Handbook Series, 5. Ed. Keene, James A.–Powell, Ted F.–Weill, Georges. München, Saur Verlag. 1989. 1–223.

Körmendy Lajos: Számítógépes adathordozók és adatok archiválása. Nemzetközi tapasztalatok 1983–1988. Levéltári Szemle, 40. (1990) 2. sz. 15–26.

Körmendy Lajos: Gondolatok a számítógépről, a felelősségről és a szakmáról. Levéltári Szemle, 40. (1990) 3. sz. 11–14.

Lajos Körmendy: Informacionno-Trszesa Szisztema na Kolekcite ot kopja na dokumenti. Arhiven prezleg, (1991) 2. sz. Szófia, 15–20.

Körmendy Lajos: A La Gazette des archives c. folyóirat 1988-as évfolyama. Levéltári Szemle, 41. (1991) 1. sz. 79–83.

Körmendy Lajos: A levéltárak finanszírozása. Beszámoló a levéltárak 28. kerekasztal-konferenciájáról. Levéltári Szemle, 42. (1992) 1. sz. 77–80.

Körmendy Lajos: A „Gazette des archives” 1989–1990-es évfolyamai. Levéltári Szemle, 42. (1992) 2. sz. 80–84.

Körmendy Lajos: Nemzetközi levéltári kapcsolatok Európában 1981–1991. Levéltári Közlemények, 42. (1992) 1–2. sz. 97–109.

Körmendy Lajos: Számítógépes adathordozók és adatok archiválása. Nemzetközi tapasztalatok. Bp., 1992. (Levéltári módszertani füzetek 13. UMKL) 101–109.

Körmendy Lajos: Microfilm equipment used by Archives. Janus, (1993) 1. sz. 111–119.

Körmendy Lajos: Beszámoló a III. Európai Levéltári Konferenciáról. Levéltári Szemle, 43. (1993) 3. sz. 58–62.

Körmendy Lajos: Egy új levéltár tervezett reprográfiai rendszere. Kép- és Hangtechnika, 39. (1993) 2. sz. 41–45.

Körmendy Lajos: Az optikai lemez levéltári alkalmazása. Levéltári Szemle, 44. (1994) 2. sz. 29–32.

Körmendy Lajos: A La Gazette des archives c. folyóirat 1991-es évfolyama. Levéltári Szemle, 44. (1994) 3. sz. 74–78.

Körmendy Lajos: Mentalité-identité d'archiviste et l'état de la profession en Hongrie. 1994. (Cahiers d'études hongroises 6/1994, Sorbonne Nouvelle Paris III – CIEH) 259–267.

Körmendy Lajos: A levéltári irat értéke és az iratértékelés. Levéltári Szemle, 44. (1994) 4. sz. 34–44.

Körmendy Lajos: A levéltár mikrofilmtára és reprográfiai műhelye. A Magyar Országos Levéltár – levéltárismertető. Szerk. Lakos János. Bp., 1996. 202–215.

Körmendy Lajos: Gondolatok a magyar levéltárosi mentalitás és identitás változásairól 1945–1995. Levéltári Szemle, 46. (1996) 1. sz. 33–43.

Körmendy Lajos: Schriftgutbewertung. Anmerkungen zur aktuellen Diskussion aus ungarischer Sicht. Archivalische Zeitschrift, 79. Band. Böhlau Verlag. 1996. 65–78.

Körmendy Lajos: Programmes de coopération internationale des archives en Europe. Un bilan. 1996. (Mitteilungen des Österreichen Staatsarchivs, Sonderband 2.) 13–39.

Körmendy Lajos: A Nemzetközi Levéltári Tanács XIII. kongresszusa – Peking, 1996. szeptember 1–7. Levéltári Szemle, 47. (1997) 2. sz. 39–47.

Körmendy Lajos– Gradvohl, Paul: Guide introductif a l'utilisation des archives hongroises pour la période contemporaine (XXeme siecle). Construction de la mémoire du XXeme siecle en Hongrie: Sortir de l'image du peuple victime de l'injustice des grandes nations. Paris, 1997. (Centre interuniversitaire d'Études hongroise) 1–93.

Körmendy Lajos: The Hungarian Archives in Transition. 1997–98. (INSAR, European Archives News, No. 4.) 7–8.

Körmendy Lajos: The Concept of an Open and Flexible Archival Information System. Bruxelles, 1998. (Miscellanea in honorem Caroli Kecskeméti, Archives et bibliotheques de Belgique.) 273–287.

Körmendy Lajos: Egy nyitott és rugalmas információs rendszer koncepciója. Levéltári Szemle, 49. (1999) 1. sz. 3–13.

Körmendy Lajos: Database and Finding Aids – an Integrated System. Maribor, 1999. (Atlanti No. 9, International Institute for Archival Science.) 105–109.

Körmendy Lajos: Standardizovanie opisu archívnej jednotky; odborny nástroj v kontexte národnej a regionálnej tradície. Slovenská archivistika, 35. (2000) 2. sz. Bratislava. 222–235.

Körmendy Lajos: Historical Challenges and Archivist’s Responses. Hungary, 1945–2000. Archivum, 45. (2000) München, 41–52.

Körmendy Lajos: A levéltári leírás szabványosítása – nemzeti és regionális hagyományok. Levéltári Szemle, 50. (2000) 4. sz. 41–51.

Körmendy Lajos–Cseh Gergő Bendegúz–Rácz György: Digitalizálás a levéltárakban. Levéltári Szemle, 52. (2002) 3. sz. 3–18.

Körmendy Lajos–Baracs Tibor–Cseh Gergő Bendegúz–Szőke Zoltán–Vánkosné Tímár Éva: Az elektronikus iratok levéltári archiválása. Levéltári Szemle, 53. (2003) 2. sz. 3–28.

Körmendy Lajos: A levéltárak helye az információs társadalomban, a levéltári anyag informatikai feldolgozása. [Társszerzők: Cseh Gergő Bendegúz–Németh István–Rádi Péter–Reisz T. Csaba–Szőke Zoltán.] Levéltári Szemle, 51. (2001) 1. sz. 4–36.

Körmendy Lajos: Privatisation and Archives. Comma, (2001) 1–2. sz. 85–89.

Körmendy Lajos: Strategic IT decisions in the National Archives of Hungary. Warsaw, 2002. (Archives in the New Age. The Strategic Problems of the Automation of Archives.) 111–116.

Körmendy Lajos: The Information System of the National Archives of Hungary. The Digital Infrastructure of the Archive, Workshop in Umea and Sandslan 15–19 May 2000. (SCRIPTUM NR 50. Reports From The Research Archives at Umea University.) 124–138.

Körmendy Lajos: Mentalnosc i tozsamosc, archiwa a spoleczenstwo – przypadki Europy Srodkowej. 2003. (Archeion tom CVI.) 207–222.

Körmendy Lajos: Kesk-Euroopa arhiivide koostöö Ungari vaatekohast. TUNA, (2003) 2. sz. 148–151.

Körmendy Lajos: Mentalitás és identitás, levéltárak és társadalom – Közép-Európai példák. Levéltári Szemle, 53. (2003) 3. sz. 9–21.

Körmendy Lajos: Report on the Conference of Central and East European Archives. (Archives in the Society, ICA Pre-Congress Meeting – Vienna, 2004. Papers of the International Conference Elblag, May 22–24, 2003.) Ed. W. Stepniak. Warszawa, 2004. 280–284.

Körmendy Lajos–Albrechtné Kunszeri Gabriella–Czikkely Tibor: A nem hagyományos levéltári anyagok archiválása. Levéltári Szemle, 54. (2004) 1. sz. 3–38.

Körmendy Lajos: Archival Legacy and Possible Co-operation between Central European Archives. Praha, 2004. (Archives in International Context, Sborník Prispevku z mezinárodní konference 29. zárí – 1. rijna) 68–73.

Körmendy Lajos: How can we co-operate with other memory institution? Warszawa, 2004. (Archives among the Memory Institutions, Papers of the International Conference. Warsaw, 28–29 May 2004.) Ed. Biernat, A.–Stepniak, W. 174–180.

Körmendy Lajos-Katona Csaba-Kerekes Dóra-Lakatos Andor: Internet és levéltár. Levéltári Szemle, 55. (2005) 1. sz. 3–24.

Körmendy Lajos: Jak mozsna szvprasjuvati z insimi insztitutcijami pamjati? Arhivi Ukraini, (2004) 4–6. 44–49.

Körmendy Lajos: Mentality and Identity, Archives and Society: Central European Cases. Comma, 2004. 3–4. 103–112.

Körmendy Lajos: A levéltárak filozófia- és funkcióváltozásai a 20. és 21. század fordulóján. Levéltári Szemle, 56. (2006) 2. sz. 4–13.

Körmendy Lajos: Les archives hongroises au début du 21e siecle: efforts de modernisation. (Archives et Bibliotheques de Belgique, megjelenés alatt)