Kisasszondy Éva

Levéltári ismeretek. Oktatási segédanyag a segédlevéltáros és a levéltári kezelő tanfolyamok hallgatói részére. (Kisasszondy Éva: A minősített iratok védelme, a titkos ügykezelés, a segédletek osztályozási szempontjai, az alapszintű és középszintű segédletek c. fejezetek) Bp., 1988.

Kisasszondy Éva: Iratkezelő és irattáros ismeretek. (Jegyzet a középfokú irattáros tanfolyamok résztvevői és oktatói számára.) Bp., 2000.

Kisasszondy Éva: A köziratok levéltári értékelésének kérdése. Szerk. Lakos János. Bp., 2002.

Kisasszondy Éva: Levéltári ismeretek. Oktatási segédanyag a segédlevéltáros tanfolyamok hallgatói részére. Bp., 2002. (Átdolgozott kiadás).

Kisasszondy Éva: Az Állami Egyházügyi Hivatal iratanyaga a Magyar Országos Levéltárban. („Hogy mindnyájan egyek legyenek…”). Debrecen, 2003.

Kisasszondy Éva: Az Állami Egyházügyi Hivatal iratanyagának jegyzékei. I. kötet, Adattár. Budapest, 2005. (A Magyar Országos Levéltár segédletei 17.)