Keresztes Csaba

Keresztes Csaba: Trianon, 1920. Magyar Történelmi Archívum, 1. (2005) 2. sz. 

Keresztes Csaba: IV. Károly visszatérési kísérletei, 1921. Magyar történelmi Archívum, 2. (2006)

Ablonczy Balázs: Teleki Pál. (Ismerteti: Keresztes Csaba.) Korunk, 6. (2005) 8. sz. 102–104.

Keresztes Csaba: Szabó Dezső könyvtára. Archivnet, 5. (2005) 4. sz. http://www.archivnet.hu (a letöltés ideje: 2007. május 21.)

Keresztes Csaba: Választási esély-latolgatás 1945 nyarán. Archivnet, 5. (2005) 5. sz. http://www.archivnet.hu (a letöltés ideje: 2007. május 21.)

Keresztes Csaba: Viták és összeütközések Mindszenty József bíboros és a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium között. Archivnet, 6. (2006) 1. sz. http://www.archivnet.hu/ (a letöltés ideje: 2007. május 22.)

Keresztes Csaba: „A nő a múltban céltudatosan kisebbrendűségi érzésre nevelődött…”. Archivnet, 6. (2006) 3. sz. http://www.archivnet.hu/ (a letöltés ideje: 2007. május 22.)

Keresztes Csaba: Múzeumok és forradalom. Archivnet, 6. (2006) 5. sz. http://www.archivnet.hu/ (a letöltés ideje: 2007. május 22.)

Keresztes Csaba: Mollináry Gizella hallgatásra ítélt írónő önéletírása. Archivnet, 7. (2007) 3. sz. http://www.archivnet.hu (megjelenés alatt)

Keresztes Csaba: Sóskút rövid története. Kézirat gyanánt. Sóskút, 2006.

Keresztes Csaba: Magyar Tájékoztató Könyvtár Genfben 1943–1948. Archivnet, 8. (2008) 1. sz. http://www.archivnet.hu/ (a letöltés ideje: 2008. június 3.)

Keresztes Csaba: „1953 júniusa után azonnal elöntötte a szemét kulturális életünk számos területét”. Archivnet, 8. (2008) 2. sz. http://www.archivnet.hu/ (a letöltés ideje: 2008. június 3.)

Keresztes Csaba: Magyarországon tanuló csehszlovákiai magyar nemzetiségű tanulók hazatérése otthonaikba 1949–1951 között. Fórum Társadalomtudományi Szemle. (2007) 3. sz.

Keresztes Csaba: A Nemzeti (Legitimista) Néppárt szervezete és működése 1933–1937. Levéltári Szemle, 57. (2007) 4. sz.