Haász Réka

Csapó Mária–Haász Réka–Kurecskó Mihály–Szűcs László–G. Vass István: Minisztertanácsi jegyzőkönyvek napirendi jegyzékei 1944. december 23.–1947. május 31. Szerk. G. Vass István. Bp., 2003. (A Magyar Országos Levéltár Segédletei, 11/1.)

Csapó Mária–Haász Réka–Kurecskó Mihály–Szűcs László–G. Vass István: Minisztertanácsi jegyzőkönyvek napirendi jegyzékei 1947. június 1.–1950. február 25. Szerk. G. Vass István. Bp., 2004. (A Magyar Országos Levéltár Segédletei, 11/2.)

Haász Réka: Képzőművészet és politika az 1950-es évek elején Sztálin, Lenin és Rákosi portréinak megfestése tükrében. Archivnet, 4. (2004) 5. sz. http://www.archivnet.hu// (a letöltés ideje: 2005. június 2.)