Décsey Sándor

Décsey Sándor: A Hadtörténeti Múzeum zászlószalagjai. In.: A Hadtörténeti Múzeum Értesítője 7. 137-162. o. Bp. 2005.Décsey Sándor: Az 1. Honvéd Aknakutató Zászlóalj csapatzászlója 1948-ból. A Hadtörténeti Múzeum Értesítője, 8. (2006) 257–264.

Décsey Sándor: Katonai temetés a Horthy – korban. Emlékek a hadak útja mentén. Bp., Petit Real. 29–33.

Décsey Sándor: „Mult s jövő asztalainál” az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc forrásai (konferenciabeszámoló). Levéltári Szemle, 57. (2007) 1. sz. 101–105.

Décsey Sándor: Megyei levéltárak a világhálón. Levéltári Szemle, 57. (2007) 2. sz. 50–56.

Décsey Sándor: Politikailag teljesen helytelen!? Vörös legyen-e az új csapatzászló? ArhivNet, 7. (2007) 5. sz. http://www.archivnet.hu/ (a letöltés ideje: 2008. május 6.)

Décsey Sándor: Zászlógyalázási per, 1956. Jogtörténeti Szemle különszáma. (megjelenés alatt)