Csapó Mária

Csapó Mária: Könnyűipari szócikkek. A magyar állam szervei 1944–1950. Főszerk. Boreczky Beatrix. Bp., 1985.

Csapó Mária: A Helyi Ipar Minisztériuma szervezetének felépítése és változásai (1952–1953). Bp., 1988. 171–186. (Az Új Magyar Központi Levéltár Közleményei, III.)

Csapó Mária: Tolna megye a reformkori politikai küzdelmekben. Bp., 1989. (Értekezések a történeti tudományok köréből, 111.)

Csapó Mária: Iratok a Tevan Nyomda államosításának történetéhez. Békési Élet, 24. (1989) 3. sz. 319–330.

Csapó Mária: Könnyűipari és belkereskedelmi szócikkek. A magyar állam szervei 1950–1970. Főszerk. Boreczky Beatrix. Bp., 1993.

Csapó Mária: A nyomdaipar irányítása és államosítása 1949–1952. Levéltári Közlemények, 64. (1993) 1–2. sz. 77–106.

Csapó Mária: A Könnyűipari Minisztérium feladatköre és szervezete 1967–1980. Levéltári Közlemények, 67. (1996) 1–2. sz. 69–92.

Csapó Mária: Az üzemek államosítása Könnyűipari Minisztérium iratai tükrében 1949–1952. Levéltári Közlemények, 72. (2001) 1–2. sz. 161–185.

Csapó Mária: ifj. Bartal György, Bezerédj István, Döry Frigyes, Huszágh Dániel, Jendrássik Miksa, Kalauz Pál, Kubinyi Flóris, Majercsák Márton, Mátyáss József Ignác, Perczel István, Perczel Miklós, Radnich Pál, Simon Rudolf, Szumrák János József életrajza. Az 1848–1849. évi első népképviseleti országgyűlés történeti almanachja. Szerk. Pálmány Béla. Bp., 2002. 69–70., 116–120., 214–216., 380–381., 406–408., 413–415., 490–491., 540–542., 555–556., 665–669., 708–709., 773–774., 870–872.

Csapó Mária–Ring Orsolya: Állományvédelmi szempontok érvényesülése a gyűjtőterületi munkában. Bp., 2002. 78–84. (Magyar Levéltárosok Egyesülete 2001. évi vándorgyűlése, Esztergom.)

Csapó Mária: Dokumentumok a Hatvany-Deutsch család kastélyának történetéhez. ArchivNet, 2. (2002) 5. szám. http://www.archivnet.hu// (a letöltés ideje: 2005. június 2.)

Minisztertanácsi jegyzőkönyvek napirendi jegyzékei. 1944. december 23.–1947. május 31. Szerk. G. Vass István. Összeáll. Csapó Mária–Haász Réka–Kurecskó Mihály–Szűcs László–G. Vass István. Bp., 2003. (A Magyar Országos Levéltár segédletei, 11.)

Minisztertanácsi jegyzőkönyvek napirendi jegyzékei. 1947. június 1.–1950. február 25. Szerk. G. Vass István. Összeáll. Csapó Mária–Haász Réka–Kurecskó Mihály–Szűcs László–G. Vass István. Bp., 2004. (A Magyar Országos Levéltár segédletei, 11/2.)

Csapó Mária: A Marczibányi Alapítványtól az ORFI kialakulásáig. ArchivNet, 5. (2005) 1. sz. http://www.archivnet.hu// (a letöltés ideje: 2005. június 2.)