Berkes József

Berkes József: Vakok-e Homérosz utódai, amint azt Roberto Salinas Prise állítja? Létünk Szabadka, 17. (1986) 1. sz. 190–193.

Berkes József: Homer na Prokrustovoj postelji. Rukovet casopis za knjizevnost i kulturu. Subotica, (1986) 1. sz. 84–87. (Homérosz Prokrusztész ágyán)

Medjunarodni naucni skup Gomolava-Ruma 30. IX. – 4. X. 1986. Ric, Peter–Berkes, Jozef. Glasnik Srpskog arheoloskog drustva. Beograd, (1986) 3. sz. 113–117. (Beszámoló a gomolavai régészeti ásatásokról.)

Berkes József: A Révai Új Lexikona szócikkek. 19–20. századi településtörténeti szócikkek a történeti Magyarország kb. 750 településére (a volt Bács-Bodrog-, Torontál-, Krassó-Szörény-, Temes-, Baranya-, Vas-, Zala- és részben Szerém megyék, valamint, szintén részben, Szlavónia területe).

 • I. köt. A-Baj Szekszárd, 1996. 56 szócikk
 • II. köt. Bak-Bia. Szekszárd, 1998. 31 szócikk
 • III. köt. Bib-Bül Szekszárd, 1998. 22 szócikk
 • IV. köt. Bün-Cyt. Szekszárd, 1999. 20 szócikk
 • V. köt. Cza-D. Szekszárd, 2000. 40 szócikk
 • VI. köt. E-Fei. Szekszárd, 2000. 14 szócikk
 • VII köt. Fek-Gak. Szekszárd, 2001. 34 szócikk
 • VIII. köt. Gal-Gyi. Szekszárd, 2001. 13 szócikk
 • IX. köt. Gym-Hol. Szekszárd, 2002. 30 szócikk
 • X. köt. Hom-Kacz. Szekszárd, 2002. 27 szócikk
 • XI. köt. Kad-Kla. Szekszárd, 2003.  53 szócikk
 • XII. köt. Klc-Ky. Szekszárd, 2003. 21 szócikk
 • XIII. köt. L-Magy. Szekszárd, 2004. 34 szócikk

Berkes József: Bácsország az Új Révaiban. Bácsország, (1997) 8. (a folyóirat ismertetője)

Berkes József: Szabadka és vidéke 1848/49-ben. Szerk. Iványi István–Magyar László–Hegedűs Antal. Bibliográfia: Berkes József. Grafoprodukt, Szabadka, 1998. 345–347.

Berkes József: Családtörténeti tájékoztató. Magyar (1999), angol és német nyelven (2001). honlapunkon (a letöltés ideje: 2005. június 2.)

Grupa autora (több szerző): Rijecka luka. Povijest, izgradnja, promet. Muzej grada Rijeke. Rijeka, 2001. 133–164.

Berkes József: Izgradnja rijecke luke od 1847. Do 1918. Godine. (A fiumei kikötő építése 1847 és 1918 között.)

Berkes József: Bibliográfia. Több szerző: A kaponyai ütközet. Grafoprodukt, Szabadka, 2000. 105–117.

Berkes József: A Kossuth család rövid története. Bácsország, (2002) 7–9. sz. 46–51.

Berkes József: Révai Új Lexikona szócikkek. XIV. köt. Mah-Nel. Babits Kiadó, Szekszárd, 2004. 71 településtörténeti szócikk

Berkes József: Révai Új Lexikona szócikkek. XV. köt. Nem-Rad. Babits Kiadó, Szekszárd, 2005. 58 településtörténeti szócikk

Berkes József: Révai Új Lexikona szócikkek. XVI. köt. Rac-Sy Babits Kiadó, Szekszárd, 2005. 23 településtörténeti szócikk

Berkes József: Révai Új Lexikona szócikkek. XVII. köt. Sz-Toa Babits Kiadó, Szekszárd, 2006. 57 településtörténeti szócikk

Berkes József: A horvátországi levéltárügy kérdései ma. Az „Arhivski vjesnik” horvát levéltári szemle 2001/44.sz.-ban megjelent hasonló c. cikk ismertetése. Levéltári Szemle, 56. (2006.) 2. sz. 53–57.