Főigazgató-helyettes I.

Telefonszám:-
Fax szám:-
E-mail:info@mol.gov.hu
  
Tevékenység leírása: 
Feladatai:

- Felügyeli és koordinálja az I. Központi és regionális kormányszervek (1526-1867) osztálya, a II. Polgári kori Kormányszervek osztálya (1867-1944), a III. Családi iratok és gyűjtemények osztálya, VIII. Reprográfiai osztály, a IX. Kutatószolgálati és tájékoztatási osztály, és a X. Állományvédelmi osztály szakmai, humánpolitikai és ügyviteli tevékenységét, véleményezi éves munkatervüket és beszámolójukat.
- Előkészíti a felügyelete alá tartozó szervezeti egységek működési feltételeivel és szakmai tevékenységével összefüggő koncepcionális döntéseket, ellenőrzi a döntések végrehajtását.
- Koordinálja és irányítja a Levéltár saját kiállításainak a szervezését.
- A főigazgató megbízása alapján egyedi esetekben ellátja a Levéltár hazai és nemzetközi szakmai képviseletét a felügyeleti területét illető kérdésekben.

 

Nyomtatás