European Board of National Archivists (EBNA)

European Board of National Archivists (EBNA) - Európai Levéltári Vezetők Bizottsága

Először 1999-ben szervezték meg az európai országok levéltári vezetőinek találkozóját, majd pár év után a találkozók rendszeressé váltak. Szokásjog alapján félévente találkoznak a vezetők, mindig az Unió elnökségét adó országban, ahol általános stratégiai, szakmapolitikai kérdéseket vitatnak meg, irányelveket tűznek ki, munkabizottságokat állítanak fel. Az EBNA nem bejegyzett szervezet, nincs költségvetése, apparátusa, viszont jelentős a szakmai tekintélye, és elismert a lobbitevékenysége. Ez utóbbinak köszönhető több fontos uniós határozat, mint például a Tanács 2003. május 6-i határozata (2003/C 113/02), melyben először történik utalás egy hivatalos szakértői (levéltárosi) munkacsoport felállítására, és amelyben már megjelentek azok a "projektcsírák", melyek mind a mai napig meghatározók a közös európai levéltári politikában. Két év múlva, 2005-ben, a Tanács konkrét, hivatalos javaslatot (2005/835/EC) tett az Európai Levéltári Szakértői Csoport (EAG - részletesebben erről a szervezetről lásd alább) felállítására, ami 2006-ban meg is történt.

Elmondhatjuk, hogy az EAG születésénél az EBNA bábáskodott, ezt követően azonban mindjárt identitászavarba is került, mert az új szervezet feladatköre sok tekintetben azonos volt az övével. 2006-2007-ben az EBNA üléseken hosszú viták folytak a két szervezet kompetenciájának és működésének elhatárolásáról. Végül az a konszenzus alakult ki, hogy az EBNA főleg stratégiai, szakmapolitikai szinten marad, míg az EAG konkrét feladatokkal és megvalósítással foglalkozik. Az elvi síkon kialakult egyetértést azonban nem sikerült megnyugtatóan a gyakorlatba ültetni, elég megnézni a két szervezet üléseinek napirendjeit, hogy lássuk: a párhuzamok továbbra is léteznek.

Az említetteken túl nagy érdeme az EBNÁ-nak, hogy a rotációs rendszerben működő elnökségi programokban mindig szerepet kapnak a levéltárak, ezáltal a legfelsőbb politikai szinten is felhívja a figyelmet a szakmánkra.

 

Az Országos Levéltár részvétele az EBNA munkájában

Az Országos Levéltár főigazgatója vagy helyettese az elmúlt években mindig rendszeresen részt vett az EBNA-ülésein. Különös fontosságot kap a szerepünk 2011 első felében, amikor Magyarország kapja meg az Unió soros elnöki tisztségét, és a szokásjognak megfelelően hazánk fogja vendégül látni az eurpai levéltári vezetőket. Az Országos Levéltár már elkezdte a felkészülést a találkozó rendezésére és a kapcsolódó események szervezésére.

 

Beszámolók