Királylányok messzi földről

 
A KIÁLLÍTÁSON SZEREPLŐ DOKUMENTUMAINK

A veszprémvölgyi apácamonostor alapítólevele
DL 11 – 1109

 

DL 39249 – 1202
Imre király aranypecséttel ellátott oklevele Benedek vajda felesége, Tota asszony számára Martonfalva és Bajót birtokokról.
DL 39250 – 1221
II. András király aranybullával megerősített kiváltságlevele, amelyben átírja és megerősíti Imre király 1202. évi, Korlath fia Benedek herceg [dux] feleségének, Tota asszonynak javára kiadott oklevelét.
DL 256 – 1277. július 28.
IV. László függőpecséttel ellátott kiváltságlevele, amelyben Simon comes fiai, Simon és Mihály kérésére átírja és megerősíti IV. Béla király 1243. január 24-i privilégiumát, melyben az uralkodó Simon ispánnak különböző követségekben, továbbá a tatárjárás idején nyílt ütközetben és Esztergom várának ostromakor a vár védelmében tett szolgálataiért visszaadja azt a korábban visszavett Csenke nevű birtokot, melyet Simon II. András adományából birtokolt.
DL 2216 – 1299. július 17.
A magyar országnagyok tizenhét függő pecséttel ellátott oklevele Simonnak és Mihálynak, amelyben megerősítik III. András király pátens oklevelét.
DL 2647 – 1333. február 24.
Nagymartoni Pál országbíró családi címeres pecsétje ítéletlevelén. Felirata: S COMITIS PAULI IUDICIS CURIE REGIS
DL 24762 – 1453. február 1.
V. László király Hunyadi János számára kiállított címert és besztercei grófságot adományozó kiváltságlevele.
DL 50536 – 1481. november 26.
Mátyás király címeradománya az enyingi és bakónoki Török családnak.
DL 24768 – 1482. április 3.
Beatrix királyné saját aláírásával ellátott kötelezettségvállalása udvarhölgye, Antonietta salernói grófnő kiházasításáról.
DL 18166 – 1479. február 21.
Aragóniai János pápai követ oklevelében alsólendvai Bánfi Miklósnak az esztergomi egyház szőlőiből élethossziglan évenként 30 hordó bort adományoz. Az oklevélen a kiadó vörös viaszba nyomott papírfelzetes pecsétje van. A pecséten díszes háttérben négyelt címerpajzs, benne függőleges és vízszintes csíkok, fölötte bíbornoki kalap. Felirata: IOHANNES CARDINALIS DE ARAGONIA.

A Magyar Nemzeti Múzeumban megtekinthető kiállításról részletesen itt olvashat.