Pecsétgyűjtemény. V szekció.

Pecsétgyűjtemény. V szekció.
A Magyar Országos Levéltár segédletei 23.
Összeállította: Sunkó Attila.
Budapest, 2006.

A Magyar Országos Levéltár  1956-ban napvilágot látott alapleltárában már szerepelt a V szekció, annak anyaga azonban az utóbbi évtizedekben - jellemzően korábban más irategyüttesek mellett őrzött darabok besorolásával - többszörösére gyarapodott.

A Pecsétgyűjtemény jellegét tekintve nagymértékben különbözik az intézményben őrzött többi iratanyagtól, nagyrészt eredeti pecsétekről a legkülönbözőbb időszakokban, helyeken és módokon készült műanyag- vagy fényképmásolatokat tartalmaz. A másolatkészítés adatai gyakran igen hiányosak, az eredeti pecsétek pedig nem egy esetben már elvesztek vagy megsemmisültek.

A pecsétek és pecsétmásolatok katalógusszerű feldolgozása meghaladta volna a kiadvány kereteit. A repertórium közli az egyes állagok legfontosabb adatait és történetét, majd tájékoztatást nyújt az ismertetett anyaghoz kapcsolódó publikációkról. Ezek után következik az állagok anyagának darabszintű jegyzéke a következő adatokkal: raktári szám és jelzet, a pecsét tulajdonosa, az eredeti pecsét fellelhető adatai és évköre.

Letölthető pdf formátumban itt.