Minisztertanácsi jegyzőkönyvek napirendi jegyzékei 1947. június 1.–1950. február 25.

Minisztertanácsi jegyzőkönyvek napirendi jegyzékei 1947. június 1.–1950. február 25.
A Magyar Országos Levéltár segédletei 11/2.
Összeállította: Csapó Mária–Haász Réka–Kurecskó Mihály–Szűcs László–G. Vass István.
Budapest, 2004.

A jelen kötet a minisztertanács által 1947. június 1. és 1950. február 25. között tárgyalt ügyek jegyzékét tartalmazza, annak az időszaknak a történelmét, amikor Magyarország politikai viszonyai és alkotmányos berendezkedése teljesen átalakult. A feldolgozott 149 ülésen néhány híján 9000 napirendi pontot tárgyalt meg a minisztertanács, és ebben a két és háromnegyed évben 3500 kormányrendeletet és egyéb jogszabályt alkotott. A kötet szerkezete az első kötet felépítését követi, annak szerves folytatásaként.

A repertórium használatát itt is gondosan összeállított mutatók segítik: tárgy-, személy- és helynévmutatók, valamint a rendeletszámok: azaz a minisztertanács működése során keletkezett törvények és rendeletek mutatói is.

Letölthető pdf formátumban: 1. rész és 2. rész