Az MDP Központi Vezetősége, Politikai Bizottsága és Titkársága üléseinek napirendi jegyzőkönyvei. I.

Az MDP Központi Vezetősége, Politikai Bizottsága és Titkársága üléseinek napirendi jegyzőkönyvei. I. kötet. 1948-1953.
A Magyar Országos Levéltár segédletei 18/1.
Összeállította: T. Varga György
Budapest, 2005.

A Magyar Országos Levéltár 1992 nyarán vehette át a Magyar Dolgozók Pártja (MDP) iratanyagát, amely különösen jelentős forrásértéket képvisel Magyarország 1948-1956 közötti történelme iránt érdeklődők számára. Ezek közé tartoznak a párt központi szerveinek ülésein felvett jegyzőkönyvek is.

A kötet bevezetője részletesen ismerteti a párt hierarchiáját, illetve vezető szerveinek felépítését és történetét, majd felvázolja a legjelentősebb tisztségviselők politikai pályafutásának állomásait.

A kiadvány a napirendi jegyzékek következő adatait tünteti föl: a dokumentumok pontos raktári jelzete, az ülés dátuma, az iratanyag terjedelme, a jegyzőkönyv típusa és esetleges hitelesített volta, egyéb fellelhető adatok, az ülésen tárgyalt kérdések és azok előterjesztői (amennyiben ez az adat kideríthető volt). A kötetet személynévmutató egészíti ki.

I. kötet letölthető pdf formátumban itt.

 

 

Az MDP Központi Vezetősége, Politikai Bizottsága és Titkársága üléseinek napirendi jegyzőkönyvei. II. kötet. 1953-1956.
A Magyar Országos Levéltár segédletei 18/2.
Összeállította: T. Varga György
Budapest, 2007.

II. kötet letölthető pdf formátumban itt.

 

Az MDP Szervező Bizottsági és Egyéb Állandó Bizottsági Üléseinek Napirendi Jegyzékei. III. kötet. 1948-1953.
A Magyar Országos Levéltár segédletei 18/3.
Összeállította: T. Varga György
Budapest, 2008.

III. kötet letölthető pdf formátumban itt.