Kulcsár Krisztina: II. József utazásai Magyarországon, Erdélyben, Szlavóniában és a Temesi Bánságban

Kulcsár Krisztina: II. József utazásai Magyarországon, Erdélyben, Szlavóniában és a Temesi Bánságban 1768–1773. Bp., Magyar Országos Levéltár–Gondolat, 2004. (Doktori mestermunkák)

II. József felvilágosult uralkodót utazó császárként tartja számon a köztudat. Csillapíthatatlan utazási „szenvedélyét” érzékelteti, hogy társ- és egyeduralkodása alatt 1765 és1790 között több mint hét évet töltött távol bécsi székhelyétől. Bejárta Európa nagyobb államait, katonáival háborúba vonult, de utazásai elsősorban a Habsburg Birodalom országaiba, tartományaiba irányultak. A kötet a levéltári források mellett elsősorban II. József társuralkodóként készített feljegyzéseire és naplóira épül, és a birodalmán belül tett állapotfelmérő útjairól nyújt tudományos igényű összegfoglalást. A kötet szerzője több mint egy évtizedes kutatómunkájának eredményeként a társuralkodó császárnak 1768 és 1773 között a Magyar Királyságban, a Temesi Bánságban, a szlavóniai határőrvidéken és Erdélyben tett látogatásait elemzi.

Neveltetésén, családi indíttatásán, a kormányzásról vallott elképzelésein keresztül megértjük, hogy az ifjú császárt mi vezette az utazások fontosságának felismeréséhez, milyen célok vezérelték, és miért követelte meg a ceremónia teljes mellőzését útjai során. A szerző az utazások előkészítésének, részletes ismertetésével a katonai hatóságok feladatai mellett a polgári, helyi szervek jelentőségét is láttatja. A kötetben az utazások megszervezéséről, a korabeli útviszonyokról, a szálláskörülményekről, valamint az utazások költségeiről is olvashatunk. II. József tapasztalatai döntően befolyásolták országaival, tartományaival kapcsolatos nézeteit, változásokat sürgető javaslatai, intézkedései meghozatalát, és előkészítették bevezetni kívánt reformrendeleteit is.