A Szentszék és a Magyar Népköztársaság kapcsolatai a hatvanas években. A bevezető tanulmányt írta, a

A Szentszék és a Magyar Népköztársaság kapcsolatai a hatvanas években. A bevezető tanulmányt írta, a dokumentumokat összeválogatta és a jegyzeteket írta: Szabó Csaba. Bp., Szent István Társulat - Magyar Országos Levéltár, 2005.

A kötet a Vatikán és a Magyar Népköztársaság hatvanas években kialakított hivatalos, félhivatalos és titkos kapcsolataiba enged bepillantást. A „vasfüggöny” csaknem másfél évtizeden keresztül szinte kizárta az összeköttetést a Szentszék és a Magyar Népköztársaság között, csak 1963-ban indult meg Moszkva engedélyével a lassú közeledés. A kötetben közölt dokumentumokból hitelesen rajzolódik ki a Magyar Katolikus Egyház kiszolgáltatott helyzete a tárgyalt időszakban. Ugyanakkor képet kapunk arról is, hogy a Kádár-rendszer milyen lehetőségek között tudta saját politikáját érvényesíteni a Szovjetunió nyomása alatt a Vatikánnal és az Egyesült Államokkal szemben. Az olvasó tudomást szerez arról is, hogy Mindszenty József bíboros 15 évig tartó kényszerű élete az USA budapesti nagykövetségén mennyiben játszott szerepet a korabeli nagypolitikában. A szerző a különböző iratőrző helyekről válogatta össze a Szentszék és Magyarország viszonyára leginkább jellemző dokumentumokat, így a lehetőségekhez képest ez ma a legteljesebb válogatás a korszak egyházpolitikájáról.