A snagovi foglyok. Nagy Imre és társai. Összeállította, a jegyzeteket és a bevezető tanulmányt írta

A snagovi foglyok. Nagy Imre és társai. Összeállította, a jegyzeteket és a bevezető tanulmányt írta Baráth Magdolna és Sipos Levente. Budapest, Magyar Országos Levéltár–Napvilág Kiadó, 2006.

A kötet az 1956. november végén Romániába hurcolt Nagy Imrének és társainak ottani tartózkodásával kapcsolatos dokumentumokat, az ún. Nastase dossziét tartalmazza. A bevezető tanulmány után a négy fejezetből álló gyűjteményben az őket felkereső román pártvezetőkkel folytatott beszélgetésekről készített feljegyzéseket, lehallgatási jegyzőkönyveket, a csoport tagjainak politikai levelezését, Donáth Ferenc, Losonczy Géza és Szántó Zoltán feljegyzéseit,valamint a függelékben a romániai deportáltak sorsát meghatározó, magyar, román és szovjet diplomáciai lépéseket megvilágító forrásokat találjuk. A könyvet több tucat, zömmel korabeli fénykép egészíti ki.

Noha az elmúlt mintegy 15 évben már több, a snagovi foglyokról szóló publikáció született, e hiánypótló kötet kiadásával a Nagy Imre-csoport fogsága alatt keletkezett dokumentumok jelentős része hozzáférhetővé válik minden hazai érdeklődő számára. Reméljük, hogy ezzel sikerül törleszteni a magyar történettudomány régi adósságát, és egyben emléket állítani a Romániába hurcoltaknak.