Lymbus 2010

7
Kovács Zsuzsa
Szent Vilma magyar királyné legendájának 16. századi adaptációja: história a lengyel királynéról

31
Gecsényi Lajos
Városi és mezővárosi polgárok adóslevelei a 16-17. századból

43
Dominkovits Péter
Bethlen Gábor oltalomlevelei a magyaróvári uradalomhoz tartozó Ruszt mezőváros számára (1620)

53
Szabó Péter
Csáky István özvegye, Wesselényi Anna levele I. Rákóczi György erdélyi fejedelemhez

57
Bujtás László Zsigmond
Könyvkiadás, pénzbefektetés és diplomácia - Kolosvári István, Apafi követe Hollandiában (1684- 1686)

97
Kerekes Dóra
A hírszerzés haszna

111
Füreder Balázs
Két konyhai nyersanyaglista 1708-ból

115
Komlóssy Gyöngyi
Bél Mátyás: De Versionibus Bibliorum Hungaricis

141
Németh S. Katalin
Lázadás Szent Márton hegyén a 18. század közepén

157
Sas Péter
A kolozsvári Szent Mihály-templom plébánosa, Biró János (†1763) templomdíszítő tevékenysége és az általa megrendelt nagy monstrancia

187
Ratzky Rita
„It ülök az iro asztalomnál, egy óra beszél elöttem..."

189
Vaderna Gábor
Dessewffy József válasza Széchenyi István Világára

241
Csörsz Rumen István
Két 17. századi magyar sírvers 19. századi másolata

247
Busku Anita Andrea
Lonovics József levelei Pálffy Mórichoz (1862)

263
Márfi Attila
Hamerli Izabella és Matros János házassági szerződése (1882)

271
Rózsavölgyi Andrea
A Delmár-gyűjtemény felbomlása

283
Glavanovics Andrea
Ifj. Horthy Miklós tanúvallomása a Capri szigeti amerikai főhadiszálláson

291
Személy- és helységnévmutató