Lymbus 2009

7
KRUPPA TAMÁS–MONOK ISTVÁN
Bornemisza Ferenc és Cseffei László követjárása az európai udvarokban a pozsonyi békekötés után (1627–1628)

15
MARTÍ TIBOR
Pázmány Péter esztergomi érsek levelei a bécsi spanyol követhez (1627– 1629)

25
NAGY KORNÉL
Vardan Hunanean lembergi örmény unitus érsek két levele 1687-bol az erdélyi örményekrol

41
BUJTÁS LÁSZLÓ ZSIGMOND
Vásárhelyi Toke István levele Bethlen Miklóshoz (1690). Egy hollandiai peregrinuslevél muvelodéstörténeti vonatkozásai

57
KISS FARKAS GÁBOR–NAGY LEVENTE
Tervezet Erdély közjogi berendezkedésérol 1696-ból

97
TÓTH ZSOMBOR
A familiáris Cserei Mihály és a végrendelkezo Apor István konfliktusának két ismeretlen forrása

113
KOMLÓSSY GYÖNGYI
Bél Mátyás: Hungari et Transsylvani Aliquot Eruditionis Fama et Scriptis Celebres

135
TÓTH GERGELY
Bél Mátyás besztercebányai diákjai. A besztercebányai evangélikus gimnázium anyakönyvének vonatkozó része, Bél és utóda megjegyzéseivel

171
JANKOVICS JÓZSEF
Diétai durva magyar múzsa. Az 1825. évi országgyulési „Diaetalis vers két felvonásban” csonkítatlan szövege

195

FARKAS GÁBOR FARKAS
Kossuth-ellenes röpirat 1848-ból

197
SAS PÉTER
Tusnádi Éltes Károly kolozsvári apát-plébános hagyatékának árverési jegyzokönyve (Kolozsvár, 1890. január 21.) és a hagyatékáról való számadás (1892–93)

221
RÓZSAVÖLGYI ANDREA
Delmár Emil magángyujteménye svájci források tükrében

231

SZAKÁLY SÁNDOR
Benito Mussolini kitiltása az Osztrák–Magyar Monarchiából, 1909-ben

233
ERŐS VILMOS–GYIMESI PÁLMA
Ifjabb Révész Imre levelei Szekfu Gyulához (1929–1937)

259
KIRÁLY SÁNDOR
Egyetemi hallgatók és szociális problémák Magyarországon a két világháború között. Szüloi levelek, hallgatói kérelmek Debrecenben

273
SERES ATTILA
Sebestyén Antal hadikfalvi plébános levelei a Szent László Társulat és a Külügyminisztérium levéltárában

329
MIKLÓS TAMÁS
Szokolay Ferenc tartalékos huszárzászlós harctéri naplója

Kutatási beszámolók

343 FÜREDER BALÁZS
A XVIII. századi kéziratos magyar szakácskönyvek tartalomjegyzéke


389 SÁRKÖZI GABRIELLA
Londoni magyar peregrinusok a hosszú XIX. században


401 Személy- és helységnévmutató


Szerkesztoi kérések

A Lymbus korábbi számainak tartalomjegyzékei

Szerzőink