2006. 2. szám

 

2006. 2. szám – TartalomjegyzékKözlemények
Majtényi György–Mikó Zsuzsanna–Szabó Csaba: Az átmeneti levéltár

3

Miskolczy Ambrus: Az „ismeretlen” Széchényi Ferenc „ismert” munkálata a Habsburg Birodalom hungarizálásáról

13

Balaton Petra–Reisz T. Csaba: A székelyföldi ipari akció

55

 

 


Forrásközlések


Fazekas István: Szalaházy Tamás kancellár hagyatékában talált iratok jegyzéke (1536)

123

Oross András: Dokumentumok a kanizsai vár 1702–1703. évi lerombolásának történetéhez

137

Mikó Zsuzsanna: A Legfőbb Ügyészség az 1956. évi forradalomban

189

 

 


Kilátó


Vámos Péter: Nyitás a kínai Külügyminisztérium Levéltárában

223

 

 


Irodalom


Károly Vekov: Locul de adeverire din Alba Iulia (secolele XIII–XVI). Cluj-Napoca, 2003. 450. o. (Ismerteti: Lidia Gross. Fordította: Pap Ferenc)

229

Aleksandar Fotić: Sveta Gora i Hilandar u Osmanskom carstvu (XV–XVII vek) Beograd, 2000. 498. o. (Ismerteti: Molnár Antal)

230

H. Németh István: Kassa város archontológiája. Bírák, belső és külső tanács 1500–1700. Budapest, 2006. (Fons Könyvek, 3.) 326 o. (Ismerteti: Dominkovits Péter)

235

Molnár Antal: A bátai apátság és népei a török korban. Budapest, 2006. (METEM-könyvek, 56.) 170 o. (Ismerteti: Varga Szabolcs)

240

Csetri Elek: Európa és Erdély. Tanulmányok és források. Kolozsvár, 2006. 416 o. (Ismerteti: Soós István)

244

Francia diplomáciai iratok a Kárpát-medence történetéről, 1920–1921. Összeállította és szerkesztette: Ádám Magda–Ormos Mária. Budapest, 2006. 334 o. (Ismerteti: Garadnai Zoltán)

250

Vámos Péter: Magyar jezsuita misszió Kínában. Budapest, 2003. (Kőrösi Csoma Kiskönyvtár, 26.) 392 o. – A Paokingi Prefektúra rövid története – Historia brevis Praefecturae Apostolicae de Paoking. Szerkesztette és a jegyzeteket írta: Kálmán Peregrin–Vámos Péter. Budapest, 2005. (Magyar Ferences Források, Series D, Numerus 4.) 428 o. (Ismerteti: Jordán Gyula)

255

 

 


Díjazottak

261