2004. 2. szám

 

2004. 2. szám – Tartalomjegyzék

Közlemények

 

Laczlavik György: Várday Pál esztergomi érsek, királyi helytartó pályafutásának kezdete

3

Trócsányi Zsolt: Az első abszolutisztikus adórendszer Erdélyben (a Systhema Bethleniana létrejötte)

45

Garadnai Zoltán: Maurice Couve De Murville francia külügyminiszter magyarországi tárgyalásai (1966. július 28.–július 30.) (Magyarország helye és szerepe a francia nyitási politikában, 1966-ban)

75

 

Forrásközlések

 

Neumann Tibor: Nemes vagy jobbágy? (Egy Túróc megyei késő középkori jogszokás elemzése)

93

Orosz László: A két világháború közötti német „délkelet-kutatás) és a magyar tudomány kapcsolatához: Fritz Valjavec és Mályusz Elemér levelezése (2. rész)

117

Szabó Csaba: Dokumentumok a zsidó kivándorlás történetéhez (1949–1953)

155

 

Irodalom

 

Pál-Antal Sándor: Székely önkormányzattörténet. Mentor Kiadó. Marosvásárhely, 2002. (Erdély emlékezete) (ism.: Kis Péter)

233

Egy emberöltő Kőszeg szabad királyi város levéltárában. Tanulmányok Bariska istván 60. születésnapjára. Szerk.: Mayer László–Tilcsik György. Szombathely, 2003. (ism.: Katona Csaba)

235

Hermann Róbert: Az 1848–1949-es szabadságharc nagy csatái (ism.: Lázár Balázs

238

Fejezetek a katolikus egyház hódoltságkori történetéből (Molnár Antal három kötetét ism.: Siptár Dániel)

 241

 

Hommage a

 

 Sahin-Tóth Péter (1965–2004)

249