2004. 1. szám

 

2004. 1. szám – Tartalomjegyzék

Közlemények


Jakó Zsigmond: Erdélyi forráskiadás az utóbbi fél évszázadban

3

Bertényi Iván: A címerek mint a propaganda eszközei az élő heraldika korában Magyarországon

13

Draskóczky István: Az erdélyi sókamarák ispánjai 1529–1535 (Az erdélyi sóbányák sorsa a Szapolyai időszakban)

27

Pálffy Géza: Mellőzött magyarok? Hadikonferenciák ülésrendjei 1660–1662-ből és 1681-ből

47Forrásközlések


Kis Péter: Az Erdődy család bécsi levéltárában őrzött kiadatlan Árpád-kori oklevelek

65

Dávid Ferenc–Fatsar Kristóf: Esterházy „Fényes” Miklós itineráriuma és az általa rendezett ünnepségek hercegi rangra emelkedésétől haláláig (1762–1790)

83

Orosz László: A két világháború közötti német „délkelet-kutatás” és a magyar tudomány kapcsolatához: Fritz Valjavec és Mályusz Elemér levelezése (1. rész)

105Irodalom

 

Vom Nutzen des Schreibens. Soziales Gedächtnis, Herrschaft und besitz. Hrsg. Walter Pohl und Paul Herold. Wien, 2002. (Forschungen zur Geschichte des Mittelalters band 5.) (ism.: Érszegi Géza)

139

Gábor Varga: Ungarn und das Reich vom 10. bis zum 13. Jahrhundert. Das Herrscherhaus der Árpáden zwischen Anlehnung und Emanzipation. München, 2003. (Studia Hungarica, Schriften des Ungarischen Institut München, 49.) (ism.: Tringli István)

142

Kujbusné Mecsei Éva: Nyíregyháza önkormányzata (1753–1848). Nyíregyháza, 2003 (A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár kiadványai II. Közlemények, 28.) (ism.: Dominkovits Péter)

144

Kozári Mónika: Tisza Kálmán és kormányzati rendszere. Bp., 2003. (ism.: Soós László)

147

Budapest und Wien. Technischer Fortschritt und urbaner Aufschwung im 19. Jahrhundert. Red.: Peter Csendes und András Sipos. Budapest–Wien, 2003. (Forschungen und Beträge zur Wiener Stadtgeschichte, 40.) (ism.: Krisch András)

151

  

Beszámoló

 

Jelentés a Magyar Országos Levéltár 2003. évi tevékenységéről

157

  

In memoriam

 

Kovacsics József (1919–2003)

175

 Kristó Gyula (1939–2004)

177