Magyarország középkori digitális okmánytára 1.0Tartalom:
Hazai okmánytár - Codex Diplomaticus Patrius, I-VIII.

Kumorovitz L. Bernát: Veszprémi regeszták - Regesta litterarum ad episcopatum et capitulum ecclesiae Veszpremiensis pertinentium

Fejér György: Codex diplomaticus

Wenzel Gusztáv: Árpád-kori új okmánytár - Codex Diplomaticus Arpadianus Continuatus, I-XII.

Hazai oklevéltár - Codex Diplomaticus Patriae

Závodszky Levente: Szent István, Szent László és Kálmán kori törvények és zsinati határozatok forrásai - De fontibus decretorum synodaliumque tempore Sanctorum Stephani et Ladislai nec non Colomanni regum Regni Hungariae conscriptorum

 A „Magyar Digitális Okmánytár” létrehozásának ötlete nem új keletű, megteremtésére először az 1990-es évek közepén, a pápai Jókai Mór Városi Könyvtár dolgozói tettek lépéseket. Jelen kiadás összeállítói pedig további, bővülő együttműködésben reménykednek: terveik szerint hamarosan újabb digitalizált okmánytárakat adhatnak az érdeklődők kezébe.
A gyűjtemény a „Codex Diplomaticus”, az „Árpád-kori új okmánytár”, a „Hazai oklevéltár” és a „Veszprémi regeszták” anyaga mellett számos új oklevelet is tartalmaz. A digitális kiadás lehetővé teszi, hogy bárki - a korszak kutatóitól kezdve az érdeklődő középiskolásokig - könnyen búvárkodhasson Magyarország legfontosabb, korábban nehezen hozzáférhető középkori forrásaiban. Munkájukat nem csak a korszerű megjelenés könnyíti meg, hanem a korábbi kiadások modernizálása (pl. a „Hazai okmánytár” okleveleinek ellátása a mai levéltári jelzetekkel) is.

A gyűjtemény megjelentetését az NKA Levéltári Kollégiuma támogatta.