Sajtóbibliográfia 2006.

1. Arany Horváth Zsuzsa: Raktár, eArchívum, évforduló. Év eleji beszélgetés Molnár Andrással, a Zala Megyei Levéltár újra kinevezett igazgatójával.
In: Zalai Hírlap 2006. január 6. (5. sz.) 7. p.
2. A[rany] H[orváth] Z[suzsa]: Kicsit kevesebb, de ugyanolyan tartalmas. (2006. évi sajtótájékoztató)
In: Zalai Hírlap 2006. január 20. (17. sz.) 3. p.
3. -pet-: Kutatóbarát levéltár. Évkezdés és könyvbemutató.
In: Zalaegerszeg 2006. január 24. (2. sz.) 4. p.
4. A[rany] H[orváth] Z[suzsa]: Azok az ötvenes évek. (Káli Csaba: Zalaegerszeg az ötvenes években című könyvének bemutatója)
In: Zalai Hírlap 2006. január 25. (21. sz.) 4. p.
5. Gelencsér Kornélia: Új leolvasóval digitalizálják a levéltári mikrofilmeket. (2006. január 19-én tartott sajtótájékoztató)
In: Metro Zalaegerszegi melléklet 2006. január 25. 1. p.
6. -ag-: A városképet védendő, bizottságot alakítanának. Javaslat: levéltár és múzeum a Ruhagyárban.
In: Zalai Hírlap 2006. január 26. (17. sz.) 3. p.
7. Horváth A. Attila: A kommunizmus bűneit ítélték el. Heves vitákat váltott ki a határozat tartalma. (Beszélgetés Káli Csaba igazgatóhelyettessel)
In. Zalai Hírlap 2006. január 27. (23. sz.) 4. p.
8. Arany Horváth Zsuzsa: Túlbuzgóság vezérelte? A délnyugat-dunántúli zsidóság elhurcolása megelőzte az országos deportálásokat. (Beszélgetés Németh László levéltárossal)
In: Zalai Hírlap 2006. január 27. (23. sz.) 5. p.
9. Arany Horváth Zsuzsa: Zalaegerszeg az ötvenes években. (Káli Csaba: Zalaegerszeg az ötvenes években című könyvének bemutatója)
In: Zalai Hírlap 2006. január 28. (24. sz.) 12. p.
10. Pánczél Petra: Új helytörténeti kiadvány Zalaegerszegről. (Káli Csaba: Zalaegerszeg az ötvenes években című könyvének bemutatója)
In. Zalaegerszeg 2006. február 7. (4. sz.) 5. p.
11. Meghívó: Könyvbemutató a Keresztury Könyvesboltban. (Zalai Gyűjtemény 61. kötet bemutatója)
In: Zalaegerszeg 2006. március 7. (8. sz.) 5. p.
12. -ag-: Végvárból megyeszékhely.
In: Zalai Hírlap 2006. március 13. (61. sz.) 3. p.
13. -pgy-: A város történetéről. (Zalai Gyűjtemény 61. kötet bemutatója)
In: Zalai Hírlap 2006. március 14. (62. sz.) 4. p.
14. Arany Horváth Zsuzsa: Gyika felégette a hidat. Nemzetőrök, honvédek, hadmozdulatok a Lendva-vidéken 1848/49.
In: Zalai Hírlap 2006. március 14. (62. sz.) 14. p.
15. Hadilevéltári bécsi források. (Beszélgetés Molnár András levéltár igazgatóval)
In: Zalai Hírlap 2006. március 14. (62. sz.) 14. p.
16. Arany Horváth Zsuzsa: A káptalan oklevelétől a kis makrancosig. (Zalai Gyűjtemény 61. kötetének bemutatója)
In: Zalai Hírlap 2006. március 18. (65. sz.) 14. p.
17. Végvárból megyeszékhely. Tanulmányok Zalaegerszeg történetéből.
In: Zalaegerszeg 2006. március 21. (10. sz.) 5. p.
18. 56-os megyei emlékbizottság alakult.
In: Zalai Napló 2006. március 22. (5. sz.) 3. p.
19. Arany Gábor: Kulturális központ lenne a ruhagyárból? Több megyei intézmény kapna helyet.
In: Zalai Hírlap Plusz 2006. március 30. (75. sz.) 1. 4. p.
20. -asz-: A város története. (Konferencia Nagykanizsán)
In: Zalai Hírlap 2006. április 1. (77. sz.) 5. p.
21. Az antiszemitizmus alakváltozatai : tanulmányok. Paksy Zoltán (szerk.) Zalaegerszeg : Zala M. Lev., 2005. 219 p.
In: Új könyvek. Könyvtárak állománygyarapítási tanácsadója. 2006. 6. sz. 36-37. p.
22. "Csomor Erzsébet: 1956 Zalaegerszegen. Kapiller Imre (szerk.) Zalaegerszeg : Zalaegerszegi Millecentenáriumi Közalapítvány, 2001. 171 p.; 21 cm (Zalaegerszegi füzetek. 7.)"
In: Új könyvek. Könyvtárak állománygyarapítási tanácsadója. 2006. 6. sz. 176. p.
23. "Káli Csaba: Zalaegerszeg az "ötvenes években", 1947-1956. Zalaegerszeg : Zalaegerszegi Millecentenáriumi Közalapítvány, 2005. 188 p.; 21 cm (Zalaegerszegi füzetek. 9.)"
In: Új könyvek. Könyvtárak állománygyarapítási tanácsadója. 2006. 6. sz. 101-102. p.
24. "Végvárból megyeszékhely: tanulmányok Zalaegerszeg történetéből. Molnár András et al. (szerk.) Zalaegerszeg : Zala M. Lvt., 2006. 378 p. ; 24 cm (Zalai Gyűjtemény 61.)"
In: Új könyvek. Könyvtárak állománygyarapítási tanácsadója. 2006. 8. sz. 94-95. p.
25. Gy[uricza] F[erenc]: Nemzetőrök, hadmozdulatok. (Molnár András: Nemzetőrök, honvédek, hadmozdulatok c. könyvének bemutatója)
In: Zalai Hírlap 2006. május 30. (125. sz.) 3. p.
26. Gyuricza Ferenc: A Bánffy-család szellemi hagyatéka. (Szakmai konferencia)
In: Zalai Hírlap 2006. június 3. (129. sz.) 14. p.
27. -ce-: Új szakkönyv a 48/49-es szabadságharcról. (Molnár András: Nemzetőrök, honvédek, hadmozdulatok c. könyvének bemutatója Lendván)
In: Népújság 2006. június 8. (23. sz.) 10. p.
28. Arany Horváth Zsuzsa: Degré Alajos és Szabó Béla emlékezete. (Könyvbemutató)
In: Zalai Hírlap 2006. június 10. (134. sz.) 14. p.
29. A[rany] H[orváth] Zs[uzsa]: A lendvaiak híven őrzik '48 örökségét. (Molnár András: Nemzetőrök, honvédek, hadmozdulatok c. könyvének bemutatója)
In: Zalai Hírlap 2006. június 21. (143. sz.) 7. p.
30. Gyuricza Ferenc: Kapcától Sárdig. Két szlovéniai és magyarországi településen kutatnak.
In: Zalai Hírlap 2006. június 27. (148. sz.) 3. p.
31. Gyuricza Ferenc: Szlovén és magyar oldalon. (Levéltáros kutatótábor)
In: Zalai Hírlap 2006. 07. 01. (152. sz.) 15. p.
32. Talabér Ildikó - Soós Alexandra: Szlovén és magyar diákok közös levéltári kutatótábora.
In: A zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium évkönyve a 2005-2006. iskolai évről. Zalaegerszeg. Zrínyi Miklós Gimn., 2006. 23. p.
33. Arany Horváth Zsuzsa: Ki merte megőrizni? Október közepétől több helyszínen emlékezünk az 1956-os forradalomra.
In: Zalai Hírlap 2006. szeptember 13. (215. sz.) 7. p.
34. -gyf-: Könyv a második világháborúról.
In: Zalai Hírlap 2006. szeptember 13. (215. sz.) 7. p.
35. -kmj-: A levéltári kiállítás szlovén oldalon is megnyílt. (16. Nemzetközi Levéltári Kutatótábor kiállítása)
In: Népújság 2006. szeptember 21. (38. sz.) 11. p.
36. -ahzs-: Hiánypótló történeti kötet (Zalai Gyűjtemény 62. számának bemutatója)
In: Zalai Hírlap 2006. szeptember 25. (225. sz.) 7. p.
37. -ahzs-: Paksy Zoltán: Politikai küzdelmek a két világháború között I. c. könyvének bemutatója.
In: Zalai Hírlap 2006. szeptember 27. (227. sz.) 8. p.
38. Arany Horváth Zsuzsa: Feltáratlan korszak látképe tárul elénk. (Zalai Gyűjtemény 62. számának bemutatója)
In: Zalai Hírlap 2006. szeptember 30. (230. sz.) 14. p.
39. -pgy-: Kiállítás '56-ról
In: Zalai Hírlap 2006. október 11. (239. sz.) 7. p.
40. -pgy-: A diktatúrától a megtorlásig. (1956-os kiállítás a Gönczi Galériában)
In: Zalai Hírlap 2006. október 14. (242. sz.) 1. p.
41. Péter Gyöngyi: Piros könyvnek hívták. Diktatúra - Forradalom - Megtorlás címmel kiállítás a Gönczi Galériában.
In: Zalai Hírlap 2006. október 16. (243. sz.) 7. p.
42. -ahzs-: Fordulattól a forradalomig (Tudományos konferencia a Zala Megyei Levéltárban)
In: Zalai Hírlap 2006. október 17. (244. sz.) 3. p.
43. Azok az ötvenes évek. Káli Csaba történész a városodásról és a hatalom ravasz játékairól
In: Zalaegerszeg Ötvenhat ünnepi különszám 2006. október 17. (37. sz.) 1. p.
44. Fotók a hajdinahántolóból. Felvételek a zalai forradalmi eseményekről
In: Zalaegerszeg Ötvenhat ünnepi különszám 2006. október 17. (37. sz.) 2. p.
45. Mámoros hangulat majd lövöldözés a pártház előtt. 1956. október 26. - Zalaegerszegen
In: Zalaegerszeg Ötvenhat ünnepi különszám 2006. október 17. (37. sz.) 3. p.
46. -szj, ahzs-: Tegnap Deák Ferenc 203. születésnapját ünnepeltük
In: Zalai Hírlap 2006. október 18. (245. sz.) 3. p.
47. Arany Horváth Zsuzsa: A történészek szemével. Milyen politikai, társadalmi folyamatok előzték meg a forradalom kirobbanását? (Tudományos konferencia a Zala Megyei Levéltárban)
In: Zalai Hírlap 2006. október 19. (246. sz.) 4. p.
48. Péter Gyöngyi: Csak egy szamár tehet ilyet. (Beszélgetés Standeisky Éva történésszel a Forradalom - Megtorlás c. kiállítás kapcsán)
In: Zalai Hírlap 2006. október 21. (248. sz.) 16. p.
49. Pánczél Petra: Előnyomakodott az ellenforradalom. Kékcédulák, vizsgálati anyagok a Göncziben (A Zala Megyei Levéltár által rendezett kiállítás)
In: Zalaegerszeg 2006. október 24. (38. sz.) 4. p.
50. -pet-: Szigorú szocreál a belvárosban. Levéltári konferencia az 50-es évekről
In: Zalaegerszeg 2006. október 24. (38. sz.) 5. p.
51. Arany Horváth Zsuzsa: Fegyveresen motorkerékpározott (Zalai Gyűjtemény 63. sz.)
In: Zalai Hírlap 2006. október 28. (253. sz.) 14. p.
52. Virrasztó Zsolt: Veszélyérzet nélkül. (Beszélgetés Kapiller Imre levéltárossal 1956. nov. 4-ről)
In: Zalai Hírlap 2006. november 4. (258. sz.) 13. p.
53. Arany Horváth Zsuzsa: Kutatók egymás közt. A zalai közgyűjteményi nap eseményeiről
In: Zalai Hírlap 2006. november 7. (260. sz.) 1. 7. p.
54. Arany Horváth Zsuzsa: Zalai paraszti vallomások másodszor (Zalai gyűjtemény 60.)
In: Zalai Hírlap 2006. november 11. (264. sz.) 14. p.
55. -pet-: Konferencia a múzeumban.
In: Zalaegerszeg 2006. november 14. (41. sz.) 3. p.
56. A Zalai Prima Díj jelöltjei (Molnár András levéltárigazgató a jelöltek között)
In: Zalai Hírlap 2006. november 15. (267. sz.) 4. p.
57. -mh-: December 3-ig még látogatható (Diktatúra-forradalom-megtorlás c. kiállítás)
In: Zalai Hírlap 2006. november 21. (272. sz.) 7. p.
58. -mh-: '56 nemzetközi hatása (Tudományos konferencia)
In: Zalai Hírlap 2006. november 23. (274. sz.) 7. p.
59. Az írás megmarad. Akinek "káptalan a feje" - egy csendes évforduló
In: Zalaegerszeg 2006. december 5. (44. sz.) 4. p.
60. -ppgy-: Határtalan gazdasági esélyek. Horvát-magyar együttműködés megoldásának lehetőségeiről tárgyaltak.
In: Zalai Hírlap 2006. december 6. (285. sz.) 1. 3. p.
61. Arany Horváth Zsuzsa: Tiltott nóta - kemény ítélet (Beszélgetés Németh László levéltárossal)
In: Zalai Hírlap 2006. december 9. (288. sz.) 15. p.
62. "Horváth Zita: Paraszti vallomások Zalában 2. A Mária Terézia-kori úrbérrendezés kilenc kérdőpontos vizsgálata Zala megye Egerszegi, Lövői és Muraközi járásában. Zalaegerszeg : Zala M. Lvt., 2006. 540 p.; 24 cm (Zalai gyűjtemény 60.)"
In: Új könyvek Könyvtárak állománygyarapítási tájékoztatója 2006. 25. sz. 36-37. p.
63. "Politikai küzdelmek Zala megyében a két világháború között. 1. 1918-1931. Paksy Zoltán et. al. (szerk.) Zalaegerszeg : Zala M. Lvt., 2006. 479 p.; 24 cm (Zalai gyűjtemény 62.)"
In: Új könyvek Könyvtárak állománygyarapítási tájékoztatója 2006. 25. sz. 44 p.
64. Levéltáros elődeink : Degré Alajos és Szabó Béla munkássága : a 2004. április 7-én és 2005. szeptember 29-én Zalaegerszegen rendezett emlékülések előadásai. Molnár András (szerk.) Zalaegerszeg : Zala M. Lvt., 2006. 157 p.
In: Új könyvek Könyvtárak állománygyarapítási tájékoztatója 2006. 25. sz. 135 p.
65. "'56 Keszthelyen és a keszthelyi járásban: a forradalom és megtorlás dokumentumai, kronológiája és személyi adattára. Csomor Erzsébet et. al. (szerk.) Zalaegerszeg : Zala M. Lvt.; 2006. 406 p.; 24 sz. (Zalai gyűjtemény 63.)"
In: Új könyvek Könyvtárak állománygyarapítási tájékoztatója 2006. 25. sz. 148. p.
66. -ahzs-: Egy csendes, de fontos évforduló. (Hiteles helyek felállítása. Konferencia Pécsen)
In: Zalai Hírlap 2006. december 13. (291. sz.) 7. p.
67. -mh-: '56 Zala megyei fotókrónikája (A legyőzött győz, az elesett él c. album bemutatója)
In: Zalai Hírlap 2006. december 14. (292. sz.) 4. p.
68. -mh-: A legyőzött győz, az elesett él (könyvbemutató)
In: Zalai Hírlap 2006. december 16. (294. sz.) 3. p.
69. Ferenc E. Győző: Könyvek 1956 Zalai eseményeiről (Csomor Erzsébet: 1956 Zalaegerszegen, Csomor Erzsébet - Kapiller Imre: '56 Zala megyei kronológiája és személyi adattára I-II., Káli Csaba: Zalaegerszeg az "ötvenes években", 1947-1956.)
In: Pannon Tükör 2006. 6. sz. 70-73. p.
70. Péntek Imre: A mítosszá válás közelében. Emlékművek, kiállítások '56-ról. (Diktatúra, forradalom, megtorlás c. kiállítás)
In: Pannon Tükör 2006. 6. sz.93-98. p.