Sajtóbibliográfia 2003.

1. Balogh Elemér: Sárhidai nóták. Zalaegerszeg, Zala Megyei Levéltár, 2002. 328 p.
In: Új Könyvek. Könyvtárak állománygyarapítási tanácsadója. 2003. 4. sz. 36. p.
2. Katona Csaba: Molnár András: A fiatal Deák Ferenc a felkészülés és a zalai pályakezdés éve 1803-1833. Osiris, Bp., 2003. (Millenniumi Magyar Történet. Életrajzok) 352 p.
In: Levéltári Közlemények 2003. 74. évf. 1-2. sz. 325-328. p.
3. A zalavári és kapornaki konventek hiteleshelyi levéltárainak oklevélregesztái 1542-1544. (szerk: Bilkei Irén) Zalaegerszeg, Zala Megyei Levéltár, 2002. 107 p.
In: Új Könyvek. Könyvtárak állománygyarapítási tanácsadója. 2003. 4. sz. 90. p.
4. Simonffy Emil: A polgári földtulajdon kialakulása és a birtokmegoszlás Délnyugat-Dunántúlon. Zalaegerszeg, Zala Megyei Levéltár, 2002. 222 p.
In: Új Könyvek. Könyvtárak állománygyarapítási tanácsadója. 2003. 4. sz. 102. p.
5. Molnár András: A fiatal Deák Ferenc. A felkészülés és a zalai pályakezdés évei 1803-1833. Budapest. Osiris K. 2003. 351 p.
In: Új Könyvek. Könyvtárak állománygyarapítási tanácsadója. 2003. 20. sz. 136. p.
6. Deák Ágnes - Molnár András: Deák Ferenc. Budapest. Vince K. 2003. 182 p.
In: Új Könyvek. Könyvtárak állománygyarapítási tanácsadója. 2003. 24. sz. 172. p.
7. Csíki Tamás: A Zala megyei zsidóság történetének levéltári forrásai 1716-1849. szerk. Németh László Zalaegerszeg, Zala Megyei Levéltár, 2002. 290 p.
In: Századok 2003. 137. évf. 3. sz. 764-765. p.
8. Kiss Gábor: A fiatal Deák Ferenc. Molnár András új monográfiája.
In: Pannon Tükör 2003. 8. évf. 2. sz. 65-67. p.
9. Katona Csaba: Molnár András: A fiatal Deák Ferenc. A felkészülés és a zalai pályakezdés évei 1803-1833. Osiris, Bp., 2003. (Millenniumi Magyar Történet. Életrajzok) 352 p.
In. Levéltári Közlemények 2003. 74. évf. 1-2. sz. 325-328. p.
10. Szemléletváltás II. József alatt. Előadás a zalai zsidóságról.
In: Zalaegerszeg 2003. március 4. 11. évf. 8. sz. 5. p.
11. A fiatal Deák.
In: Zalai Hírlap 2003. szeptember 23. 59. évf. 222. sz. 7. p.
12. Arany Horváth Zsuzsa: Deák Ferenc ifjúkora.
In: Zalai Hírlap 2003. szeptember 26. 59. évf. 225. sz. 4. p.
13. Szelke László: Molnár András: A fiatal Deák Ferenc.
In: Szépirodalmi Figyelő 2003. 6. sz. 124-126. p.
14. A fiatal Deák Ferencről. Könyvbemutató megyei könyvtárban.
In: Zalaegerszeg 2003. szeptember 30. 11. évf. 35. sz. 1. 5. p.
15. Kiss Gábor: "Válasszátok, ha lehet, Ferkót". Deák Ferenc élete 1833-ig - Molnár András monográfiájáról.
In: Zalai Hírlap 2003. október 7. 59. évf. 234. sz. 7. p.
16. Vadas Zsuzsa: Közéleti, politikai pályára készült. Molnár András: A fiatal Deák Ferenc - születésének 200. évfordulójára jelent meg Deák életének első harminc évét feldolgozó életrajzi kötet.
In: Zalai Napló 2003. október 8. 6. évf. 18. sz. 9. 11. p.
17. Kötet a diák Deákról.
In: Kisalföld 2003. október 14. 3. p.
18. Vadas Zsuzsa: Középkori panaszok. Beszédes oklevelek a hiteleshelyekről.
In: Zalaegerszeg 2003. január 14. 11. évf. 1. sz. 5. p.
19. Arany Horváth Zsuzsa: Oklevélregeszták bemutatója.
In: Zalai Hírlap 2003. június 2. 59. évf. 127. sz. 7. p.
20. Osváth Sarolta: Zalai kiadvány elismerése.
In: Zalai Hírlap 2003. június 5. 59. évf. 130. sz. 3. p.
21. Arany Horváth Zsuzsa: Hogyan alakult ki a polgári földtulajdon. A megyei levéltár nyugalmazott igazgatójának hiánypótló könyve példa nélküli.
In: Zalai Hírlap 2003. január 25. 59. évf. 21. sz. 7. p.
22. Sinkovics Eta: '56 megyei kronológiája. Kötet készül a zalai települések eseményeiről.
In: Zalai Hírlap 2003. október 22. 59. évf. 247. sz. 7. p.
23. Az Angol Királynő lakója. Album Deák Ferencről.
In: Magyar Nemzet 2003. november 29. 66. évf. 278. sz. 35. p.
24. Arany Horváth Zsuzsa: Könyvek Deákról. Három új kötetet mutattak be a Zala Megyei Levéltárban.
In: Zalai Hírlap 2003. november 5. 59. évf. 257. sz. 7. p.
25. Arany Horváth Zsuzsa: Távol tartja magát a politikai kordivattól. Deák Ágnes és Molnár András hiánypótló biográfiát írt Deák Ferenc életéről.
In: Zala Hírlap 2003. november 8. 59. évf. 260. sz. 7. p.
26. Könyvek a haza bölcséről. Korabeli festményekkel, fotókkal illusztrálva.
In: Zalaegerszeg 2003. november 11. 11. évf. 41. sz. 5. p.
27. Witte Cecília: A hiányzó százhetvenedik.
In: Magyar Hírlap 2003. december 31. 6. p.
28. Arany Horváth Zsuzsa: A lakatosmester a Perczel káplárja lett. Történeti emlékek a 1848-as zalai nemzetőrök jeles őrszolgálati cselekedeteiről.
In: Zalai Hírlap 2003. március 14. 59. évf. 62. sz. 7. p.
29. Konferencia: a Deák-év nyitánya. Történészek a Zala Megyei Bíróságon.
In: Zalai Hírlap 2003. március 22. 59. évf. 68. sz. 4. p.
30. Arany Horváth Zsuzsa: Rendezvénycsúcs októberben. Deák Ferenc születésének 200. évfordulójára készülnek.
In: Zalai Hírlap 2003. április 1. 59. évf. 76. sz.
31. Történelmünk egy szelete. Deák-konferencia.
In: Zalai Napló 2003. április 2. 6. évf. 6. sz. 1. 2. p.
32. Arany Horváth Zsuzsa: A Deák-év nyitánya zalaiakkal.
In: Zalai Hírlap 2003. április 10. 59. évf. 84. sz. 16. p.
33. Arany Horváth Zsuzsa: A saját házuk a deszkapalánk mögött. A második világháború alatti holocaust áldozataira emlékezünk áprilisban.
In: Zalai Hírlap 2003. április 16. 59. évf. 89. sz. 7. p.
34. Arany Horváth Zsuzsa: Emlékezetes találkozók kötődnek e helyhez. A kiállítás szervezői szeretnék, ha az évfordulóra minél több Deák-relikvia kerülne elő.
In: Zalai Hírlap 2003. május 2. 59. évf. 101. sz. 7. p.
35. Arany Horváth Zsuzsa: Lesz-e itt ünnep? Aggodalommal teli a Deák-évforduló előkészülete.
In: Zalai Hírlap 2003. május 7. 59. évf. 105. sz. 1. 4-5. p.
36. Arany Horváth Zsuzsa: A haza bölcse emléke. Deák Ferenc születésének 200. évfordulójára készülnek.
In: Zalai Hírlap 2003. június 12. 59. évf. 135. sz. 9. p.
37. Deák Ferenc életművéről tartanak konferenciát. Tíz előadás a zalai születésű, jeles történelmi személyiség munkásságáról, jelentőségéről.
In: Zalai Hírlap 2003. szeptember 4. 59. évf. 206. sz. 3. p.
38. Látogatóban.
In: Élet és tudomány 2003. október 10. 58. évf. 41. sz. 1305. p.
39. Deák-ünnepségek. Zalai településeken emlékeztek a haza bölcsére.
In: Zalai Hírlap 2003. október 13. 59. évf. 239. sz. 3. p.
40. Arany Horváth Zsuzsa: Deák Ferenc emlékezete.
In: Zalai Hírlap 2003. október 14. 59. évf. 240. sz. 7. p.
41. Deák Ferencre emlékezik Zala megye.
In: Zalai Hírlap 2003. október 16. 59. évf. 242. sz. 1. 3. p.
42. Deák Ferenc emlékezete.
In: Zalai Hírlap 2003. október 17. 59. évf. 243. sz. 9. p.
43. Arany Horváth Zsuzsa: Bőrpamlag az Angol királynőben. Deák Ferenc alakját díszközgyűlés, történelmi drámajáték és a pályaív elemzése idézte fel.
In: Zalai Hírlap 2003. október 18. 59. évf. 244. sz. 4. p.
44. Deák Ferenc alakját idézték fel. Dokumentumjáték, megemlékezések, koszorúzások.
In: Zalaegerszeg 2003. október 21. 11. évf. 38. sz. 1. 3. p.
45. Ráday Mihály: Deák emlékezete.
In: Színes RTV 2003. 41. sz. 8. p.
46. A lelkész és a levéltáros.
In: Zalai Hírlap 2003. szeptember 24. 59. évf. 223. sz. 4. p.
47. Emlékplakettet kaptak.
In: Zalaegerszeg 2003. szeptember 30. 11. évf. 35. sz. 5. p.
48. Kutatótábor.
In: Zalai Hírlap 2003. augusztus 26. 59. évf. 198. sz. 3. p.
49. Király M. Jutka: A levéltárosok a történelmünket kutatják.
In: Népújság 2003. augusztus 28. 47. évf. 34. sz. 9. p.
50. Gyuricza Ferenc: Együtt lélegző vidék. Dokumentumok, fotók a rég- s közelmúltból.
In: Zalai Hírlap 2003. szeptember 2. 59. évf. 204. sz. 7. p.
51. Arany Horváth Zsuzsa: Zala követe, Pest képviselője.
In: Zalai Hírlap 2003. október 10. 59. évf. 237. sz. 7. p.
52. Kétszáz éve született. Helyére került Deák Ferenc felújított köztéri szobra.
In: Zalai Hírlap 2003. október 15. 59. évf. 241. sz. 1. 4. p.
53. Arany Horváth Zsuzsa: Zala vármegye követe és Pest képviselője. Deák Ferenc országgyűlési tevékenysége 1833 és 1872 között - a tudományos konferencia összefoglalója.
In: Zalai Hírlap 2003. október 18. 59. évf. 244. sz. 6. p.
54. Kiss Gábor: Településtörténeti monográfiaírás Zala megyében.
In: Acta Papensia 2003. 3. évf. 1-2. sz. 147-160. p.
55. Ön kire szavaz? A reformkor kiemelkedő szakértője.
In: Zalai Hírlap 2003. január 9. 59. évf. 7. sz. 5. p.
56. Arany Horváth Zsuzsa: Minden ötödik érkezett csak haza. A magyar honvéd 60 évvel ezelőtti Don Quijote-i szélmalomharca az ukrán hómezőkön.
In: Zalai Hírlap 2003. január 14. 59. évf. 11. sz. 7. p.
57. Arany Horváth Zsuzsa: Kulcsszó az informatikai fejlesztés. A Zala Megyei Levéltár szakmai tevékenységéről és terveiről.
In: Zalai Hírlap 2003. január 22. 59. évf. 18. sz. 3. p.
58. Nagy Róbert: Beszámoló az MLE Nyugat-Dunántúli Szekciójának zalaegerszegi üléséről.
In: Levéltári Szemle 2003. 53. évf. 4. sz. 70-72. p.
59. Több mint katalógus. Programismertető és kötetbemutató a Göcseji Múzeumban.
In: Zalai Hírlap 2003. január 28. 59. évf. 23. sz. 1. 4. p.
60. Antal Lívia: Skublicsok Besenyőben. A település meghatározó nemesi családja.
In: Zalaegerszeg 2003. január 28. 11. évf. 3. sz. 7. p.
61. Antal Lívia: Deák-évfordulóra készülnek. Mérlegen a levéltár.
In: Zalaegerszeg 2003. január 28. 11. évf. 3. sz. 6. p.
62. Arany Horváth Zsuzsa: Kossuth és Zala megye kapcsolata. A Pannon Tükör és a történelmi évfordulók.
In: Zalai Hírlap 2003. február 11. 59. évf. 35. sz. 7. p.
63. Antal Lívia: Deák-emlékévre készül a levéltár.
In: Zalai Napló 2003. február 5. 6. évf. 2. sz. 6. p.
64. Arany Horváth Zsuzsa: Kehidai Deák-kúria. Avagy szorítja az idő a közalapítványt.
In: Zalai Hírlap 2003. február 18. 59. évf. 41. sz. 1. 3. p.
65. Az emlékbizottság folytatja munkáját. A Kossuth-év zárása.
In: Zalai Napló 2003. február 19. 6. évf. 3. sz. 8. p.
66. Arany Horváth Zsuzsa: Ki küldött szebb gyümölcsöt a királynénak? A szombathelyi főiskola kiadványában zalai nemesasszonyok sorsáról olvashatunk.
In: Zalai Hírlap 2003. március 8. 59. évf. 57. sz. 7. p.
67. Vadas Zsuzsa: Szíve egész melegével csüngött a városon. Deák Ferenc és Zalaegerszeg kapcsolata.
In: Zalaegerszeg 2003. március 25. 11. évf. 11. sz. 7. p.
68. Arany Horváth Zsuzsa: Mi lesz a hozzájuk el nem jutó iratokkal? A levéltárosok régiós szekcióülése.
In: Zalai Hírlap 2003. május 21. 59. évf. 117. p. 7. p.
69. A megye közéleti válogatottja.
In: Zalai Hírlap 2003. augusztus 19. 59. évf. 193. sz. 5. p.
70. Arany Horváth Zsuzsa: Vasárnapi vendégünk Molnár András, történész.
In: Zalai Hírlap Vasárnap Reggel 2003. szeptember 21. 4. évf. 38. sz. 3. p.
71. A Deák-évforduló robotosa.
In: Zalai Hírlap 2003. december 31. 59. évf. 303. sz. 6. p.
72. Arany Horváth Zsuzsa: Hosszú séták nyoma a gyertyánosban. Ünnepváró készülődés Deák Ferenc, a haza bölcse szülőfalujában, Söjtörön
In: Zalai Hírlap 2003. szeptember 6. 59. évf. 208. sz. 8. p.
73. Arany Horváth Zsuzsa: Öt esztendeig e falu volt az otthona Zalatárnok, noha itt volt az ősi családi fészek, mára majd minden emléket elveszített.
In: Zalai Hírlap 2003. szeptember 13. 59. évf. 214. sz. 8. p.
74. Arany Horváth Zsuzsa: "Végre megjöttünk Deáknak szerény házába". 200. születési évforduló alkalmából tett jelképes zalai sétánk ezúttal Kehidára vezetett.
In: Zalai Hírlap 2003. szeptember 20. 59. évf. 220. sz. 8. p.
75. Arany Horváth Zsuzsa: Gesztenyefák alatt, faragott karos padon. Deák Ferencnek az 1800-as évek második felében Pusztaszentlászló jelentette Zalát.
In: Zalai Hírlap 2003. október 4. 59. évf. 232. sz. 8. p.
76. Arany Horváth Zsuzsa: "Zala parancsolt újra velem". Deák Ferenc az észak-zalai kisvárosban védegyleti fiókszervezetet alakított.
In: Zalai Hírlap 2003. október 9. 7. p. 59. évf. 236. sz. 7. p.
77. Varga Róbert: Deák rejtélyes látogatása.
In: Napló 2003. november 13. 7. p.
78. Arany Horváth Zsuzsa: Grammatika, latin és hittan. Deák Ferenc egy esztendeig járt a balatoni fürdőváros gimnáziumába.
In: Zalai Hírlap 2003. szeptember 25. 59. évf. 224. sz. 7. p.