Sajtóbibliográfia 2004.

1. Deák, a pesti polgár
In: Népszabadság 2004. február 9. 11. p. (Budapesti kiadás)
2. Zalának büszkesége. Helyszínek, arcok, események Deák Ferenc életéből. szerk: Molnár András. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár, 2003. 199 p.
In: Új Könyvek Könyvtárak állománygyarapítási tanácsadója. 2004. 4. sz. 91-92. p.
3. Tekintetes karok és rendek!. Zala megye országgyűlési követutasításai és követjelentései, 1825-1848. Válogatott dokumentumok. szerk: Molnár András. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár, 2003. 251 p.
In: Ú Könyvek Könyvtárak állománygyarapítási tanácsadója. 2004. 5. sz. 164. p.
4. Gál József: S ezer kedveskedéssel. Deák-album a bicentenáriumra.
In: Vas Népe 2004. június 8. 7. p.
5. Pajkossy Gábor: Deák-emlékév.
In: Budapesti Könyvszemle. 2004. nyár 2. sz. 144-157. p.
6. Horváth Zita: Simonffy Emil: A polgári földtulajdon kialakulása és a birtokmegoszlás Délnyugat-Dunántúlon. Zalaegerszeg. 2002. (Zalai Gyűjtemény, 55.) 222 p.
In: Levéltári Szemle 2004. 2. sz. 75-80. p.
7. Arany Horváth Zsuzsa: Deák: Zala követe, Pest képviselője. Kötet a Deák Ferenc születésének 200. évfordulóján tartott konferenciából.
In: Zalai Hírlap 2004. szeptember 14. 60. évf. 215. sz. 7. p.
8. Arany Horváth Zsuzsa: A Deák-emlékév köteteiről.
In: Zalai Hírlap 2004. szeptember 20. 60. évf. 220. sz. 7. p.
9. Zala követe, Pest képviselője. Deák Ferenc országgyűlési tevékenysége, 1833-1873. szerk: Molnár András. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár, 2004. 363 p.
In: Új Könyvek Könyvtárak állománygyarapítási tanácsadója. 2004. 20. sz. 111-112. p.
10. Szelke László: Deák Ágnes - Molnár András: Deák Ferenc.
In: Szépirodalmi Figyelő 2004. 1. sz. 115-117. p.
11. G. Kovács László: Ismerjük-e Deák Ferencet?
In: Új Könyvpiac 2004. január-február 6-7. p.
12. Arany Horváth Zsuzsa: Emlékalbum készült Deákról.
In: Zalai Hírlap 2004. január 20. 60. évf. 16. sz. 4. p.
13. Péntek Gyöngyi: Tudományt, ügyfelet szolgálnak. A zalai levéltárban értékelték a múlt évet, szóltak a tervekről.
In: Zalai Hírlap 2004. január 22. 60. évf. 18. sz. 13. p.
14. Varga Zsuzsa: Az emlékév záróakkordja.
In: Zalai Hírlap 2004. január 23. 60. évf. 19. sz. 4. p.
15. Bemutatták a legújabb Deák-kötetet. Sokrétű munka a levéltárban.
In: Zalaegerszeg 2004. január 27. 12. évf. 3. sz. 4. p.
16. Antal Lívia: Mozgalmas év a levéltárban. Deák életútjának helyszínei kötetben.
In: Zalai Napló 2004. január 28. 7. évf. 1. sz. 3. p.
17. Arany Horváth Zsuzsa: Zalának büszkesége.
In: Zalai Hírlap 2004. január 30. 60. évf. 25. sz. 1. 7. p.
18. Cseri Péter. Helyek és arcok Deák életéből.
In: Népszabadság 2004. február 3. 10. p.
19. Arany Horváth Zsuzsa: Zalai könyvbemutató a fővárosban.
In: Zalai Hírlap 2004. március 3. 60. évf. 53. sz. 7. p.
20. Arany Horváth Zsuzsa: A Tekintetes karok és rendek másfél évtizedes felkészülése a gyökeres változásokra.
In: Zalai Hírlap 2004. március 13. 60. évf. 62. sz. 6. p.
21. Megemlékezések a forradalom és szabadságharc tiszteletére.
In: Zalai Hírlap 2004. október 21. 60. évf. 247. sz. 1. 9. p.
22. Arany Horváth Zsuzsa: Kidobolták: vége a Rákosi rendszernek. Kapiller Imre és Csomor Erzsébet szerkesztésében megjelent '56 zalai adattára.
In: Zalai Hírlap 2004. október 22. 60. évf. 248. sz. 7. p.
23. Kronológia és személyi adattár. 1956 a zalai településeken.
In: Zalaegerszeg 2004. október 26. 12. évf. 39. sz. 3. p.
24. Arany Horváth Zsuzsa: Kötetbemutató: '56 Zala megyei kronológiája.
In: Zalai Hírlap 2004. október 27. 60. évf. 251. sz. 4. p.
25. Zalai adattár kutatásokkal.
In: Népszabadság 2004. október 27. 62. évf. 251. sz. 11. p.
26. Vadas Zsuzsa: Együttélés és kirekesztés. Dokumentumkötet jelent meg a holocaust évfordulójára.
In: Zalaegerszeg 2004. április 27. 12. évf. 16. sz. 5. p.
27. Arany Horváth Zsuzsa: Armálisok egy kötetben.
In: Zalai Hírlap 2004. december 8. 60. évf. 286. sz. 7. p.
28. Arany Horváth Zsuzsa: Az elsőt Mátyás adományozta.
In: Zalai Hírlap 2004. december 9. 60. évf. 286. sz. (elszámozták) 3. p.
29. Arany Horváth Zsuzsa: Kardját kivonja az arany oroszlán.
In: Zalai Hírlap 2004. december 23. 60. évf. 298. sz. 9. p.
30. Arany Horváth Zsuzsa: Reszketeg keze miatt Bélának diktált. Deák Ferenc, a haza bölcse levelei, politikai írásai CD-n és kötetben olvashatók.
In: Zalai Hírlap 2004. május 15. 60. évf. 113. sz. 7. p.
31. Kezdetektől napjainkig.
In: Zalai Hírlap 2004. augusztus 23. 60. évf. 196. sz. 5. p.
32. Hangodi László: "Becsület és kötelesség". Regionális emlékkonferencia Deák Ferenc születésének 200. évfordulóján.
In: Honismeret 2004. 32. évf. 2. sz. 106. p.
33. Együttélés és kirekesztés. Tudományos konferencia a holokauszt 60. évfordulóján.
In: Zalai Hírlap 2004. április 19. 60. évf. 91. sz. 1. 7. p.
34. Megemlékezés a könyvtárban.
In: Zalai Hírlap 2004. április 23. 60. évf. 95. sz. 8. p.
35. Horváth Zita: Jogtörténész és levéltáros. Tudományos emlékülés a Zala Megyei Levéltárban Degré Alajos halálának 200. évfordulója alkalmából.
In: Korall 2004. május 15-16. sz. 326-330. p.
36. Együtt emlékeznek a holocaust zsidó áldozataira.
In: Zalai Hírlap 2004. május 21. 60. évf. 118. sz. 5. p.
37. Arany Horváth Zsuzsa: Hosszú élet, gazdag pálya. Utca- és emléktábla Boschán Gyulának.
In: Zalai Hírlap 2004. szeptember 3. 60. évf. 206. sz. 4. p.
38. Arany Horváth Zsuzsa: A hit, a tan és a kultúra háza. A zsinagóga százéves fennállásának jubileumát ünnepelték.
In: Zalai Hírlap 2004. szeptember 6. 60. évf. 208. sz. 1. 4. p.
39. Emléktábla Boschán Gyulának.
In: Zalaegerszeg 2004. szeptember 7. 12. évf. 32. sz. 5. p.
40. A százéves zsinagóga ünnepén.
In: Zalaegerszeg 2004. szeptember 14. 12. évf. 33. sz. 5. p.
41. Fodor Tamás: Zsidó emlékévvel hajtottak fejet az áldozatok előtt.
In: Metro 2004. október 21. 7. p.
42. Máig egyedülálló kezdeményezés.
In: Zalai Hírlap 2004. augusztus 17. 60. évf. 192. sz. 5. p.
43. Közös gyökereink. A kutatás kiterjed az egynyelvű területre is.
In: Zalai Hírlap 2004. augusztus 24. 60. évf. 197. sz. 1. 5. p.
44. Király M. Jutka: A közös gyökerek és hagyományok kutatása.
In: Népújság 2004. augusztus 26. 48. évf. 34. sz. 9.p.
45. Gyuricza Ferenc: Olykor a tolmács segítsége is kellett.
In: Zalai Hírlap 2004. augusztus. 28. 60. évf. 201. sz. 8. p.
46. Gyuricza Ferenc: Alsószenterzsébet (Zalai Hírlap eseménynaptár.)
In: Zalai Hírlap 2004. szeptember 20. 60. évf. 220. sz. 13. p.
47. Arany Horváth Zsuzsa: Jogtörténész és levéltáros.
In: Zalai Hírlap 2004. április 2. 60. évf. 78. sz. 7. p.
48. Arany Horváth Zsuzsa: Egy elegáns tudós. Degré Alajos jogtörténész-levéltárosra emlékeztek.
In: Zalai Hírlap 2004. április 8. 60. évf. 83. sz. 3. p.
49. Arany Horváth Zsuzsa: Zalai tudományos eredmények.
In: Zalai Hírlap 2004. november 3. 60. évf. 256. sz. 4. p.
50. Arany Horváth Zsuzsa: A magyar tudomány napja.
In: Zalai Hírlap 2004. november 4. 60. évf. 257. sz. 1. p.
51. Arany Horváth Zsuzsa: Mit keres a papagáj a mandulásban?
In: Zalai Hírlap 2004. november 6. 60. évf. 259. sz. 8. p.
52. Arany Horváth Zsuzsa: Negyedszer ítélik oda Az év zalai embere díjat.
In: Zalai Hírlap 2004. január 8. 60. évf. 6. sz. 1. 3. p.
53. Ki lesz az év zalai embere? Erkölcsi tartással példát mutatni.
In: Zalai Hírlap 2004. január 26. 60. évf. 21. sz. 4. p.
54. Arany Horváth Zsuzsa: Szorgalmas, buzgó, takarékos. Régi idők királynőiről, főúri hölgyeiről, polgárasszonyairól.
In: Zalai Hírlap 2004. március 8. 60. évf. 57. sz. 9. p.
55. Péntek Gyöngyi: Régi idők hétköznapjai.
In: Zalai Hírlap 2004. március 11. 60. évf. 60. sz. 3. p.
56. Akadémikusi vizit. Az MTA elnöke levéltári érdekességek fölött is időzött.
In: Zalai Hírlap 2004. április 27. 60. évf. 98. sz. 1. 3. p.
57. Arany Horváth Zsuzsa: Beérett az Akadémia ajánlata. Elkészül a XVII-XVIII. századi nemesi címeres levelek albuma.
In: Zalai Hírlap 2004. július 23. 60. évf. 171. sz. 3. p.
58. Varga Zsuzsa: Tudományos munka, nemzetközi kapcsolatok. A Megyei Levéltár munkájáról.
In: Zalai Napló 2004. november 10. 7. évf. 18. sz. 3. p.
59. Nem alkalmas levéltárnak az iskola.
In: Zalai Hírlap 2004. november 19. 60. évf. 270. sz. 3. p.
60. Gyuricza Ferenc: Történelem iránti vonzódása dicséretes.
In: Zalai Hírlap 2004. november 25. 60. évf. 275. sz. 7. p.