Hősök és/vagy áldozatok?

Tudományos emlékülés a zalai honvédek második világháborús szerepéről
2017.05.26.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának dísztermében, 2017. május 24-én került sor a Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára által, a fenti címmel szervezett emlékülésre.

A történelmi Zala megyében egykor állomásozott honvéd alakulatok (tüzér- és gyalogezredek, valamint vonatosztályok) katonái 1938 és 1945 között aktív részesei voltak a magyar történelem sorsfordító eseményeinek. Részt vettek 1939-ben a kárpátaljai, 1940-ben az észak-erdélyi, 1941-ben pedig a muraközi és muravidéki bevonuláson, ott voltak a megszállt Ukrajnában, súlyos harcokat vívtak és nagy veszteségeket szenvedtek 1942/1943-ban a Donnál, valamint 1944/1945-ben a Kárpátokban és Magyarország területén.

A tudományos emlékülés előadói (Fotó: Katona Tibor, Zalai Hírlap)

A zalai honvédek második világháború alatti, történelmi jelentőségű szerepéről és küzdelmeiről korábban keveset tudtunk. Mivel a zalai ezredek és zászlóaljak iratai csak töredékesen, csekély mennyiségben maradtak fenn a Hadtörténelmi Levéltárban, ezen alakulatok történetét jelentős részben az egykori résztvevők, illetve leszármazottaik által őrzött magániratok, személyes dokumentumok (naplók, levelek, visszaemlékezések és amatőr fotók) alapján lehet rekonstruálni.

A tragikus sorsú magyar 2. hadsereg keleti hadszíntérre indulásának 75. évfordulóján, a közelgő Hősök Napjához kapcsolódva rendezett tudományos tanácskozáson szép számmal megjelent érdeklődőket, köztük az egykori zalai honvédek leszármazottait Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg MJV polgármestere és Dr. habil. Szabó Csaba, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatója köszöntötte. Az emlékülést Kun Szabó István vezérőrnagy, a HM miniszteri biztosa nyitotta meg, a levezető elnök pedig Kiss Gábor, a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár igazgatója volt. Az előadások előtt került sor Kaltróy Antal honvéd alezredes (1898-1943) az MNL Zala Megyei Levéltárának ajándékozott, és a helyszínen kiállított hagyatékának bemutatására. Az alezredes személyiségét unokája, Kaltróy István idézte fel, a hagyatékot képező iratanyagról, fényképekről és tárgyakról pedig Molnár András, az MNL Zala Megyei Levéltárának igazgatója szólt röviden.

Az emlékülés előadói – köztük a magyar honvédség második világháborús történetének legkiválóbb hadtörténész szakértői – arra vállalkoztak, hogy az emlékülés címében feltett kérdésre keresve választ, a felkutatott személyes jellegű dokumentumok segítségével, elsősorban egyéni sorsokon keresztül mutassák be, illetve elemezzék a zalai honvédek háborús részvételét, harctéri tevékenységét, hősies helytállását és áldozataikat.

 

Az emlékülés meghívója:

Fotógaléria Zalaegerszeg város honlapján

A zalaegerszegi televízió videó-tudósítása

A Zalai Hírlap tudósítása

A ZalaMédia tudósítása

 

Az emlékülést támogatta:

Nemzeti Kulturális Alap

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkörmányzata

 

Utolsó frissítés:

2017.06.01.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges