Pápai Fióklevéltár

A Veszprém Megyei Levéltár Pápai Levéltára az egységes intézménynek területi alapon szervezett részlege. Feladata a Pápa város és a volt Pápai járás területén működő és működött, közlevéltári illetékességbe tartozó "irattermelő" szervek, szervezetek szakmai felügyelete, irataik jogszabály szerinti átvétele, gyűjtése, biztonságos őrzése, feltárása, kezelése, feldolgozása.

Szolgáltató levéltár
A megyei levéltár pápai fióklevéltára kiveszi a részét a nagyközönség számára láthatóbb tevékenységből is. Önálló kutatószolgálatot, hivatalos és magánügyfélszolgálatot tart, és hamarosan megnyitja közművelődési termét a levéltár anyagát, munkáját, terveit megismerni kívánó látogatók, iskolai osztályok, szakkörök, egyesületek és minden más, jöveteli szándékát időben egyeztető csoport előtt. A terem az archiváliákat bemutató kiállítások számára is alkalmas lesz. A fióklevéltárnak a tudományos és a publikációs munkára is megvannak a tervei.
A pápai intézményrész mint fióklevéltár a levéltári tevékenységnek csaknem egész spektrumát gyakorolja. Akadnak azért értelemszerű kivételek, így restaurálás, reprografálás nem folyik falai között, ezeket a feladatokat a veszprémi központ végzi ezentúl is.

Mit kínálunk és mit nem
Fontos kérdés, hogy a fióklevéltár megszervezésével vajon Pápára került-e minden pápai és Pápa-vidéki vonatkozású iratanyag.
A legtöbb törzsegység valóban ide került. Tekintve azonban, hogy a levéltári anyag rendszerének alapvető jellemzője a szervtipológia (tehát a szervezeteknek a társadalom rendjében betöltött szerepük szerinti besorolása), valamint a fondok megbonthatatlanságának elve (vagyis az egyes "iratképzők" iratanyagának szerves egységben tartása), ezért egyértelmű, hogy tárgyi vonatkozás alapján képtelenség lenne minden igényt kielégítően szétválasztani bármely levéltár anyagát. Nyilvánvaló például, hogy sok megyei szintű szerv irataiban is található pápai vonatkozású adat, dokumentum, amelyeket a levéltár veszprémi központjában lehet kutatni változatlanul. Veszprémben maradt továbbá a legtöbb gyűjteményes fond, ezenkívül az intézmény anyagába tartozó minden felekezeti és állami anyakönyvi másodpéldány, a családtörténeti kutatások bázisa.
Az említett körülmények még indokoltabbá teszik kutatóink, ügyfeleink számára, hogy aktuális ügyükben előbb kellőképpen tájékozódjanak, amiben számíthatnak munkatársainkra.

Visszatekintés
Történelmi tény, hogy a mai értelemben vett városi levéltár korábban sosem működött Pápán. A háború előtti "városi levéltár" inkább a városház régi irattára volt, ahova nemigen lehetett rendszeres bejárása bárkinek alanyi jogon. Történelmi tény az is, hogy a mai pápai intézmény törzsállományát alkotó legtöbb régi iratanyag - az Esterházy-uradalom levéltára, a közigazgatás, a bíráskodás iratanyagai, az intézmények, iskolák, üzemek, gyárak, egyesületek iratai, főleg pedig Pápa város hajdani levéltára - sajnos, nagyon jelentős, sokszor pótolhatatlan veszteségeket szenvedett az idők során háborúk, tűzvészek vagy egyszerűen csak az emberi felelőtlenség folytán.
Annál inkább figyelemre méltó a fióklevéltár létrejötte! Veszprém megye önkormányzata 2002-ben címzett állami támogatást nyert a megyei levéltár teljes épületrekonstrukciójára. A pályázat egyik tétele a levéltár pápai fiókintézményének létrehozása volt. A Pápán még 1984-ben, a járások megszüntetése után a megyei tanács által a járási hivatalok iratainak kezelésére levéltárunk részlegeként kreált Megyei Iratközpont helyi utódszerveként 2006-ban megalapozott intézményrész kezdetben szükségképpen kis intenzitással működött. Felfejlesztésére 2008-ban talált módot a fenntartó megyei önkormányzat. A fióklevéltár ünnepélyes kapunyitására 2008. szeptember 8-án került sor.

Szolgáltatásaink
A Veszprém Megyei Levéltár Pápai Levéltára 2009 januárjától időben bővíti szolgáltatásait. Kutató- és ügyfélszolgálata heti 3 napig tart.