Nagy Balázs Vince publikációi

2012

  • Padányi Biró Márton veszprémi püspök 1757-ben készíttetett lélekösszeírása Veszprémről. Veszprém, 2012. (forráskiadvány bevezető tanulmánnyal)

2013

  • A 18. századi Veszprém történelmi, demográfiai pillanatképe: az 1757. évi veszprémi lélekösszeírás. In: Veszprémi Szemle 15. évf. (2013) 3. szám, 3–22.

2014

  • A veszprémi Cserhát városrész a 19. század közepén. In: Veszprémi Szemle 16. évf. (2014) 3. szám. 63–74.

2016

  • Benkő Lajos: Veszprémtől Pockingig (Napló, 1945. március 2. - október 2.). Veszprémből Veszprémbe II., Veszprémi polgárok emlékiratai, Veszprém, 2016. 208 pp. (forráskiadvány, szerk.)
  • A Veszprémi Piarista Gimnázium, mint szellemi és kulturális örökség, In: Veszprémi Szemle 18. évf. (2016) 2. szám, 117–121.
  • B. Stenge Csaba: Elfelejtett hősök. A magyar királyi honvéd légierők ászai a második világháborúban. Budapest, 2016, 402 pp. In: Veszprémi Szemle 18. évf. (2016) 4. szám, 116–118. (recenzió)
  • „Utazás Wittenbergbe” A reformáció történetének ötszáz éve Magyarországon 1517–2017. Budapest, 2016. 24 pp. (foglalkoztató füzet, szerk.)

2017

  • A veszprémi Feltámadt Üdvözítőről elnevezett templom építésének története. In: Veszprémi Szemle 19. évf. (2017) 2. szám, 48 –60.
  • Veszprém város felekezeti megoszlása, háztartás- és családszerkezete az 1750-es években. In: Pilipkó Erzsébet-Fogl Krisztián Sándor (szerk.): Vallásos kultúra és életmód a Kárpát-medencében 10. Veszprém, 2017. 85–112.