Nyitott könyveink 5. – Nagy Balázs Vince – Szűts István Gergely (szerk.): Veszprém az I. világháborúban. Levéltár-pedagógiai munkafüzet

Nagy Balázs Vince főlevéltáros
2021.02.04.
A Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára fontosnak tartja, hogy a fiatalokhoz levéltár-pedagógiai programokon keresztül közelebb vigye, személyessé tegye a történelem fontos korszakait, eseményeit. Az intézmény kiemelt feladatként tekint arra, hogy a fiatalok lakóhelyük, városuk, településük, közösségük történetét minél jobban megismerjék. A levéltár az I. világháborúhoz kapcsolódó, fiataloknak szóló levéltár-pedagógiai programjával is ezt a célt szolgálja.
Nagy Balázs Vince – Szűts István Gergely (szerk.): Veszprém az I. világháborúban.
Levéltár-pedagógiai munkafüzet. Veszprém, 2018.
 
A Veszprém az I. világháborúban c. levéltár-pedagógiai munkafüzet a Networld projekt keretein belül készülhetett el 2018-ban, amely projekt az I. világháborús hagyatékok, levéltári források megismertetésére és a minőségi kulturális turizmus fejlesztésére épült.
A levéltár különböző tematikájú levéltári órákat tart tanórán kívüli oktatás keretében. A Veszprém az I. világháborúban c. levéltári óra egy interaktív, külön ehhez a témához készített levéltár-pedagógiai munkafüzetre épülő foglalkozás. A levéltári órán források bemutatása, feldolgozása, kép- és hanganyagra épülő feladatok megoldása, témafeldolgozás valósul meg. A levéltári foglalkozásokon aktívan használjuk a foglalkoztató füzetet. A füzetben található forrásokat elolvassuk, elemezzük, azokhoz feladatokat rendelünk. Külön figyelmet fordítunk a térképes feladatokra, hogy az eseményeket térben is pontosan el tudják helyezni a diákok.
A levéltár-pedagógiai foglalkozásokon olyan feladatokkal is kiegészítjük a munkafüzet szakmai anyagát, amelyek kilépnek a füzet keretei közül. A fiatalok a digitális térben adatbázisokkal ismerkedhetnek, online feladatokat oldhatnak meg, amely elősegítheti az önálló kutatás iránti érdeklődésüket.
A levéltár a munkafüzettel egy különleges élményre hívja a diákokat és az érdeklődőket, akik így átfogó képet kaphatnak Veszprém város háborús hétköznapjairól, az első világháborút megelőző eseményekről, a háborúval kapcsolatos városi intézkedésekről, a beteg- és sebesültellátásról, a mindennapi kenyérgondokról, a háborús menekültekről, a hadigondozásról, a Veszprém megyei katonai alakulatokról, a társadalmi változásokról.
Az MNL Veszprém Megyei Levéltára az I. világháborús eseményeket a levéltár-pedagógiai foglalkozásai által elsősorban az iskolai történelmi alapismereteket kiegészítve, személyes történeteken keresztül, levéltári források által, interaktív módon, a mikrotörténelem szintjén (személyek, családok, kisebb közösségek) próbálja bemutatni, megjeleníteni. 
A levéltár-pedagógiai munkafüzetet nemcsak levéltári órákon lehet eredményesen használni, hanem egyéni vagy családi programnak is kiváló. A füzetben megtalálható veszprémi I. világháborús emlékhelyek felkeresésével pedig egy történelemi emléksétára is lehetőség nyílik.
 

Utolsó frissítés:

2021.03.19.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges