Elhunyt dr. Lichtneckert András, a Veszprém Megyei Levéltár nyugalmazott főlevéltárosa

2017.10.09.
Megrendüléssel adjuk hírül, hogy egykori kollégánk, dr. Lichtneckert András 2017. október 1-én, 66 éves korában váratlanul elhunyt.

Lichtneckert András 1977-től egészen 2011-ben történt nyugdíjba vonulásáig volt levéltárunk munkatársa. Hosszú levéltári pályafutása alatt óriási munkabírással dolgozott, és vált a levéltári anyag, különösen is Veszprém város 18–19. századi, valamint Veszprém vármegye levéltárának kitűnő ismerőjévé, amelyet alapos paleográfiai és nyelvi tudás birtokában évtizedes következetes munkával tárt fel.
Balaton-felvidéki származása választott kutatási témáiban is meghatározó volt. Az 1980-as években a Veszprém megyei borvidékek, hegyközségek és szőlőhegyek történetével foglalkozott. Első önálló könyve is ebben a témában jelent meg 1990-ben. Az 1990-es évek második felében a Balaton-felvidék településtörténetének kutatásával foglalkozott, szerkesztésében jelentek meg Balatonfüred, Balatonalmádi, Berhida, Alsóörs és Csopak monográfiái.
Húsz évi kutatómunka gyümölcseként jelentette meg Veszprém megye településeinek a Mária Terézia korabeli úrbéri kilenc kérdőpontra adott feleleteit (2007), majd két évvel később az urbáriumokat, úrbéri és telepítési szerződéseket tartalmazó forráskiadványt. A magyar, latin és német nyelvű dokumentumok közzététele igen nagy szakmai kihívást jelent, e forráscsoport alapvető fontosságú mind a helytörténet, mind a társadalomtörténet művelőinek.
2008-ban régi, kedves témájához visszatérve a balatonarácsi szőlőhegy történetéből írott értekezésével szerzett doktori (PhD) fokozatot.
A Balatonfüredi Helytörténeti Egyesület tagjaként rendszeresen publikált a Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadásában megjelenő könyvsorozatban, valamint a Füredi História és a Balatonfüredi Napló című kiadványokban. Ezekben a tanulmányaiban és monográfiáiban – a szerteágazó alapkutatásainak köszönhetően – megírta a füredi fürdő eddig legalaposabban feltárt történetét, amely nem csupán korrigált néhány korábbi tévedést, és nem csupán addig ismeretlen új adatokkal bővítette az ismereteket, hanem feltárta a fürdő nemzetközi kapcsolatait is. Eredményeinek köszönhetően ma pontosan meghatározható Balatonfüred helye az európai fürdőkultúrában.
Nagy terve volt Veszprém város 18–19. századi történetének megírása, utolsó éveit – egyéb kisebb témák mellett – e munkának szentelte.
Lichtneckert András alapos forrásismeretéhez rendkívüli munkabírás társult, amely számunkra, egykori munkatársai számára példaértékű marad. A levéltár munkatársai és a szakma tisztelettel adózik emléke előtt.

 

Elhunyt kollégánk búcsúztatására, temetésére a budaörsi új temetőben kerül sor 2017. október 20-án, 11 órakor.

Utolsó frissítés:

2017.10.12.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges