Elérhető az első világháborús hősi halottakról készült adatbázis és Veszprém város hadigondozási adattára

2020.11.20.
2020. november 3-től elérhető a Magyar Nemzeti Levéltár (MNL) I. világháborús gyűjteménye. A Nagy Háború hősi halottainak két adatbázisa három Intézmény: az MNL, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum (HM HIM), valamint Budapest Főváros Levéltára (BFL) összefogásával készült és több mint 1,7 millió adatsort tartalmaz. A gyűjteményt adatvizualizáció, térkép és további tartalmak teszik még érdekesebbé.
Az MNL és a HM HIM között még 2015-ben létrejött megállapodásban az intézmények együttesen fogalmazták meg azt a célt, miszerint az elérhető legszélesebb forrásbázison alapuló feltáró munka nyomán össze kell gyűjteni az I. világháborús hősi halottak neveit és a rájuk vonatkozó adatokat.
 
A HM HIM rendelkezésére álló katonai források – elsősorban az Osztrák–Magyar Monarchia hivatalos, korabeli veszteséglistái – alapján az intézmény munkatársai által készített adatbázis több mint 1 millió 500 ezer nevet tartalmaz, amely a hősi halottak mellett magában foglalja a sebesültek és a hadifoglyok neveit is.
 
Az MNL és a munkába 2019 tavaszán bekapcsolódott BFL feladata az volt, hogy polgári vonalról egészítsék ki a katonai vonatkozású iratokban fellelt információkat. Az itt dolgozó munkatársak az intézmények őrizetében lévő, 1914–1980 közötti polgári halotti anyakönyvek másodpéldányait tekintették át a jelenlegi országhatár által övezett településeket érintően. Az adatgyűjtés során a két intézmény munkatársai megközelítőleg 11 500 anyakönyvi kötetben, összesen mintegy tízmillió anyakönyvi bejegyzést vizsgáltak meg, amelynek eredményeként több mint kétszázezer elhunytat azonosítottak be.
 
A projekt megvalósításában – a HM HIM munkatársait, valamint az adatbázis tervezésében, kivitelezésében szerepet vállaló informatikusokat is ideértve – mintegy kétszáz levéltári szakember vett részt.
 
Az oldal készítői a Nagy Háború hősi halottait érintően valamennyi fellelhető adatot összegyűjtöttek, így a katonai szerepvállalásukra vonatkozó adatok mellett bizonyos életrajzi elemeket is tartalmaz az adatbázis, azaz egy sokrétű és hiánypótló alapkutatás eredményeit böngészhetik mostantól az érdeklődők.
 
A gyűjteményt a Magyar Nemzeti Levéltár az I. világháborús veszteségek feldolgozására és publikálására létrehozott szakmai programja keretében teszi most közzé, amelyet a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány támogatott.
 
Az adatbázis a Magyar Nemzeti Levéltár több mint hatvan egyéb gyűjteményt egyesítő, nemrégiben megújult, látványelemekkel is gazdagított Adatbázisok Online felületén érhető el az alábbi linken: https://adatbazisokonline.hu/gyujtemeny/elso-vilaghaboru
 
A linkre kattintva megjelenő adatbázisok közül „Az első világháború veszteségi adatbázisa” a Magyar Nemzeti Levéltárban és Budapest Főváros Levéltárában őrzött polgári halotti anyakönyvek másodpéldányainak adatait tartalmazza elsősorban a mai Magyarország területére vonatkozóan. A levéltárosok ezekből az anyakönyvekből kigyűjtötték és adatbázisban rögzítették az I. világháború katonai és polgári áldozataira, internáltjaira vonatkozó adatsorokat. 
 
„A magyar katona áldozatvállalása a Nagy Háborúban” című adatbázis a HM HIM rendelkezésére álló forrásokból (cs. és kir. Hadügyminisztérium által hivatalosan kiadott veszteségi lista, katonai halotti anyakönyvek, hadisírokra vonatkozó temetőkataszteri iratanyag) kigyűjtött adatokat tartalmazza, s ebben nem csak hősi halottakra, hanem eltűnt, megsebesült, betegség miatt kórházba került katonákra vonatkozó információkra is lelhetünk.
 
Mindkét adatbázist eredményesen böngészhetik a családkutatók mellett a helytörténet-kutatók is, hiszen a személynevek mellett településnevekre is kereshetünk az adattárakban.
 

 
Az Adatbázisok Online Első Világháború tematikájú gyűjteményében megtalálható, tehát a linkre kattintva elérhető immár levéltárunk Hadigondozási Adatbázisa is, amelyben több mint háromszáz veszprémi, kádártai és gyulafirátóti hősi halott és hadirokkant adatai szerepelnek. 
 
Az adattár a levéltárunk őrizetében lévő, a Veszprém város polgármesterének iratanyagához, valamint a Kádárta és Gyulafirátót települések irataihoz tartozó első világháborús vonatkozású hadigondozási alapiratok felhasználásával készült 2018-ban. Létrejöttét a Veszprémi Elsővilágháborús Centenáriumi Emlékbizottsága támogatta.
 
Az adatbázis tartalmazza a hősi halottak és hadirokkantak nevét, születési helyét és idejét, lakóhelyét, esetleges korábbi lakóhelyét, polgári foglalkozását, rendfokozatát, alakulatának megnevezését, esetleges sebesülésének, hadifogságának, halálesetének helyét és idejét, továbbá a hadigondozási alapirat levéltári jelzetét. Lehetőségünk van minden adattípusra szűrést végezni, így egy keresés több találatot is adhat. Például ha a Veszprém kifejezést írjuk be a keresőfelületre, akkor megjelenik valamennyi veszprémi születésű vagy lakóhelyű háborús áldozat és hadirokkant adatlapja, így végig böngészhetjük mindegyiket.
 
Az adatlapokon szereplő személyek jó része régi veszprémi családokhoz tartozott, találkozhatunk többek között a Csomay, Hili, Hungler, Linczmajer, Stoll, Vinglman (Wingelmann) családnevekkel is, de megtalálhatjuk a hadirokkantak között például a felvidéki származású volt nyilas főispánt, dr. Schiberna Ferencet is. (Utóbbi esetben – az adatbázis sajátságos keresőrendszere folytán – akkor tudjuk előhívni az adatlapot, ha a név elé a dr. is beírásra kerül.)  Gyulafirátótról mindössze nyolc hadirokkant és öt hadiözvegy, Kádártáról pedig tizenegy hadirokkant iratai kerültek levéltárba, a rájuk vonatkozó információk pedig az adatbázisba.
 
Adatbázisunk főként a helytörténet- és a családkutatók számára tehet jó szolgálatot, használatát útmutató segíti. 
 
 

Utolsó frissítés:

2020.12.02.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges