A Batthyány család és Veszprém megye (kiállításmegnyitó és felolvasóülés)

2018.04.16.
A Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára tisztelettel meghívja Önt a Batthyány uradalmak című kiállítás megnyitására, és A Batthyány család és Veszprém megye című felolvasóülésére, levéltárunk dísztermébe (Veszprém, Török Ignác utca 1.), 2018. április 24-én (kedd) 15 órára.

A kiállítást megnyitja:
Móricz Péter történész, a körmendi Dr. Batthyány-Strattmann László Múzeum vezetője

Előadások:

Rácz György levéltáros, MNL Országos Levéltára
• A Batthyányak eredete és a siker titka

Koltai András levéltáros, Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára
• A család és az udvar, A Batthyányak négy generációja (1600–1700)

Hernády Zsolt történész
• Gróf Batthyány Lajos özvegye Dákán

A kiállítás 2018. április 24. és 2018. augusztus 2. között látogatható! A rendezvényen kép és hangfelvétel készülhet.

A rendezvényen készült fotókat megtekinthetik a Galériák menüpontban vagy az alábbi linkre kattintva:
http://mnl.gov.hu/mnl/veml/galeria/a_batthyany_csalad_es_veszprem_megye_kiallitasmegnyito_es_felolvasoules

A rendezvényen készült hangfelvételeket letölthetik és meghallgathatják alább, a csatolt állományok között!

Beszámoló a Batthyány uradalmak című kiállítás megnyitásáról
és a Batthyány család és Veszprém megye című felolvasóülésről

(MNL Veszprém Megyei Levéltára, 2018. április 24.)

Veszprém megye újkori történetének két meghatározó főúri családja az Esterházyak (a pápai, devecseri, cseszneki uradalmak birtokosai), illetve a Zichyek (a nagyvázsonyi és a palotai uradalmak birtokosai) voltak a 17. századtól egészen a II. világháborúig. A megye másik két jelentős birtokosa egyházi testület, a veszprémi püspökség és a veszprémi káptalan volt. Fontosnak tartjuk ugyanakkor, hogy az érdeklődő közönség megismerhesse az ország életében meghatározó szerepet játszó, de a megyéhez nem, vagy csupán vékony szálakon kötődő famíliák történetét is.
A középkori eredetű, az ország tisztségviselő bárói közé már a Jagelló királyok alatt felemelkedő Batthyány család egyike volt a kora újkori, újkori Magyarország legjelentősebb főúri nemzetségeinek. Az 1630-tól grófi, 1764-től birodalmi hercegi címet is elnyert család tagjai nádort, országbírót, esztergomi érseket és hazánk első felelős miniszterelnökét is adták az országnak.
Rendezvényünk két részből állt. A körmendi Herceg Batthyány-Strattmann László Múzeum Batthyány uradalmak című vándorkiállítását Móricz Péter történész, a kiállítás kurátora nyitotta meg röviden ismertetve a kiállítás létrejöttét, illetve a tablókon bemutatott uradalmakat.
Ezt követően a program a levéltár dísztermében folytatódott, ahol az érdeklődők három előadást hallgathattak meg. Rácz György (MNL OL) a család Felsőörshöz (középkori nevén Kővágóörshöz) kötődő első évszázadait elevenítette fel tisztázva a család legelső generá¬cióinak leszármazását, illetve a ősi vagyon megszerzéséhez vezető lépéseket. Koltai András (Magyar Piarista Rendtartomány Központi Levéltára) az akár a Batthyányak évszázadaként jellemezhető 17. századba vezette vissza a hallgatóságot. Az MNL Országos Levéltárában őrzött páratlan gazdagságú iratanyag segítségével részletekbe menően megismerhetjük a család mindennapjait, képet alkothatunk kapcsolatrendszerükről, politikai, katonai szerep¬vállalásukról. A délután utolsó előadásában Hernády Zsolt történész az első magyar miniszterelnök, gróf Batthyány Lajos özvegyének, gróf Zichy Antóniának az életét mutatta be, külön kiemelve Veszprém megyei kötődését, hiszen az özvegy 1858 és 1888 között, ekkor bekövetkezett haláláig a dákai kastélyban élte életét.
A kiállítás, amelyet három tárlóban levéltárunk irataival egészítettünk ki, augusztus 2-ig látogatható. Az előadások szövege az alábbi linkeken hallgatható meg.

Utolsó frissítés:

2018.05.31.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges