Levelek a múltból (2018. február)

 

 

 

 


„Őhercegsége jelenlétében”

Nagyszabású hadgyakorlat Szombathely térségében 1797-ben

 

napóleoni háborúk előszelétől vezérelve a nagyhatalmak rendszeresen gyakorlatoztatták hadseregeiket. 1797. augusztus 6-a és szeptember 13-a között Szombathely térségében nagyszabású hadgyakorlatot tartottak. Így került sor a Vas vármegyei magyar inszurgensek csapatai számára szervezett hadmozdulatokra is. Az eseményt a 20 évesen nádorrá választott József főherceg jelenléte tette különlegessé. Feltehetően ennek köszönhető, hogy az 1797. augusztus 17-e és szeptemberi 9-e közötti napokon, „őhercegsége” jelenlétében a megyeszékhely körül hozzávetőlegesen 40 km²-nyi területen végrehajtott hadmozdulatok eseményeiről rendkívül részletes térkép készült. A Kelet–Nyugat tájolású térképen megtalálható német és magyar nyelvű leírások aprólékosan tárgyalják az augusztus 17-én, 18-án, és 30–31-én, valamint szeptember 5–6-án a nádor részvételével lezajlott csapatmozgásokat és hadműveleti eseményeket. A térkép a hat harcászati nap katonai tevékenységeit, a csapatok elhelyezkedését, az egységek vonulásainak irányait részletesen bemutatja, és az Esterházy Miklós és Pálffy Miklós tábornokok vezette kontingensek tevékenységéhez magyarázatokat ad. A Bécsben Kilian Ponheimer festő és rézmetsző által kiadásra került színezett térképlapot 1995-ben egy párizsi aukción bocsátották árverésre. Az MNL Vas Megyei Levéltára Térképgyűjteményében T 606. számon őrzött dokumentumot Gróf László, a Vas megyei kötődésű oxfordi térképtörténész vásárolta meg, és adományozta az levéltárnak. A hely- és településtörténeti kutatásban kiválóan hasznosítható térképlapot, amelyen erdő- és hegyrajzok, patakok, valamint közel félszáz település utcahálózatos településrajza, templomok, utak is fel vannak tüntetve, intézményünk a Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények folyóirat 1997. évi 2. számának reprint mellékleteként megjelentette.

Feiszt György

(Lelőhely: MNL VaML A Vas Megyei Levéltár térképeinek gyűjteménye. Törzsgyűjtemény T_606)