KÖNYVTÁR │ Gyarapodási jegyzék (2024. március)


A gyarapodási jegyzék betűrendbe rendezve rövid címleírásokkal tartalmazza a 2024 márciusában a könyvtárba vásárlás, ajándék, csere útján beérkezett és állományba vett dokumentumokat.

Könyvek
 • Az I. világháború magyar orvosi emlékeiből : naplók, kéziratos visszaemlékezések, szakcikkek / összeáll. és a jegyzeteket írta Kapronczay Károly és Kapronczay Katalin. - Budapest : MOT, 2016. - 546 p. - (Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára ; 113.)
 • 100 éves a Hadtörténeti Intézet és Múzeum 1918-2018 / [szerk. Závodi Szilvia]. - Budapest : HM Hadtört. Int. és Múz., 2018. - 239 p.
 • ANTALL József: Lengyel menekültek Magyarországon a háború alatt ; KAPRONCZAY Károly: Lengyelek és magyarok : fejezetek az 1939 és 1944 közötti időszak történetéből. - Budapest : M. Orvostört. Társ. : M. Tudománytört. és Egészségtud. Int., 2019. - 249, [6] p. - (Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára ; 134.)
 • Clio bűvöletében : válogatott tanulmányok Pandula Attila 65. születésnapjára / szerk. Ogoljuk-Berzsenyi Anett, Németh Szilvia. - Budapest : Szt. István Társ., 2022. - 813 p.
 • DOMONKOS László: Délvidéki rendszer, magyar váltás / Domonkos László. - Lakitelek : Antológia, 2019. - 215 p. - (Retörki könyvek ; 42.)
 • EMBER Győző: Der österreichische Staatsrat und Ungarn in den 1760er Jahren. - Wien : Verl. d. Österr. Akad. d. Wiss., 1982. - p. 43-54.
  Klny. az Ungarn und Österreich unter Maria Theresia und Joseph II. : neue Aspekte im Verhältnis der beiden Länder : Texte des 2. österreichisch-ungarischen Historikertreffens, Wien 1980               
 • EÖTVÖS József: Levelek.  1., 1820-as évek - 1848. február 28. / Eötvös József ; sajtó alá rend. Völgyesi Orsolya. - Budapest : ELKH BTK TTI, 2023. - 506 p - (Eötvös József levelezése ; 1.).(Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak)
 • Fejezetek a magyar gyógyszerészet történetéből / összeáll. Kapronczay Károly és Kapronczay Katalin. - Budapest : Johan B. Alapítvány : Mati, 2016. - 239 p. - (Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára ; 114.)
 • FEKETE Lajos: Magyar orvosi történettan : Fekete Lajos doktor 1872-es kéziratának szerkesztett, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátott változata / összeáll. Kapronczay Katalin. - [Piliscsaba] : Mati ; Budapest : Semmelweis Orvostört. Múz., Kvtár és Lvt., 2012. - 330 p. - (Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára ; 91.)
 • Háború és orvoslás : az I. világháború katonaegészségügye, annak néhány előzménye és utóélete : orvostörténeti tanulmányok / összeáll. Kapronczay Károly. - Budapest : M. Orvostört. Társ., 2015. - 266 p. - (Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára ; 105.)
 • KAPRONCZAY Károly: Közép-Kelet-Európa orvosi múltja. - Budapest : Johan B. Alapítvány, 2013. - 222 p.
 • KAPRONCZAY Károly: Lengyelek, szlávok, magyarok : kapcsolattörténeti tanulmányok. - Budapest : M. Orvostört. Társ. : MTA Orvostört. Munkabiz. : M. Tudtört. és Egészségtud. Int., 2022. - 174. - (Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára ; 136.)
 • KAPRONCZAY Károly: Lengyelország és a lengyel - magyar kapcsolatok 20. századi történetéből. - Budapest : Johan B. Alapítvány : M. Tudtört. és Egészségtud. Int. : Kőbányai Önkormányzat, 2018. - 231 p. - (Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára ; 130.)
 • KAPRONCZAY Károly: A Magyar Orvostörténeti Társaság története. -  Budapest : Semmelweis, 2014. - 140 p.
 • KAPRONCZAY Károly: A Semmelweis Orvostörténeti Könyvtár története 1837-től napjainkig. - Budapest : Johan B. Alapítvány : M. Tudtört. és Egészségtud. Int., 2017. - 147 p. - (Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára ; 120.)
 • KISS Dávid: A magyar haderő átalakítása 1987 és 1992 között. – Budapest : Veritas Történetkut. Int. : M. Napló, 2018. - 355 p. - (Veritas könyvek ; 14.)
 • Lymbus : magyarságtudományi forrásközlemények / [főszerk. Ujváry Gábor]. - 2022. - Budapest : Külgazd. és Külügymin. : ELKH BTK, 2022. - 1085 p.
 • A magyar falu sorskérdései - a rendszerváltás előtt és után / Bakos István szerk. - Lakitelek : Antológia, 2021. - 291 p. - (Retörki könyvek ; 46.)
 • A magyar közegészségügy az I. világháborút és a Trianont követő években : a Tanácsköztársaság bukásától az Országos Közegészségügyi Intézet munkájának megindulásáig, 1919-1927 / összeáll. Kapronczay Károly. - Budapest : MOT, 2018. - 356 p. - (Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára ; 123.)
 • A magyar közegészségügy az OKI működésének kezdetétől a II. világháború kitöréséig / összeáll. Kapronczay Károly ; [... közrem. Kapronczay Katalin]. - Budapest : MOT, 2019. - 358 p. - (Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára ; 133.)
 • OLÁH Miklós: Epistulae. Ps. 1., 1523-1533.  / ed., introd. et comment. instruxit Emőke Rita Szilágyi. - Budapest : Reciti, 2018. - 588, [1] p. - (Bibliotheca scriptorum medii recentisque aevorum ; 19/1.)
 • OLÁH Miklós: Epistulae. Ps. 2., 1534-1553 / ed., introd. et comment. instruxit Emőke Rita Szilágyi. - Budapest : Reciti, 2022. - 555, [1] p. - (Bibliotheca scriptorum medii recentisque aevorum ; 19/2.)
 • Orvosok az 1956-os forradalomban és szabadságharcban : egészségügyiek a forradalomtól a megtorlásig : naplók, iratok, egykorú dokumentumok tükrében / összeáll. Kapronczay Károly. - Budapest : MOT, 2017. - 419 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára ; 118.)
 • Orvostörténeti kutatások 1990 óta a Magyar Orvostörténelmi Társaság keretében : 30 éve szabadon / főszerk. Kapronczay Károly. - Budapest : M. Orvostört. Társ. : M. Tudtört. és Egészségtud. Int., 2023. - 458 p. - (Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára ; 138.)
 • Az orvostudomány és a természettudományok Magyarországon a kiegyezéstől a századfordulóig : [válogatás az MTA Orvostörténeti Munkabizottsága, a Magyar Orvostörténelmi Társaság és a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum által a Magyar Tudományos Akadémián "A kiegyezés és a közegészségügy Magyarországon" címmel 2017. október 19-én megrendezett konferencia előadásaiból] / összeáll. Kapronczay Károly. - Budapest : MOT : MTA Orvostört. Munkabiz. : MTEI, 2019. - 117 p. - (Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára ; 132.)
 • Pro nonagesimo : tanulmányok Schultheisz Emil professzor 90. születésnapjára / [szerk. Kapronczay Károly, Kapronczay Katalin]. - Budapest : Semmelweis, 2013. - 223 p.
 • Rendszerváltás és Kádár-korszak : távolodás és közelítések / szerk. Majtényi György és Szabó Csaba. - Budapest : Állambiztonsági Szolgálatok Tört. Lvt. : Kossuth, 2008. - 582 p.
 • RIGÓ Máté: Háború, profit, Trianon : hogyan vészelte át a polgárság az első világháborút?. – Változatlan utánny. - Budapest : ELKH BTK TTI, 2023. - 363 p. - (Magyar történelmi emlékek. Értekezések).(Trianon-dokumentumok és -tanulmányok ; 12.)
 • SÁRINGER János: Iratok az Antall-kormány külpolitikájához és diplomáciájához. 4. köt., 1993. január - 1993. december - Budapest : Veritas Történetkut. Int. : M. Napló, 2022. - 1084 p. - (Veritas könyvek ; 26.)
 • Semmelweis / összeáll. Kapronczay Károly. - Budapest : MTA Orvostört. Munkabiz. : Kőbánya Önkormányzata ; [Piliscsaba] : Mati, 2015. - 160 p. - (Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára ; 109.)
 • SZABÓ László Zsolt – TÓTH Gy. László: Húsz év után : interjúk a rendszerváltozásról 2008-2009-ben. - Lakitelek : Antológia, 2019. - 303 p. - (Retörki könyvek ; 43.)
 • Trianon és a magyar felsőoktatás. 1. köt., A Veritas Történetkutató Intézet és a Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség 2017. december 4-én, a budapesti Eötvös Collegiumban rendezett konferenciájának előadásai / szerk. ... Ujváry Gábor. - Budapest : Veritas Történetkut. Int. : M. Napló, 2018. - 375 p. - (Veritas könyvek ; 15.)
 • Trianon és a magyar felsőoktatás. 2. köt., A Veritas Történetkutató Intézet és a Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség 2019. január 15-én, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltárban rendezett konferenciájának előadásai / szerk. ... Ujváry Gábor. - Budapest : Veritas Történetkut. Int. : M. Napló, 2019. - 287 p. - (Veritas könyvek ; 16.)
 • Trianon és a magyar felsőoktatás. 5. köt., A Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár és a Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség 2021. június 8-án a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltárban rendezett konferenciájának előadásai / szerk. ... Ujváry Gábor. - Budapest : Veritas Történetkut. Int. : M. Napló, 2022. - 273 p. - (Veritas könyvek ; 25.)
 • Trianon és a magyar köz- és egészségügyi szolgálat / összeáll. Kapronczay Károly. - Budapest : M. Orvostört. Társ., 2021. - 149 p.
 • A Vatikáni Államtitkárság Történeti Levéltára hungarika anyagainak inventáriuma : harmadik periódus: X. Piusz és XV. Benedek pápasága 1902. szeptember 3. - 1922. január 22. : válogatás / szerk. Somorjai Ádám. - Budapest : Magyar Nemzeti Levéltár, 2022. - 174 p. - (Vatikáni Államtitkárság Történeti Levéltárának inventáriumai : a Magyar Nemzeti Levéltár e-segédlet sorozata ; 3.)          
 • Weszprémi István emlékezete : halálának 200. évfordulóján / ... sajtó alá rend. Gazda István. - Piliscsaba ; Budapest ; Debrecen : Mati : Semmelweis Orvostört. Múz., Kvt. és Lvt. : DOTE, 2000. - 293 p. - (Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára ; 18.).(A múlt kiemelkedő magyar tudományos személyiségei)
 

Szombathely, 2024. március 27.