KÖNYVTÁR │ Gyarapodási jegyzék (2023. október)


A gyarapodási jegyzék betűrendbe rendezve rövid címleírásokkal tartalmazza a 2023 októberében a könyvtárba vásárlás, ajándék, csere útján beérkezett és állományba vett dokumentumokat.

Könyvek
 • 100 x szép Vas vármegye / [ ... szerk. Majthényi László] ; [ ... ill. Ferkovics József]. - [2. kiad.]. - [Szombathely] : Vas Vármegyei Önkormányzat, 2023. - 214, [2] p.
 • 101 / [szerk. Gombás Mónika]. - [Szombathely] : Vas M. Mérnöki Kamara, 2022. - 37 p.
 • Arhivi - zakladnice spomina / [uredil Andrej Nared]. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije : Zgodovinski arhiv : Nadškofijski arhiv ; Koper : Pokrajinski arhiv : Škofijski arhiv ; Maribor : Pokrajinski arhiv : Nadškofijski arhiv ; Novi Gorica : Pokrajinski arhiv ; Celje : Zgodovinski arhiv ; Ptuj : Zgodovinski arhiv, 2014. - 534 p.
 • Arhivi - zakladnice spomina : vodnik po razstavi / [uredil Andrej Nared] . - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije : Zgodovinski arhiv : Nadškofijski arhiv ; Koper : Pokrajinski arhiv ; Škofijski arhiv ; Maribor : Pokrajinski arhiv : Nadškofijski arhiv ; Novi Gorica : Pokrajinski arhiv ; Celje : Zgodovinski arhiv ; Ptuj : Zgodovinski arhiv, 2015. – 39 p.
 • BABICS Antal: Illyés Géza. - Budapest : Akad. K., 1972. - 191 p., 1 t. - (A múlt magyar tudósai)
 • CSUK Alajos: Szentgotthárd sportjának 135 éve : 1886-2021. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2023. - 215 p.
 • GAÁL László: Rodiczky Jenő. - Budapest : Akad. K., 1974. - 189 p., 1 t. - (A múlt magyar tudósai)
 • GEDAY Gusztáv: Entz Ferenc. - Budapest : Akad. K., 1980. - 233 p., [1] t.fol. - (A múlt magyar tudósai ; 9.)
 • KOMAC, Jernej: "Srce se mi trga od žalosti" : vsakdanje življenje prebivalstva na Bovškem med véliko vojno. - Ljubljana : Inštitut za novejšo zgodovino : Arhiv Republike Slovenije, 2022. - 315 p. - (Zbirka Razpoznavanja. Recognitiones ; 49.)
 • KORACH Mór – MÓRA László: Wartha Vince. - Budapest : Akad. K., 1974. - 227 p., 1 t. - (A múlt magyar tudósai)
 • KOVÁCS László: Békésy György, az orvosi Nobel-díjas kísérleti fizikus. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 1999. - 89 p., [4] t. - (Dissertationes Savarienses ; 28.)
 • MAJTHÉNYI László: Vasi ételek. - [Szombathely] : Vas Vármegye Önkormányzata, 2023. - 205, [1] p.
 • MATIĆ, Dragan: Tiskovna svoboda v krempljih ljubljanske justice : zaplembe časopisov in druge tiskovne zadeve v obdobjih 1873-1889 in 1908-1914 v pravosodnih fondih Arhiva Republike Slovenije / Dragan Matić. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, 2023 . - 336 p.
 • PETÉNYI Sándor: Arab számok a középkori Magyarországon : Kovácsi Demeter altárnokmestersége, adatok az arab számok elterjedéséhez és használatához a középkori Magyarországon : Kovácsi falu templomának freskóanyaga. - [Gencsapáti] ; Szombathely : Szülőföld Kvk., 2023. - 263 p.      
 • PINTÉR György: Hegyháti mesék : séta a csodák földjén. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2023. - 143 p.
 • SZABADVÁRY Ferenc: Than Károly. - Budapest : Akad. K., 1972. - 182, [1] p., [1] t. - (A múlt magyar tudósai)
 • SZINETÁR Miklós: A Rába-völgy élővilága Vas megyében. - Körmend : Csaba J. Honismereti Egyes., 1999. – 52 p., [8] t.fol.
 • VARGA József: Bánki Donát. - Budapest : Akad. K., 1980. - 227 p., [1] t.fol. - (A múlt magyar tudósai ; 9.)
 • Works of art on parchment and paper : interdisciplinary approaches / edited by Nataša Golob & Jedert Vodopivec Tomažič. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani : Arhiv Republike Slovenije, 2019. - 246 p.
 

Szombathely, 2023. október 30.