KÖNYVTÁR │ Gyarapodási jegyzék (2023. november)


A gyarapodási jegyzék betűrendbe rendezve rövid címleírásokkal tartalmazza a 2023 novemberében a könyvtárba vásárlás, ajándék, csere útján beérkezett és állományba vett dokumentumokat.

Könyvek
 • ANDOR Mihály: Nagy Lajos magyar király : 1326-82 : regényes korrajz. - Budapest : Szent István Társ., 1908. - 196 p.
 • ANDRÁSSY Gyula: Diplomácia és világháború. - [Budapest] : Szépmíves, 2019. - 278, [8] p.
 • ANDRÁSSY Gyula: A világháború problémái. - [Budapest] : Szépmíves, 2018. - 324, [2] p.
 • BALÁSSY László: Apor Vilmos, a vértanú püspök. - Budapest : Ecclesia, cop. 1989. - 186 p., [36] t.
 • BATTHYÁNY Tivadar: Beszámolóm. - [Budapest] : Szépmíves, 2017. - 757, [18] p.
 • BENEDEK Elek: Nagy magyarok élete. 12., Vörösmarty Mihály, Bolyai Farkas, Jósika Miklós báró, Batthyány Lajos gróf, Kemény Zsigmond báró. - Budapest : Athenaeum, 1910. - 146 p.                     
 • Berzsenyi Dániel munkái : költemények : poétai harmonistika. - Budapest : Franklin, [1928]. - XX, 205 p., 1 t. - (Élő könyvek. Magyar klasszikusok ; 4.)       
 • Az élet útmutatója ; Az egészség lexikona. - Budapest : Pesti Hírlap, 1937. - 1187, [1] p. ; 21 cm. - (A Pesti hírlap könyvtára)
 • A Föld és lakói / [... írói Baktay Ervin, Balanyi György et al.]. – Budapest : Pesti Hírlap, 1938. - 1191 p., 4 t.fol. - (A Pesti hírlap könyvtára)
 • GALI Máté: Berzeviczy Albert : a márványarcú miniszter. - [Budapest] : Szépmíves, 2017. - 550 p., [33] t.
 • Győri céhes kiváltságlevelek a 16-18. századból. 2. köt., A mészáros, gombkötő és a kötélverő céhek kiváltságlevelei, valamint a lakatos és puskaműves legények és inasok rendtartása / [... szerk. Kiss Borbála és Bagi Zoltán Péter]. - Győr : [Győr M. Jogú Város Lvt.], 2022. - 161, [2] p.
 • Győri tanulmányok : tudományos szemle : Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának tudományos szemléje / [fel. szerk. Bagi Zoltán Péter]. - 44. - Győr : Győr M. Jogú Város Önkorm., 2022. - 155 p.
 • HORVÁTHNÉ KUPI Ildikó: Horváth Boldizsár. - Szombathely : Berzsenyi D. Kvk., 2023. - 100 p. - (Vasi életrajzi bibliográfiák ; 44.)
 • KIEL, Elfride: A szeretet nagy szentje, Árpádházi Erzsébet. - Budapest : Szt. István Társ., 1970. - 163, [2] p., 8 t.
 • Kőszeg értékei : 50 / [... szerk. Révész József]. - Kőszeg : Önkormányzat, 2022. - 107, [1] p.    
 • Magyarország tiltakozása földarabolása ellen : a Pesti Hírlap magyar, francia, angol és olasz kiadása. - Budapest : Légrády Testvérek, 1920. - 12, 10, 8 p.
 • Márton Áron / [összeáll.] P. Szőke János. - Nyíregyháza : Görög Katolikus Püspöki Hivatal, 1990. - 519, [16] p.
 • Pázmány Péter műveiből / Sík Sándor bevezetésével. - Budapest : Franklin, [1934]. - XXIII, 206 p. [1] t.fol. - (Élő könyvek. Magyar klasszikusok ; 42.)
 • PINTÉR György: Múzeumi krimik avagy A rejtélyek múzeuma. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2023. - 365 p.
 • Sárvári kalendárium / [fel.szerk. Pozsgai Zoltán]. - 1971. - Sárvár : Hazafias Népfront Sárvár Városi Bizottsága : Sárvár Város Tanácsa, [1971]. - 63 p.
 • Serédi Jusztinián hercegprímás feljegyzései, 1941-1944 / [... sajtó alá rend., az előszót, a bev. tanulmányt és a jegyzeteket írta Orbán Sándor és Vida István]. - Budapest : Zrínyi, 1990. - 210 p. - (Sisak és cilinder sorozat)
 • Szombathelyi közösségek. - [Szombathely] : [Szombathely M. Jogú Város], 2023. - [46] p.
 • Vas vármegye 50 kiemelt értéke / [fel. szerk. Balázsy Péter ...]. - [Szombathely] : Vas Vármegye Önkormányzata, 2023. - 63 p.
 • Vasi könyvtáros / [szerk. Kuntár Lajos]. - 1. - Szombathely : Berzsenyi D. Kvt., [1958]. - 40, [1] p.
 • VÖRÖS Ottó: Vízrajzi köznevek szóföldrajzi és jelentéstani vizsgálata. - Budapest : M. Nyelvtud. Társ., 1999. - 64 p. + 14 térk. mell. - (A Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai ; 211.)
 

Szombathely, 2023. november 30.