KÖNYVTÁR │ Gyarapodási jegyzék (2023. március)


A gyarapodási jegyzék betűrendbe rendezve rövid címleírásokkal tartalmazza a 2023 márciusában a könyvtárba vásárlás, ajándék, csere útján beérkezett és állományba vett dokumentumokat.

Könyvek
 • 1000 éves őrvidéki magyar emlékek a 100 éves Burgenlandban / [szerk. Woki Zoltán]. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2023. - 111, [1] p. - (Cég-história)
 • BAKAY Kornél : Kőszeg, polgárházak, paloták. - [Budapest] : TKM Egyes., 1986 [!1987]. - [16] p. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára ; 249.)
 • BENKŐ Elek: Erdély középkori harangjai és bronz keresztelőmedencéi. - Budapest : Teleki L. Alapítvány ; Kolozsvár : Polis, 2002 . - 559, [1] p., [8] t.
 • A Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola értesítője a 2021/2022. tanévről / [szerk. Kiskós Kitti]. - 1. évf. - [Körmend] : [Boldog Batthyány László Katolikus Ált. Isk.], [2022]. - 64 p.
 • BUÓCZ Terézia - SZENTLÉLEKY Tihamér: Romkert. - Szombathely : Vas M. Múz. Ig., 1991. - [28] p. - (Vas megyei múzeumok katalógusai ; 145.)
 • Extincta est lucerna orbis: John Hunyadi and his time : in memoriam Zsigmond Jakó / ed. by Ana Dumitran, Loránd Mádly, Alexandru Simon. - Cluj-Napoca : Romanian Acad., Center for Transylvanian Studies, 2009. - 562 p. - (Mélanges d'histoire général. Nouvelle série 1. Between worlds ; 2.)
 • FEISZT György: Mesélő házak. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2023. - 309 p.
 • Egy fényképező szerzetes : Palatin Gergely / [szerk. Kolta Magdolna]. - [Kecskemét] : M. Fotográfiai Múz. ; Budapest : Pelikán, 1993. - 167 p. - (A magyar fotográfia történetéből ; 4.)
 • ILLYÉS Gyula: Honfoglalók között : riportsorozat a dunántúli földosztásról. Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 600/1945. M. E. számú rendelete a nagybirtokrendszer megszüntetéséről és a földmives nép földhözjuttatásáról. - Budapest : Mezőgazd. Kvk., 1980, cop. 1945. - 6, 34, 49-77. p., [1] t.fol.
 • Iskola az Isten tenyerén : a Boldog Brenner János Általános Iskola és Gimnázium 25 éves jubileumi emlékkönyve / [szerk. Tangl Lászlóné]. - [Szombathely] : Boldog Brenner J. Ált. Isk. és Gimn., [2019]. - 192 p.
 • KISS János: Kávészünet : vendégeim voltak. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2023. - 547 p.
 • KOVÁCS Zsolt: Szépséges jel pajzsodon : Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye és a történeti Abaúj-Torna, Borsod, Gömör-Kishont, Zemplén vármegyék települési pecsétjei és címerei. – Miskolc : Szövetség BAZ Megyéért Alapítvány, 2012. - 497, [7] p.
 • Kölcsönhatások : Európa és Magyarország a jogtörténelem sodrásában / szerk. Mezey Barna. - Budapest : Gondolat, 2021. - 361 p. - (Jogtörténeti értekezések ; 50.)
 • A körmendi Kölcsey Utcai Általános Iskola értesítője a 2019/2020. tanévről, 2020/2021. tanévről / szerk. Mészáros Árpád. - 27. évf. - [Körmend] : Kölcsey Utcai Ált. Isk., [2021]. -130 p.
 • LAKATNÉ MESTER Éva: A Barabás György Műszaki Szakképző Iskola 50 éve : jubileumi évkönyv, 1969-2019. - [Sárvár] : VMSZC Barabás Gy. Műszaki Szakképző Isk., 2021. - 219 p.
 • A megyei pártbizottság határozata az egészségügy hosszú távú fejlesztésének feladataira. - Szombathely : MSZMP Vas Megyei Biz. Prop. és Műv. Oszt., 1986. - 40 p. Klny.: Vasi propagandista, 1986. 3. sz.
 • Mesterházy Ilona: I. és II. világháború kemenessömjéni hősi halottai, katonai sebesültjei, hadifoglyai. - [Szombathely] : [Mauz Kft.], 2018. - 39 p.
 • PÓSFAI János: Szépségnek hajléka : szemelvények a Szombathelyi Képtárépítő Egyesületről. - Szombathely : MSZMP Vas Megyei Biz. Prop. és Műv. Oszt., 1986. - 31 p. Klny.: Vasi propagandista, 1986. 3. sz.
 • Rudnay Sándor és kora / szerk. Käfer István. - Piliscsaba : PPKE ; Budapest : METEM ; Esztergom : Rudnay S. Kult. és Városvédő Egyes. ; Trnava : Spolok Sv. Vojtecha, 1998. - 188 p.
 • SZEBENI András: Arctérképek az élvonalból. - [Budapest] : 9s Műhely, 1996. - 184, [7] p.
 • A velünk élő történelmi cenzúra / szerk. Gosztonyi Gergely. - Budapest : Gondolat, 2022. - 125 p. - (Jogtörténeti értekezések ; 54.)
 

Szombathely, 2023. március 30.