KÖNYVTÁR │ Gyarapodási jegyzék (2023. május)


A gyarapodási jegyzék betűrendbe rendezve rövid címleírásokkal tartalmazza a 2023 májusában a könyvtárba vásárlás, ajándék, csere útján beérkezett és állományba vett dokumentumokat.

Könyvek
 • BOGNÁR Krisztina – KISS József Mihály – VARGA Júlia: A Nagyszombati Egyetem fokozatot szerzett hallgatói, 1635-1777. – Budapest : ELTE Lvt., 2002. - 418 p. - (Fejezetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem történetéből ; 25.)
 • BORS Géza: Jánosházi évszázadok. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2023. - 221, [2] p.
 • DUROVICS Alex: Evangélikus líceumok felsőfokú hallgatói, 1771-1850 : Késmárk, Lőcse, Selmecbánya, Sopron, Szarvas. - Budapest : ELTE Egy. Kvt. és Lvt., 2020. - 668 p. - (Felsőoktatástörténeti kiadványok. Új sorozat ; 21.)
 • Élő Antológia : Lakitelek, 1985. október 22. / [szerk. ... Agócs Sándor]. - 3. kiad. - Lakitelek : Antológia, 2019, cop. 2011. - 123 p.
 • Fiatal Írók Találkozója : Lakitelek, 1979-2009 / [szerk. Tóth Erzsébet és Agócs Sándor]. - 4. kiad. - Lakitelek : Antológia, 2019. - 229, 127 p.
 • HEGYI Ádám – SZÖGI László: Magyarországi diákok svájci egyetemeken és főiskolákon, 1526-1919. - Budapest : ELTE Lvt., 2016. - 260 p. - (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban ; 23.)
 • Írók az Írószövetség történetéről, 1945-57 : jegyzőkönyv : [1982-83] / Elek István, Lezsák Sándor, Márton Gyöngyvér szerk. - 2. kiad. - Lakitelek : Antológia, 2019. - 279 p. - (Retörki könyvek ; 18.)
 • KÁDÁR Zsófia – KISS Beáta – PÓKA Ágnes: A Nagyszombati Egyetem teológiai karának hallgatósága, 1635-1773. - Budapest : ELTE Lvt. : PPKE Hittudományi Kar, 2011. - 430 p. - (Fejezetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem történetéből ; 26.).(Varia theologica ; 3.)
 • KMETY Adrien – SZÖGI László: Az egri felsőoktatás intézményeinek hallgatói, 1713-1852. - Eger : Líceum K. : Esterhazyanum Kutatócsop. ; [Budapest]  : ELTE Egy. Kvt. és Lvt., 2021. - 846 p., [14] t. - (Felsőoktatástörténeti kiadványok. Új sorozat ; 24.).(Eszterházy Károly püspök és kora ; 2.)
 • KMETY Adrien – SZÖGI László – VARGA Júlia: A Nagyszombati Egyetem bölcsész és teológus növendékei. 1., 1635-1735. - Esztergom : Prímási Lvt. : Budapest : ELTE Egy. Kvt. és Lvt., 2021. – 600 p. - (Felsőoktatástörténeti kiadványok. Új sorozat ; 22/1.).(Strigonium antiquum ; 9/1.)
 • KMETY Adrien – SZÖGI László – VARGA Júlia: A Nagyszombati Egyetem bölcsész és teológus növendékei. 2., 1736-1777. - Esztergom : Prímási Lvt. : Budapest : ELTE Egy. Kvt. és Lvt., 2021. - p. 599-1134. - (Felsőoktatástörténeti kiadványok. Új sorozat ; 22/2.).(Strigonium antiquum ; 9/2.)
 • KMETY Adrien – SZÖGI László: A szombathelyi felsőoktatás intézményeinek hallgatói, 1790-1852. - Budapest : ELTE Egy. Kvt. és Lvt., 2023. - 496 p. - (Felsőoktatástörténeti kiadványok. Új sorozat ; 27.)
 • Könyvtárőrök, papkönyvtárosok : a 230 éves Egyházmegyei Könyvtár meghatározó személyiségei : történelmi áttekintés az egyházmegyei könyvtár 2021-ben nyílt kiállítása alapján / [összeáll. Rónainé Magyar Krisztina]. - Szombathely : Szily János Egyházmegyei Gyűjtemény és Látogatóközpont, 2023. - 140 p.
 • Lakitelek, 1988 : a Magyar Demokrata Fórum 1988. szeptember 3-i jegyzőkönyve és sajtóvisszhangja / szerk. Szeredi Pál. - 2. kiad. - Lakitelek : Antológia, 2019, cop. 2018. - 294 p. - (Retörki könyvek ; 35.)
 • "Ma demokráciát, holnap szocializmust" : a diktatúra kiépülése és működése, 1944-1956 / szerk. Házi Balázs [et al.]. - Budapest : Retörki, 2022. - 333, [2] p.
 • A Magyar Demokrata Fórum elnökségi ülésének dokumentumai, 1989 / szerk. Szeredi Pál. - Budapest : Retörki, 2023. - 258 p. - (Retörki források ; 3.)
 • Magyarország és a római Szentszék III. : exquisitae lucubrationes Cornelio Szovák amicabiliter dicatae / szerk. Tusor Péter, Kanász Viktor. - Budapest ; Róma : MTA-PPKE Fraknói V. Római Tört. Kutcsop. : BTK Moravcsik Gy. Int. : Gondolat, 2022. - 468 p., [1] t. - (Bibliotheca Historiae Ecclesiasticae Universitatis Catholicae de Petro Pázmány Nuncupatae. Ser. 1., Collectanea Vaticana Hungariae. Classis 1. ; 21.)
 • A magyarság esélyei : a tanácskozás hiteles jegyzőkönyve : Lakitelek, 1987. szept. 27. / [szerk. Agócs Sándor és Medvigy Endre]. - 6. kiad. - Lakitelek : Antológia, 2019. - 229 p.
 • A magyarság esélyei : a tanácskozás képeskönyve : Lakitelek, 1987. szeptember 27. / [szerk. Szécsi Árpád]. - 2. jav. kiad. - Lakitelek : Antológia, 2019. - 142 p.
 • SKITEK, Vinko: Računske knjige breškega rudarskega sodnika Egidija Leschendursta, 1580-1589 =  Rechnungsbücher des Friesacher Bergrichters Gilg Leschendurst, 1580-1589. - Maribor : Pokrajinski arhiv ; Klagenfurt am Wörtersee : Kärntner Landesarchiv, 2022. - 344 p. - (Gradivo za zgodovino Koroške ; 2.)     
 • SZÖGI László: A nagyszombati érseki líceum és a papnevelő intézetek növendékei, 1802-1850. - Esztergom : Prímási Lvt. ; Budapest : ELTE Egy. Kvt. és Lvt., 2021. - 456 p. - (Felsőoktatástörténeti kiadványok. Új sorozat ; 23.).(Strigonium antiquum ; 10.)
 • SZÖGI László: Peregrinatio academica : a külföldi magyar egyetemjárás története, mérete és irányai, 1150-1918. - Budapest : ELTE Egy. Kvt. és Lvt., 2022. - 336 p. - (Felsőoktatástörténeti kiadványok. Új sorozat ; 26.)
 • Tanulmányok Tatabánya történetéből III. / [szerk. B. Stenge Csaba]. - Tatabánya : Tatabánya M. Jogú Város Lvt., 2022. - 93 p. - (Tatabányai levéltári kiadványok ; 21.)
 • VÁNDOR László: Pölöske várának története : fejezetek a vár történetéből. - Zalaegerszeg : Göcseji Múz., 2023. - 154 p. - (Zalai kismonográfiák ; 11.)
 • VARGA Júlia: A budai és pesti felsőoktatás intézményeinek hallgatói, 1713-1784. - Budapest : BFL : ELTE Egy. Kvt. és Lvt., 2022. - 455 p. - (Felsőoktatástörténeti kiadványok. Új sorozat ; 25.).(Budapest történetének forrásai ; 15.)
 

Szombathely, 2023. május 31.