KÖNYVTÁR │ Gyarapodási jegyzék (2023. július)


A gyarapodási jegyzék betűrendbe rendezve rövid címleírásokkal tartalmazza a 2023 júliusában a könyvtárba vásárlás, ajándék, csere útján beérkezett és állományba vett dokumentumokat.

Könyvek
 • BAKOS Ágnes: Csepreg és térsége. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2023. - 160 p. - (Magyarország kincsestára...)
 • BILKEI Irén: Hermelines subák, vízjeles papírok és a szelídített szarvas : hétköznapi élet a Nyugat-Dunántúlon a 15-16. században. - Sárvár : Nádasdy Kulturális Közp. ; Szombathely ; [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2023. - 154 p. - (A Nádasdyak hagyatéka ; 2.)
 • BÓDI Ferenc: A helyi önkormányzatok születése Magyarországon : az önkormányzás kialakulása a modern korban és helyi önkormányzatok születése a rendszerváltás időszakában. - Lakitelek : Antológia, 2020. - 270, [1] p. - (Retörki könyvek ; 45.)
 • BOGNÁR András: A magyarság népesedési fejlődése Horvátország mai területén a legrégibb időktől máig. - Zágráb : HMTMT, 2020. - 511 p.
 • BOKÁNYI Péter: Szombathely. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2018. - 141, [3] p. - (Magyarország kincsestára...)
 • Boross 90 : "sorsomat gubancos fonállal szőtték" / [riporter] Sereg András. - Budapest : Veritas : M. Napló, 2018. - 188 p.
 • Budapesti közéleti névmutató, 1945-1950 : a budapesti nemzeti bizottságok és népfrontbizottságok tagjai / az anyagot gyűjt. és összeáll. Halasi László. - Budapest : BFL, 1980. - 289 p. - (Budapest Főváros Levéltára kiadványai. Levéltári dokumentáció ; 4.)
 • Budapesti közéleti névmutató, 1945-1950. 2., Budapest főváros törvényhatósági bizottsága, a fővároshoz csatolt városok és községek képviselőtestületei, a főváros képviseleti bizottsága tagjai / az anyagot gyűjt. és összeáll. Halasi László. – Budapest : BFL, 1988 [!1989]. - 260 p. - (Budapest Főváros Levéltára kiadványai. Levéltári dokumentáció ; 9.)
 • Cégreferens kézikönyv, 2001. - Budapest : Longwood Inf. és Piackut. Kft., 2001. - 1168 p.
 • DONÁTH Péter: Ajánló bibliográfia Magyarország 20. századi társadalom-, művelődés- és politikatörténetének tanulmányozásához. - Budapest : Új Mandátum : ELTE TÓFK, 2000. - 76 p.     
 • Egyházüldözés és egyházüldözők a Kádár-korszakban : tanulmánykötet / szerk. Soós Viktor Attila, Szabó Csaba, Szigeti László. - Budapest : Luther K. : Szt. István Társ., 2010. - 398 p.
 • Emlékezz! : válogatott levéltári források a magyarországi zsidóság üldöztetésének történetéhez, 1938-1945 / a köt. összeállításában részt vettek Katona Csaba [et al.]. - Budapest : MOL, 2004. - 236 p.
 • HAJNAL István: Írástörténet : az írásbeliség felujulása korából. - Budapest : Budavári Tudományos Társaság, 1921. - 173, [5] p., 23 t.fol.
 • HUNYADI: The hospitallers in the medieval kingdom of Hungary, c. 1150-1387. - Budapest : METEM : Dep. of Medieval Studies CEU ; Toronto : Intern. Soc. for Encyclopedia of Church History in Hungary ; Szeged : Historia Ecclesiastica Hungarica Foundation, 2010. - XIX, 354 p. - (CEU medievalia ; 13.).(METEM könyvek ; 70.)
 • Kossuth Lajos emlékkiállítás, 1802/2002 : a Magyar Országos Levéltár gyűjteményeiből / [a kiállítást rend. P. Szigetváry Éva]. - [Budapest] :  [MOL], [2002]. - 24 p.
 • Magyar protestáns egyháztörténeti adattár / szerk. Zsinka Ferenc. - 13.évf. (1929). - Budapest : M. Protestáns Irod. Társ., 1929. - 243, [4] p. - (A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság kiadványai)
 • Magyar tudománytár. 1. köt., Föld, víz, levegő / szerk. Mészáros Ernő és Schweitzer Ferenc - [Budapest] : MTA Társadalomkut. Közp. : Kossuth, 2002. - 511 p.
 • Magyar tudománytár. 2., Táj, település, régió / szerk. Enyedi György és Horváth Gyula. - [Budapest] : MTA Társadalomkut. Közp. : Kossuth, 2002. - 510, [1] p.
 • Magyar tudománytár. 3., Növény, állat, élőhely / szerk. Láng István valamint Bedő Zoltán és Csete László. - [Budapest] : MTA Társadalomkut. Közp. : Kossuth, 2003. - 590, [1] p.
 • Magyar tudománytár. 4., Társadalom, politika, jogrend / szerk. Kulcsár Kálmán és Bayer József. - [Budapest] : MTA Társadalomkut. Közp. : Kossuth, 2003. - 623, [1] p.      
 • Magyar tudománytár. 5. köt., Gazdaság / szerk. Palánkai Tibor. - [Budapest] : MTA Társadalomkut. Közp. : Kossuth, 2004. - 557, [1] p.
 • Magyar tudománytár. 6. köt., Kultúra / szerk. Marosi Ernő és Szabó B. István. - [Budapest] : MTA Társadalomkut. Közp. : Kossuth, 2006. - 595, [1] p.
 • A magyarországi közlevéltárak iratgyarapodása 2000-ben / [...összeáll. Lakos János]. - Budapest : MOL, 2001. - 78 p.
 • A magyarországi közlevéltárak iratgyarapodása 2002-ben / [...összeáll. Lakos János]. - Budapest : MOL, 2003. - 69 p.
 • "Mindent a hazáért!" : Deák Ferenc emlékkiállítás, 1803-2003 / [a kiállítást rend. és bev. írta Nyulásziné Straub Éva. - Budapest : MOL, 2003. - 70 p. 
 • A nagykállói Kállay-család levéltára : az oklevelek és egyéb iratok kivonatai. 1. köt., 1224-1350 : 1-1049. sorszám. - Budapest : Franklin-Társulat Ny., 1943. - 284 p. - (A Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság kiadványai ; 1.)
 • A nagykállói Kállay-család levéltára : az oklevelek és egyéb iratok kivonatai. 2. köt., 1351-1386 : 1050-2037. sorszám. - Budapest : Franklin-Társulat Ny., 1943. - 301 p. - (A Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság kiadványai ; 2.)
 • PAP Milán: A párttal, a néppel... : eszmék és politikai mozgósítás a Kádár-korszakban. - [Budapest] : MCC Press Kft., 2021. - 305, [1] p.
 • Reneszánsz és barokk Magyarországon : művészettörténeti tanulmányok Galavics Géza tiszteletére. 1-2.köt. / szerk. Gulyás Borbála, Mikó Árpád, Ugry Bálint. - Budapest : ELKH BTK Művészettört. Int., 2021. – 287, 363 p.
 • SÁRINGER János: Iratok az Antall-kormány külpolitikájához és diplomáciájához. 3/1-2. köt., 1992. január - 1992. december. - Budapest : Veritas Történetkut. Int. : M. Napló, 2021. – 891, 923 p. - (Veritas könyvek ; 21.)
 • SAUER, Franz: Karolingische Kirchen im Burgenland : Goberling, Güssing, Oberschützen und Siget in der Wart/Őrisziget. - Horn : Ferdinand Berger & Söhne Ges.m.b.H., 2021. - 96 p. - (Archäologie aktuell ; 6.)
 • SZALAI Béla: Az ősi bátorságra emlékezzetek! : a magyar történelem kortárs metszeteken, 1660-1665. - Budapest : MTA KIK, 2023. - [8], 330, [1] p.
 • "Tiportatunk, de el nem veszünk" : Trianon 100 tanulmánykötet / [szerk. Ujváry Gábor]. - Budapest : Lorántffy Zs. Nőegylet : Veritas Történetkut. Int. és Lvt., 2021. - 107 p.
 • Történeti statisztikai évkönyv / [fel.szerk. Dányi Dezső]. - 1967/1968. - Budapest : KSH Kvt. : MOL, 1971. - 431, [1] p. - (Történeti statisztikai kötetek)
 • Trianon és a magyar felsőoktatás. 4. köt., A Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár és a Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség 2020. december 8-9-én a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltárban rendezett konferenciájának előadásai / szerk. ... Ujváry Gábor. - Budapest : Veritas Történetkut. Int. : M. Napló, 2021. - 389 p. - (Veritas könyvek ; 22.)
 • Új korszak határán : az európai államok hadügye és hadseregei a mohácsi csata korában / szerk. B. Szabó János és Fodor Pál. - Budapest : MTA BTK, 2019. – 295 p. - (Mohács, 1526-2026)           
 • Folyóiratok
 • Betekintő 2023/1
 • Életünk 2023/2
 • Burgenländische Heimatblätter 2023/2
 • Rubicon 2023/8
 • Soproni Szemel 2023/2
 • Tér és Társadalom 2023/2
 

Szombathely, 2023. július 28.